Hội chứng ruột kích thích, bệnh không dễ chuẩn đoán
viêm đại tràng. viêm đại tràng hội chứng ruột kích thích (HCRKT)
Sự khác biệt lớn nhất giữa HCRKT và Viêm đại tràng là khi nội soi đối với HCRKT thì không phát hiện được tổn thương trên niêm mạc đại tràng.
Điểm mặt các yếu tố ảnh hưởng đến hội chứng ruột kích thích. ImmuneGamma, 5-HTP, Hoàng bá, Bạch thược 5-HTP Bạch thược: ImmuneGamma Hoàng bá:
Tràng phục linh plus “bí quyết vàng” Mẹo hay giảm hội chứng ruột kích thích. Tràng phục linh plus tại đây. www.trangphuclinh.vn