Danh sách nhà thuốc bán Tràng Phục Linh PLUS tại Phú Xuyên

Giá sp-01-min

Lưu ý: 1 hộp 20 viên = 1 điểm tích, 1 lọ 80 viên = 4 điểm tích. Chi tiết liên hệ 18001506 (miễn cước)

 Nhà thuốc có dấu  chắc chắn có hàng.

1. Thị trấn Phú Minh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Phú Minh Quầy thuốc số 26 20v 80v 02433507894
Xóm chợ 2,phú minh,phú xuyên,Hà Nội Quầy Thuốc Sức khỏe Xanh 80v 0969589505

2. Thị trấn Phú Xuyên

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Bóng, Hồng Minh Quầy Thuốc Hồng Vân - Chợ Bóng 80v 0912303700

3. Xã Hoàng Long

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Đồng Vàng Quầy thuốc Quang Khải ⭐ 20v 0399345556
Đồng Vàng Quầy thuốc Hồng Vân - Đồng Vàng ⭐ 80v 0333337690
Chợ Đồng Vàng Nhà thuốc Tú Anh 80v 0985139673

4. Xã Phúc Tiến

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Cổ Chế Phúc Tiến Quầy thuốc Phú Đức ⭐ 20v 80v 0989653823
Cổ Chế Phúc Tiến Quầy thuốc Thanh Vinh 20v 80v 0974563863
Ngã 4 Phố Guột Quầy thuốc Tốt 20v 80v 0962650731
Phố Guột Phúc Tiến Quầy thuốc số 02 80v 0984869835

5. Xã Đại Xuyên

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Cầu Giẽ Đại Xuyên Quầy thuốc số 12 ⭐ 20v 80v 0342110767

6. Xã Phú Túc

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Nội Văn Hoàng Quầy thuốc Trường Thanh 20v 80v 0961664222

7. Xã Khai Thái

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Vĩnh Hạ Khai Thái Quầy thuốc Kim Hằng 20v 80v 0967941316
Lập Phương Quầy Thuốc Thúy Tùng 20v 80v 0385402995

8. Xã Châu Can

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Cổ Châu Châu Can Quầy thuốc Liễu Tường 80v 0347190986
Loading...