Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Fast tại Quảng Bình

 

STT Quận (Huyện) Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 Ba Đồn QT số 9 Thủy Đồng Chợ Ba Đồn, Thị xã Ba Đồn 0964018995
2 Ba Đồn QT số 5 Ngã Ba Quảng Thọ, TX Ba Đồn 0915222672
3 Ba Đồn QT số 7 Thiết Lới Chợ Ba Đồn, Thị xã Ba Đồn 01672916567
4 Ba Đồn QT Hồng Vân Chợ Ba Đồn, Thị xã Ba Đồn 0944201070
5 Ba Đồn HT số 11 – Đoàn Thị Dung Chợ Ba Đồn – TT Ba Đồn – Quảng Trạch – Quảng Bình
6 Ba Đồn NT BVĐK Quảng Trạch – Võ Thị Hoa Hường BVĐK Quảng Trạch – TT Ba Đồn – Quảng Trạch – Quảng Bình
8 Bố Trạch HT số 6 Quốc Lộ 1A, TT Hoàn Lão, Bố Trạch 0912457793
9 Bố Trạch QT Khánh Phượng Chợ Thanh Trạch, Bố Trạch 0905817887
10 Đồng Hới NT Viết Nhân 30 Mẹ Suốt, Đồng Hới, Quảng Bình 0982099069
11 Đồng Hới NT Tuấn Thoa Cổng Chợ Đồng Hới 01695844857
12 Đồng Hới NT Xuân Hữu 21 Trường Chinh 0905836444
13 Đồng Hới HT số 19 Chợ Công Đoàn, Đồng Hới 0919451349
14 Đồng Hới NT Hoàng Anh 01 Võ Thị Sáu, Đồng Hới 0945837123
15 Đồng Hới HT số 23 Chợ Côộn, Đồng Sơn, Đồng Hới 0949234464
16 Đồng Hới NT Anh Phương 368 Trần Hưng Đạo, Đồng Hới 0523850027
17 Đồng Hới HT số 2B – Phan Văn Lâm 57 Lý Thường Kiệt – Đồng Mỹ – Đồng Hới – Quảng Bình
18 Đồng Hới HT số 1 – Lê Thị Bảo Thoa Chợ Đồng Hới – Phường Hải Đình – Đồng Hới – Quảng Bình
19 Đồng Hới HT số 9 – Hoàng Thị Thanh Hương Chợ Đồng Hới – P. Hải Đình – Đồng Hới – Quảng Bình
20 Lệ Thủy NT Thỏa Duyệt Tiểu Khu 2, TT Kiến Giang, Lệ Thủy 01225532672
21 Lệ Thủy QT Ánh Nhung Chợ Nông trường Lệ Ninh, Lệ Thủy 01287572997
22 Quảng Trạch QT số 30 Chợ Baắc Cầu Roòn, Quảng Trạch 0982223875

Ý kiến của bạn