Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Fast tại Huế

 

STT Quận (Huyện) Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 Hương Trà NHÀ THUỐC TỨ HẠ CHỢ TỨ HẠ,TX HƯƠNG TRÀ,HUẾ 0543557716
2 Hương Trà QUẦY  THUỐC VŨ THỊ THI TỨ HẠ ,TX HƯƠNG TRÀ, HUẾ 0905847333
3 TP/ Huế NHÀ THUỐC THÀNH PHƯỚC LÔ A1 NGÔ QUYỀN -TP HUẾ 0905683699
4 TP/ Huế NHÀ THUỐC HƯƠNG BÌNH LÔ 119 HÙNG VƯƠNG – TP HUẾ 0935333277
5 TP/ Huế NHÀ THUỐC THUẬN THẢO 34 NGÔ QUYỀN -TP HUẾ 0986357765
6 TP/ Huế NHÀ THUỐC QUANG ĐẠO 76 CHI LĂNG – TP HUẾ 0916527063
7 TP/ Huế CTY  DƯỢC HỒNG LAN 5 ĐINH TIÊN HOÀNG – TP HUẾ 0543512144
8 TP/ Huế NGÔ QUÝ THÍCH 157 TRẦN HƯNG ĐẠO – TP HUẾ 0975339999
9 TP/ Huế ĐẠI HÙNG  73 PHAN ĐĂNG LƯU -TP HUẾ 0905577585
10 TP/ Huế NHÀ THUỐC BÌNH AN 6 PHẠM VĂN ĐỒNG 0935998453
11 TP/ Huế QUẦY THUỐC BẢO HƯNG 34 BÀ TRIỆU – TP HUẾ 0906470227
12 TP/ Huế NHÀ THUỐC BÍCH NGỌC 143 ĐINH TIÊN HOÀNG – TP HUẾ 0543512609
13 TP/ Huế NHÀ THUỐC NHẬT THỊNH 38 HỒ ĐẮC DI – TP HUẾ 01249791232
14 TP/ Huế NHÀ THUỐC SỐ 2 KHU 4 TT PHÚ BÀI,TX HƯƠNG THỦY, HUẾ 0543353123
15 TP/ Huế NHÀ THUỐC BẾN NGỰ 41 PHAN BỘI CHÂU -TP HUẾ 0914149942

Ý kiến của bạn