Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Fast tại Quận 11

 

STT Quận (Huyện) Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 11 NT VIỆT ĐỨC 92 Nguyễn Thị Nhỏ, P12 0944 162 569
2 11 NT  GIA DUY 125 Tôn Thất Hiệp 0935 880 337
3 11 NT  THIÊN VẬN 395 Le Đại Hành 0907 721 318
4 11 NT  NHƠN CHUNG ĐƯỜNG 26 Ông Ích Khiêm 0838 658 413
5 11 NT  MỸ LINH 618 Nguyễn Chí Thanh 08 3854 6764
6 11 NT  SỐ 1 14 Ông Ích Khiêm 0838 650 988
7 11 NT THUẬN KHANG DƯỢC 1029 Đường 3/2 0908 664 361
8 11 NT KIM LOAN 12 Ông Ích Khiêm 0908 295 306
9 11 NT Nhơn Chung Đường 26 Ông ích Khiêm, F14, Quận 11 083 8658413
10 11 NT 116 402 Kinh Dương Vương, Q.Bình Tân 0937 237 736

Ý kiến của bạn