Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Fast tại Thanh Hóa

Các nhà thuốc được in đậm là các nhà thuốc còn hàng. Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline ( miễn cước ) 1800 1506 để được hướng dẫn hoặc muốn mua hàng online thì xem “TẠI ĐÂY

STT Quận (Huyện) Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 Bỉm Sơn NT Thanh Bình 138 nguyễn huệ – bỉm sơn – thanh hoá 096 4256515
2 Bỉm Sơn QT Hoàng anh trần phú – bỉm sơn – thanh hoá 091 8824659
3 Bỉm Sơn CND Bỉm Sơn ( C_ Huyền ) 83 nguyễn huệ – bỉm sơn -thanh hoá 094 2979907
4 Yên Định QT Thành Dung phố kiểu – yên trường -yên định – thanh hoá 037 3843894
5 Nông Cống QT Ninh Thuật TT chuố – nông cống – thanh hoá 0945 388 377
6 TP Thanh Hóa NT Long Hiền 234 trần phú – ba đình – thanh hoá 037 3720555
7 TP Thanh Hóa QT Long Tuyết 02 ỷ lan – bà triệu – thanh hoá 037 3753516
8 TP Thanh Hóa QT Phong Thuý 151 trường thi  – thanh hoá 091 2079567
9 TP Thanh Hóa QT Yến anh 210 trường thi – thanh hoá 098 6991273
10 TP Thanh Hóa CND TP.Thanh Hoá (oanh ) 232 trần phú – ba đình – thanh hoá 037 3856841
11 TP Thanh Hóa CND TP.Thanh Hoá (hoàng ) 233 trần phú – ba đình – thanh hoá 037 3757533
12 TP Thanh Hóa CND TP.Thanh Hoá ( Thơm) 234 trần phú – ba đình – thanh hoá 037 3853470
13 TP Thanh Hóa QT Đại an 224 tông duy tân – ba đình – thanh hoá 037 3856236
14 Thọ Xuân QT Lê thị tuyết  sao vàng – thọ xuân – thanh hoá 0167 2288968
15 Ngọc lặc QT lê thị liên lê duẩn – ngọc lặc – thanh hoá 0169 2564333

Ý kiến của bạn