Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Fast tại Quảng Ngãi

 

STT Quận (Huyện) Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1  Sơn Tịnh Đại Lý Thuốc Tây – Minh Tâm TT Sơn Tịnh-Huyện Sơn Tịnh – Quảng Ngãi 0973844924
2  Tư Nghĩa Đại Lý Thuốc Tây – Ngọc Vân Chợ Nghĩa An-Tư Nghĩa, Quảng Ngãi 0935340109
3 TP Quảng Ngãi NT Phương Uyên – Hoàng Minh Sơn 128 Quang Trung, P. Lê Hồng Phong,Tp Quảng Ngãi 0553822089
4 TP Quảng Ngãi NT Thu Thành – Võ Quế 08 Hùng vương, P. Nguyễn Nghiêm , Tp Quảng Ngãi 0553827182
5 TP Quảng Ngãi NT Hữu Quang – Lê Thị Kim Oanh 187Lê trung đình, P.Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi 055.3822.846
6 TP Quảng Ngãi NT Kim Nguyên – Đào Hữu Mô 790 Quang Trung, P.Chánh Lộ ,TP Quảng Ngãi 0553825277
7 TP Quảng Ngãi NT Việt Phương – Đặng Thị Thùy Trang 311 Nguyễn nghiêm, P. Nguyễn Nghiêm,TP Quảng Ngãi 05536271257
8 TP Quảng Ngãi HTB Thanh Bình 215 Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi 0553826035
9 Châu Ổ Đại Lý Thuốc Tây – Ba Định TT châu ổ, chợ châu ổ-Bình Sơn, Quảng Ngãi 0553805698
10 Châu Ổ Đại Lý Thuốc Tây – Hương Quốc Lộ1A,TT Châu ổ-Bình Sơn, Quảng Ngãi 0553851296
11 Đức Phổ Đại Lý Thuốc Tây – Phi Yến Quốc Lộ1A,Thi Phổ, Quảng Ngãi 0553857073
12 Đức Phổ Đại Lý Thuốc Tây -Tuyết Sương Quốc Lộ 1a, TTrấn Đức Phổ, Quảng Ngãi 0553859209
13 Đức Phổ Đại Lý Thuốc Tây – Tuyết Mai Quốc Lộ Trà câu – Đức phổ, Quảng Ngãi 0553972091
14 Đức Phổ Đại Lý Thuốc Tây – Mai Trung Tâm Sa Huỳnh,Đức phổ, Quảng Ngãi 0553860403
15 Mộ Đức  Đại Lý Thuốc Tây – Nguyên Hoa Thạch Trụ ,Mộ đức, Quảng Ngãi 0553855893
17 Mộ Đức  ĐL Vân Khoa – Nguyễn Văn Khoa Quốc lộ 1A, Thạch Trụ , Mộ Đức 0913427728

Ý kiến của bạn