Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Fast tại Quận 5

 

STT Quận (Huyện) Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 5 NT Vĩnh Khang 85 Triệu Quang Phục, P10 0838591911
2 5 NT Bảo Anh Dược Hãng 82 Hải Thượng Lãn Ông,p10 0919226633
3 5 NT Vĩnh Xuân 313 Nguyễn Trãi, P1  ‘0918666213
4 5 NT Gia Hưng 65 Phù Đổng Thiên Vương 0838562330
5 5 NT Đông Phương 146 Lương Nhữ Học, p11 0906363747
6 5 NT Vạn Hưng 25 Hải Thượng Lãn Ông ,P10 0838556406
7 5  NT Trung Tâm 77 Hải Thượng Lãn Ông, P10 0914778118
8 5 NT Minh Phát 73B Hải Thượng Lãn Ông , P10 0933761622
9 5 NT Phùng Hưng Hãng 186 Phùng Hưng, P14 0838556004
10 5 NT Viĩnh Huê 821 Nguyễn Trãi, P14 0838556486
11 5 NT Tân Trường Hưng 816 Nguyễn Trãi, P14 0822420832
12 5 Hạnh Đức Đường 826 Nguyễn Trãi, P14 0838560288
13 5 NT Hùng Vương 136 Hải Thượng Lãn Ông  0937317328
14 5 NT Ngọc Tuyết 35 Thuận Kiều 0839552420
15 5 NT Nhung Thành 97 Nguyễn Văn Đừng 0918426243
16 5 NT Việt Hải 452 Ngyễn Trãi 01684500874

Ý kiến của bạn