Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Fast tại Quận 1

 

STTQuận (Huyện)Nhà ThuốcĐịa ChỉSĐT
11HUYỆN SĨ149 NGUYỄN TRẢI0838322245
21NHỊ TRƯNG410 HAI BÀ TRƯNG0906760707
31HIỆU THUỐC SỐ 20190E TRẦN QUANG KHẢI0908131988
41ĐỨC DUNG156 CÔ GIANG0916941411
51CHỊ PHÚC – HT SỐ 1666 – 68 BÀ LÊ CHÂN0908874490
61CHỊ NGUYÊN – HT SỐ 1666 – 68 BÀ LÊ CHÂN0838200815
71TUẤN ANH31 NGUYỄN HỮU CẦU0903959355
81HT SỐ 790 HÀM NGHI0912295499
91VĨNH SANH ĐƯỜNG15 YESIN

Ý kiến của bạn