Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Fast tại Sóc Trăng

 

STT Quận (Huyện) Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 Sóc Trăng Nhà Thuốc Việt 01 B ,Khóm 1,Phương 2,TP Sóc Trăng 01688747907
2 Sóc Trăng Nhà Thuốc Vạn Hòa Đường 202 Lý Thường Kiệt, TP Soc Trăng 0793611067
3 Sóc Trăng Nhà Thuốc Vạn Xuân Viên 33 Phan Chu Trinh.Phường 1,TP Sóc Trăng 01657487450
4 Sóc Trăng Nhà Thuốc Lợi Hòa Đường  117 Đường 3/2 ,TP Sóc Trăng 0989600107
5 Sóc Trăng Nhà Thuốc Nguyễn Huệ 386 Nguyễn Huệ, TP Sóc Trăng 0793825583
6 Sóc Trăng Nhà Thuốc Anh Tuấn Số 8,Cách Mạng Tháng Tám,TP Sóc Trăng 0793822113
7 Sóc Trăng Nhà Thuốc Vĩnh Lợi Đinh Tiên Hoàng ,TP Sóc Trăng 0793626267
8 Sóc Trăng Nhà Thuốc Minh Trí 25 Phan Chu Trinh, TP Sóc Trăng 0793821691
9 Ngã Năm Nhà Thuốc Xuân Hòa Đường  308 Ấp 1,TT Ngã Năm,Huyện Ngã Năm ,TP Sóc Trăng 0793869090
10 Ngã Năm Nhà Thuốc Vinh Nghĩa Đường 347 Mai Thanh Thế, TT Ngã Năm ,Huyện Ngã Năm,TP ST 0793869098
11 Long Phú Nhà Thuốc Minh Hồng 25/3 Đoàn Thế Trung,ấp 3, TT Long Phú ,Huyện Long Phú 0793856328
12 Thạnh Trị Nhà Thuốc Thiên Hòa Đường 170 Lý Thường Kiệt, TT Phú Lộc,Huyện Thạnh Trị ,TPST 0792246052

Ý kiến của bạn