Loét dạ dày

768578

Triệu chứng của loét dạ dày

Loét dạ dày là một bệnh đã được biết từ khá lâu. Bệnh xảy ra ở mọi quốc gia, và bất kỳ lứa tuổi nào cũng có thể mắc. Tỉ lệ mắc bệnh ở các nước là 1 – 3% dân số, với một người bình thường thì khả năng … [Read more...]