Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Fast tại Ninh Bình

 

STT Quận (Huyện) Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 Ninh Phúc NT, tân dược  Chợ Bợi, NinhPhúc.Ninh Bình 0303.884.333
2 Gia Viễn Hiệu Thuốc Gia Viễn Thị Trấn Me-Gia Viễn-Ninh Bình 0918011166
3 Kim Sơn HT, Số 04  Phố Quang Thiện,Kim Sơn,Ninh Bình 0303507540
4 Nho Quan CT,CPDP,Ninh Bình Phố Tân Tiến,Nho Quan-Ninh Bình 0303866066
5 Nho Quan ĐL,thuốc tân dược  Phố Rịa,Nho Quan-Ninh Bình 01682980555
6 Tam Điệp ĐL,Thuốc Tân Dược  Kiot 15, Nam Sơn,Tam Điệp, Ninh Bình 0982.020.977
7 Tam Điệp CT,TNHH Phượng Hoàng Anh   4/3 Quang Trung, TX Tam Điệp,Ninh Bình 0303.777.868
8 Tam Điệp HT, Xã Tam Điệp  Chợ Bắc Sơn,Tam Điệp,Ninh Bình 0945.959.229
9 TP Ninh Bình CT, TNHH DP,Tràng An   20 Hải Thượng Lãn Ông, Ninh Bình 0303 896294
10 TP Ninh Bình CT, Mai Dung  Số 23 Phường Vân, Ninh Bình 0303 897545
11 TP Ninh Bình CT,TNHH DP Hoàng Yến  Phố Phúc Chỉnh 1, Đường Tuệ Tĩnh Ninh Bình 0303.872.718
12 TP Ninh Bình NT, tân dược  Chợ Bợi, NinhPhúc.Ninh Bình 0303.884.333
13 TP Ninh Bình QT, Tân Dược  Số 658 Phố Mía, Ninh Bình 0303.890.039
14 TP Ninh Bình CT, DP Ninh Bình   Chợ Rồng,Ninh Bình 01697.739.279
15 TP Ninh Bình NT Quy Giang – Ds Phạm Kiên Cường 204 Ngọc Xuân, Đinh Tiên Hoàng, P.Thanh Bình, TP Ninh Bình 303873407
16 TP Ninh Bình NT Tân Dược – 151B – Ds Phạm Thị Dung 151B Phong Sơn, P. Nam Bình, TP Ninh Bình 303883099
17 Yên Khánh ĐL, Thuốc Tân Dược  Chợ Vệ, Xã Khánh Phú, Yên Khánh,Ninh Bình 0987.297.148
18 Yên Khánh Đại Lý Hoàng Long – Nguyễn Văn Trọng chợ vệ Khánh an, yên Khánh, Ninh Bình 0
19 Yên Mô HT,Huyện Yên Mô  Chợ Bút, Xã Yên Mạc,Yên Mô,Ninh Bình 0303.836.029

Ý kiến của bạn