Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Fast tại Tiền Giang

 

STT Quận (Huyện) Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 Chợ Gạo NT Lương Tế Đường Số 86 Ô 1 , Khu 2 , Huyện Chợ gạo , Tỉnh Tiền Giang 0733835296
2 Chợ Gạo NT Võ Văn Minh Số 8 Ấp Bình Phú, Chợ Gạo , Tỉnh Tiền Giang 073656038
3 Chợ Gạo ĐL 39 Âp Bình Thọ Đông Bình Phan,Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang 0736517011
4 Gò Công NT Liễu Tế Đường Số 108 Hai Bà Trưng (100A Lê Lợi) , thị xã Gò Công , Tỉnh Tiền Giang 0733842745
5 Gò Công NT Phùng An Đường Số 60 Hai Bà Trưng , Thị xã Gò Công , Tỉnh Tiền Giang 0733841642
6 Gò Công NT Trường Sanh Đường Lê Lợi,TX Gò Công, Gò Công ,Tỉnh Tiền Giang 0733841923
7 Gò Công Vạn Hồi Xuân TT Vĩnh Bình,Gò Công Tây, Gò Công ,Tỉnh Tiền Giang 0918409932
8 Gò Công NT Huệ Đức Nguyễn Huệ- Phường 1- TX Gò Công-Tỉnh Tiền Giang  
9 Gò Công Tây Quầy thuốc số 52 Chợ Bình Tây,Thạnh Nhựt, Gò Công Tây,Tỉnh Tiền Giang 0948472668
10 Mỹ Tho NT Hạnh Hòa Đường Số 27 Nguyễn Huệ , phường 1 , Thành Phố Mỹ Tho , Tỉnh Tiền Giang 0733875246
11 Mỹ Tho NT Tam Dân Số 37 Nguyễn Huệ , Phường 1 , Thành phố Mỹ Tho , Tỉnh Tiền Giang 0733 872016
12 Mỹ Tho NT Đức Sanh Đường Số 93 Trưng Trắc , Thành phố Mỹ Tho , Tỉnh Tiền Giang 0733872906
13 Mỹ Tho NT Hậu 14 Hùng Vương, Phường 1, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang  0736539073
14 Mỹ Tho NT Kim Phụng Đinh Bộ Lĩnh, Phường 2,Tp Mỹ Tho,  Tỉnh Tiền Giang 0733873746
15 Mỹ Tho NT Phước Thành Số 254 Trần Hưng Đạo , Phường 5 , Thành phố Mỹ Tho , Tỉnh Tiền Giang 0733870343

Ý kiến của bạn