Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Fast tại Quận 5

 

STTQuận (Huyện)Nhà ThuốcĐịa ChỉSĐT
15NT Vĩnh Khang85 Triệu Quang Phục, P100838591911
25NT Bảo Anh Dược Hãng82 Hải Thượng Lãn Ông,p100919226633
35NT Vĩnh Xuân313 Nguyễn Trãi, P1 ‘0918666213
45NT Gia Hưng65 Phù Đổng Thiên Vương0838562330
55NT Đông Phương146 Lương Nhữ Học, p110906363747
65NT Vạn Hưng25 Hải Thượng Lãn Ông ,P100838556406
75 NT Trung Tâm77 Hải Thượng Lãn Ông, P100914778118
85NT Minh Phát73B Hải Thượng Lãn Ông , P100933761622
95NT Phùng Hưng Hãng186 Phùng Hưng, P140838556004
105NT Viĩnh Huê821 Nguyễn Trãi, P140838556486
115NT Tân Trường Hưng816 Nguyễn Trãi, P140822420832
125Hạnh Đức Đường826 Nguyễn Trãi, P140838560288
135NT Hùng Vương136 Hải Thượng Lãn Ông 0937317328
145NT Ngọc Tuyết35 Thuận Kiều0839552420
155NT Nhung Thành97 Nguyễn Văn Đừng0918426243
165NT Việt Hải452 Ngyễn Trãi01684500874

Ý kiến của bạn