Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Fast tại Hưng Yên

 

STT Quận (Huyện) Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 Bảo Khê NT Chị huyền Dốc lã _   bảo khê  _hưng yen 1685877922
2 Dốc Lã  NT Duy thúy Dốc đá _t lữ 986875624
3 Hải Triều  NT Hải triều Cạnh trường cấp 2 hải triều 989383416
4 Mỹ Hào NT Hường bần Phố bần mỹ hào 974255171
5 Phủ Cừ  NT Quyết Thắng TT Trần Cao, Phù Cừ, HY 0982.879.775
6 Phủ Cừ  NT Hùng lan Trần cao _phù cu 3213854034
7 Tiên Nữ  NT Hoàng mai Thị  trấn vương -t lữ 984882446
8 TP Hưng Yên NT Minh Thúy Cổng viện ĐK HY 0321.3550.754
9 TP Hưng Yên NT Số 8 (Vân) Cổng trợ Phố Hiến 0946.172.688
10 TP Hưng Yên NT Số 10 (Chị Hoa) 223 Điện Biên, TP Hưng Yên 0982.916.770
11 TP Hưng Yên QT Bán Lẻ Tiến Tài – Nguyễn Thị Hường Dốc Lã – Bảo Khê – TP Hưng Yên 0912 187261
12 TP Hưng Yên QT Sương Mai – Đỗ Thị Mai 93 Phố Hiến – TP Hưng Yên 0321 3866400
13 TP Hưng Yên QT Tân Dược – Nguyễn Thị Huyền Dốc Lã – Bảo Khê – TP Hưng Yên 0168 5877922

Ý kiến của bạn