Danh sách nhà thuốc bán Tràng Phục Linh PLUS tại Mỹ Đức

Giá sp-01-min

Lưu ý: 1 hộp 20 viên = 1 điểm tích, 1 lọ 80 viên = 4 điểm tích. Chi tiết liên hệ 18001506 (miễn cước)

 Nhà thuốc có dấu  chắc chắn có hàng.

1. Thị trấn Đại Nghĩa

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Ngã 5 Tt Tế Tiêu Quầy thuốc Số 36 80v 0984644356

2. Xã Hương Sơn

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Hội Xá Quầy thuốc Duy Nam 20v 80v 0987335915
Đội 12, Hương Sơn Quầy thuốc Thiên Minh 20v 0972130689

3. Xã Bột Xuyên

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Xóm Cộng Hoà, Thôn Lai Tảo Quầy thuốc Hồng Vân - Cầu Mỹ Hoà 20v 80v 0948278199

4. Xã Hùng Tiến

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Ngã 3, Bạch Tuyết Quầy thuốc Hồng Vân - Bạch Tuyết 20v 80v 0945692486

5. Xã Hợp Tiến

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Chợ Vài Hợp Thanh Quầy thuốc số 08 80v 0336268099

6. Xã Hợp Thanh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Ngã 3 Chợ Vài Quầy thuốc Hồng Vân - Chợ Vài ⭐ 80v 0912303700

7. Xã Đại Hưng

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Hà Xá Đại Hưng Quầy thuốc Hồng Vân - Viện Hà ⭐ 80v 02433734189

8. Xã Phù Lưu Tế

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Ngã 3 Phù Lưu Tế Quầy thuốc Hồng Vân - Phù Lưu Tế 80v 02433734119
Loading...