Danh sách nhà thuốc bán Tràng Phục Linh PLUS tại Quận 11

Giá sp-01-min

Lưu ý: 1 hộp 20 viên = 1 điểm tích, 1 lọ 80 viên = 4 điểm tích. Chi tiết liên hệ 18001506 (miễn cước)

 Nhà thuốc có dấu  chắc chắn có hàng.

1. Phường 14

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
10 Ông Ích Khiêm Nhà thuốc Kim Loan ⭐ 20v 02838619774

2. Phường 1

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
39b Phú Thọ Nhà thuốc Khánh An 20v 80v 0903655860

3. Phường 15

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
92 Nguyễn Thị Nhỏ Nhà thuốc Việt Đức 20v 80v 0944162569

4. Phường 16

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
38 Lò Siêu Nhà thuốc Di Đức Đường 20v 0913620993

5. Phường 5

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
94/58 Hoà Bình Nhà thuốc Thanh Trung 20v 0929783803

6. Phường 13

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
89 Tuệ Tĩnh Nhà thuốc Hữu Hoàng Phúc 20v 0975161292

7. Phường 6

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
198 Trần Quý HDK Nhà thuốc Bách Tường 20v 0933808659

8. Phường 4

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
85 Trần Quý Nhà thuốc Hoàng Khanh 20v 0934512379

9. Phường 7

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
596 Nguyễn Chí Thanh Nhà thuốc Việt số 1 80v 0337048857
594 Nguyễn Chí Thanh Nhà thuốc Đông Hiền 2 80v 0982104192
Loading...