Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Fast tại Quận 1

 

STT Quận (Huyện) Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 1 HUYỆN SĨ 149 NGUYỄN TRẢI 0838322245
2 1 NHỊ TRƯNG 410 HAI BÀ TRƯNG 0906760707
3 1 HIỆU THUỐC SỐ 20 190E TRẦN QUANG KHẢI 0908131988
4 1 ĐỨC DUNG 156 CÔ GIANG 0916941411
5 1 CHỊ PHÚC – HT SỐ 16 66 – 68 BÀ LÊ CHÂN 0908874490
6 1 CHỊ NGUYÊN – HT SỐ 16 66 – 68 BÀ LÊ CHÂN 0838200815
7 1 TUẤN ANH 31 NGUYỄN HỮU CẦU 0903959355
8 1 HT SỐ 7 90 HÀM NGHI 0912295499
9 1 VĨNH SANH ĐƯỜNG 15 YESIN

Ý kiến của bạn