Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Fast tại Thanh Hóa

 

STT Quận (Huyện) Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 Bỉm Sơn NT Thanh Bình 138 nguyễn huệ – bỉm sơn – thanh hoá 096 4256515
2 Bỉm Sơn QT Hoàng anh trần phú – bỉm sơn – thanh hoá 091 8824659
3 Bỉm Sơn CND Bỉm Sơn ( C_ Huyền ) 83 nguyễn huệ – bỉm sơn -thanh hoá 094 2979907
4 Yên Định QT Thành Dung phố kiểu – yên trường -yên định – thanh hoá 037 3843894
5 Nông Cống QT Ninh Thuật TT chuố – nông cống – thanh hoá 0945 388 377
6 TP Thanh Hóa NT Long Hiền 234 trần phú – ba đình – thanh hoá 037 3720555
7 TP Thanh Hóa QT Long Tuyết 02 ỷ lan – bà triệu – thanh hoá 037 3753516
8 TP Thanh Hóa QT Phong Thuý 151 trường thi  – thanh hoá 091 2079567
9 TP Thanh Hóa QT Yến anh 210 trường thi – thanh hoá 098 6991273
10 TP Thanh Hóa CND TP.Thanh Hoá (oanh ) 232 trần phú – ba đình – thanh hoá 037 3856841
11 TP Thanh Hóa CND TP.Thanh Hoá (hoàng ) 233 trần phú – ba đình – thanh hoá 037 3757533
12 TP Thanh Hóa CND TP.Thanh Hoá ( Thơm) 234 trần phú – ba đình – thanh hoá 037 3853470
13 TP Thanh Hóa QT Đại an 224 tông duy tân – ba đình – thanh hoá 037 3856236
14 Thọ Xuân QT Lê thị tuyết  sao vàng – thọ xuân – thanh hoá 0167 2288968
15 Ngọc lặc QT lê thị liên lê duẩn – ngọc lặc – thanh hoá 0169 2564333

Ý kiến của bạn