Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Fast tại Phú Thọ

 

STT Quận (Huyện) Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 Cẩm Khê QT 22  Khu 2 – Xã Phú Lạc – Cẩm Khê – Phú THọ  01657817775
2 Đoan Hùng QT 01  Cổng Viện Đoan Hùng – Đoan Hùng – Phú THọ  0983200608
3 Hạ Hòa NT Ngọc Thiện  Khu 8 – TT Hạ Hòa – Hạ Hòa – Phú Thọ  0979756972
4 Phù Ninh QT Khánh Linh  Khu Đường Nam – TT Phong Châu – Phù Ninh – PT  0975662754
5 Thanh Ba QT Phương Liên  Khu 4 – TT Thanh Ba – Thanh Ba – Phú Thọ  0943034014
6 Thanh Sơn QT Oanh Nhân  Chợ Vàng – Thanh Sơn – Phú Thọ 0975209420
7 TP Việt Trì NT Phúc Đạt  SN 814 – ĐL Hùng Vương – Thanh Miếu – Việt Trì – PT  0915310339
8 TP Việt Trì QT 24 SN 809 ĐL Hùng  Vương – Thanh Miếu – Việt Trì – PT  0978258116
9 TP Việt Trì NT Gia Phú  SN 181 – Đg Hòa Phong – Nông Trang – Việt Trì – PT  0989986048
10 TP Việt Trì NT Dũng Phúc  Chợ 5 tầng – Gia cẩm – Việt Trì – Phú Thọ  0989649848
11 TP Việt Trì NT Tuấn Thanh  SN 34 – Đường Trần Phú – Tân Dân – Việt Trì – PT 0917293858
12 TP Việt Trì QT Nga Linh  Chợ Nông Trang – Việt Trì – Phú Thọ  01635630716
13 TP Việt Trì QT Nguyệt Châu  Khu 1 – Vân Phú – Việt Trì – Phú Thọ 0977630442
14 TP Việt Trì NT Đức Thiện Cổng sau viện tỉnh 962647246
15 TX Phú Thọ NT Mai Lanh  Chợ Mè – TX Phú Thọ – Phú Thọ  0986047170
16 TX Phú Thọ NT Ngọc Thiện Ấn Thượng Phú Thọ
17 Việt Trì NT Gia Phú_Nguyễn Thị Đức 181 hòa phong, khu 1B nông trang, việt trì,Phú Thọ
18 Việt Trì QT Nga Linh_Vũ khánh Linh Khu 2A chợ vồ, nông trang, việt trì, Phú Thọ
19 Việt Trì Nhà thuốc Quân Hùng Đường Hai Bà Trưng, Thọ Sơn, Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
20 Vĩnh Tường NT Đỗ Thị Hạnh  Chợ Bồ sao – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc  0973442069

Ý kiến của bạn