Danh sách nhà thuốc bán Tràng Phục Linh PLUS tại Phú Xuyên

Giá sp-01-min

Lưu ý: 1 hộp 20 viên = 1 điểm tích, 1 lọ 80 viên = 4 điểm tích. Chi tiết liên hệ 18001506 (miễn cước)

 Nhà thuốc có dấu  chắc chắn có hàng.

1. Thị trấn Phú Minh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Phú Minh Quầy thuốc số 26 20v 80v 02433507894
Xóm chợ 2,phú minh,phú xuyên,Hà Nội Quầy Thuốc Sức khỏe Xanh 80v 0969589505

2. Xã Phúc Tiến

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Cổ Chế Phúc Tiến Quầy thuốc Phú Đức ⭐ 20v 80v 0989653823
Phố Guột Phúc Tiến Quầy thuốc số 02 20v 80v 0984869835
Cổ Chế Phúc Tiến Quầy thuốc Thanh Vinh 20v 80v 0974563863

3. Xã Hoàng Long

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Đồng Vàng Quầy thuốc Quang Khải ⭐ 20v 80v 0399345556

4. Xã Hồng Thái

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Duyên Trang Quầy thuốc Phạm Thị Liền 20v 0383826866

5. Xã Đại Xuyên

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Cầu Giẽ Đại Xuyên Quầy thuốc số 12 ⭐ 20v 80v 0342110767

6. Xã Châu Can

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Cổ Châu Châu Can Quầy thuốc Liễu Tường 20v 80v 0347190986

7. Xã Tân Dân

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Đại Nghiệp Tân Dân Quầy thuốc Quang Minh 20v 80v 0865841944

8. Xã Khai Thái

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Lập Phương Quầy Thuốc Thúy Tùng 20v 80v 0385402995

9. Xã Minh Tân

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Bái Minh Tân Quầy thuốc số 27 ⭐ 80v 02433609266

10. Xã Phú Túc

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Thôn Lưu Thượng Quầy Thuốc Hồng Vân - Phú Túc 80v 0912303700
Loading...