Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Fast tại Long Biên

 

STT Quận (Huyện) Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 Long biên NT trúc tâm 85 nguyễn sơn 0988709818
2 Long biên NT quý dương kiot 5 tổ 8 chợ phúc lợi. 0986034924
3 Long biên NT nguyễn khánh 166 nguyễn văn cừ 0986319009
4 Long biên NT ngọc mỹ 153 thạch bàn 0935597225

Ý kiến của bạn