Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Fast tại Tuyên Quang

 

STT Quận (Huyện) Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 Chiêm Hóa QT Trang Hồng  Chợ Vĩnh Lộc_ Chiêm Hóa_TQ  0977707756-0273921345 
2 Chiêm Hóa QT Thanh Yên TT Vĩnh Lộc_ Chiêm Hóa 0984 243 355
3 Chiêm Hóa QT Tô Thị Huệ Nhân Thọ, Yên Nguyên, Chiêm Hóa, Tuyên Quang
4 Chiêm Hóa QT Nguyễn Thị Loan Phúc Hưng, Chiêm Hóa, Tuyên Quang
5 Hàm yên NT Hoàng Lâm Tân Yên_ Hàm Yên_TQ  0273843548-0975243469 
6 Hàm yên NT Vũ Thị Dung TT Tân Yên Hàm Yên 946037310
7 Hàm Yên QT Đào Thị Hoàn Khu Tân Thịnh – TT Hàm Yên, Tuyên Quang  
8 Sơn Dương NT Hoàng Lâm TT Sơn Dương  0976 842 168 
9 Sơn Dương QT Đinh Ngọc Tú TT Sơn Dương  01644474899 
10 TP Tuyên Quang  QT Thu Hằng  Số 447_Tổ 7_P Hưng Thành_TPTQ  973133292- 
11 TP Tuyên Quang QT Số 1_DP Hoàng Tuấn Số 380_Tổ 7_P Phan Thiết_TPTQ 0977 275 295
12 TP Tuyên Quang QT Vũ Thanh Tĩnh KM12_Đội Cấn_TPTQ  0988 809 352 
13 TP Tuyên Quang QT Huyên Kiều 292_Trường Trinh_TPTQ  027825777,  0983825777 
14 TP Tuyên Quang NT Lâm Hạnh TP Tuyên Quang  0982 108 469 
15 TP Tuyên Quang QT Nguyễn Hương Giang 112_P Minh Xuân_TPTQ  01682924993 
16 TP Tuyên Quang NT Hoàng Hà Số 24_ Tổ 6_Phan Thiết_TPTQ  0917134366- 
17 TP Tuyên Quang NT Dũng Giang 384_Tổ 7_p Phan Thiết_TPTQ  0914933718 
18 TP Tuyên Quang QT Phạm Bích Kiều Tổ 4 Ỷ La, Tp Tuyên Quang
19 TP Tuyên Quang QT Phạm Thj Bình 438 Đường 17/8, Tp Tuyên Quang
20 TP Tuyên Quang NT Hồng Tuyền- Lê Thị Hồng 80 Đường 17/8, Tp Tuyên Quang
21 TP Tuyên Quang QT Trần Thanh Hiệp An Hòa 1 An Tường, Tp Tuyên Quang
22 TP Tuyên Quang QT Đào Thị Tình Số 10 Đội Cấn, Tp Tuyên Quang
23 Yên Sơn QT Mai Dậu Z113_Yên Sơn_TQ 0988 931 477
24 Yên Sơn QT Nguyễn Tuyết Mai Số 9 Thắng Quân, Yên Sơn, Tuyên Quang
25 Yên Sơn QT so 11 Lã Thị Hằng Số 11 Lăng Quán Thắng Quân, Yên Sơn,Tuyên Quang

Ý kiến của bạn