Danh sách nhà thuốc bán Tràng Phục Linh PLUS tại Quận 8

Giá sp-01-min

Lưu ý: 1 hộp 20 viên = 1 điểm tích, 1 lọ 80 viên = 4 điểm tích. Chi tiết liên hệ 18001506 (miễn cước)

 Nhà thuốc có dấu  chắc chắn có hàng.

1. Phường 9

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
491 Hưng Phú Nhà thuốc Hưng Phú 20v 80v 0918196856

2. Phường 5

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
1283a Phạm Thế Hiển Nhà thuốc số 16 ⭐ 20v 0906929246
98 Bùi Minh Trực Nhà thuốc Bảo Như 20v 0908690466
229 Bông Sao Nhà thuốc Mai Khôi 20v 0986447384

3. Phường 2

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
152a Nguyễn Thị Tần Nhà thuốc Hữu Nghị 20v 0949826306

4. Phường 3

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
172 Âu Dương Lân Nhà thuốc Minh Phương ⭐ 20v 0908058244
170 Âu Dương Lân Nhà thuốc Yến Nhi ⭐ 80v 02838517347

5. Phường 10

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
59 Dã Tượng Nhà thuốc Gia Khang 20v 80v 0908525487

6. Phường 4

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
6 Phạm Nhữ Tăng Nhà thuốc Hữu Nghị 5 20v 0937023404
44a Chung Cư Phạm Thế Hiển Nhà thuốc Quốc Hà 20v 0937131242

7. Phường 6

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
2008 Phạm Thế Hiển Nhà thuốc Hoàng Ân 20v 0978023016

8. Phường 15

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
19 Bình Đông Nhà thuốc Bình Đông 20v 0966565115

9. Phường 16

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
2d Bến Phú Định Nhà thuốc Thanh Khoa 20v 0903889525

10. Phường 14

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
51 Hoài Thanh Nhà thuốc 301 Trung Hưng 20v 0358040652

11. Phường 7

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
3325a Ba Tơ Nhà thuốc Ngọc Sơn 20v 80v 0764679637
138 Hoàng Đạo Thúy Nhà Thuốc Số 138 20v 80v 0938898872
35b Rạch Cát Nhà thuốc Thuận Hương 80v 0975 355 247

12. Phường 12

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
162 Nguyễn Chế Nghĩa Nhà thuốc Châu Hải 80v 0909364374
Loading...