Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Fast tại Hòa Bình

 

STT Quận (Huyện) Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 Cao Phong QT Đào THỊ Vượng SN 27 quốc lộ 6 -Cao PHONG  -HB 01259 093999
2 Kim Bôi QT Nguyễn Thị Vui Đầm Rừng -Vĩnh Tiến – Kim Bôi – HB 0983.206.361
3 Kim Bôi HT Số 7 Nguyễn Mạnh Tuấn Ngã Ba Ve -TT Kim Bôi -HB 0165.515.3503
4 Kim Bôi QT số 6 Nguyễn Thị Huế Khu Đồng Tiến -TT Bo -Kim Bôi -HB 0989.566.755
5 Kim Bôi Quầy thuốc Nguyễn Thị Minh Tuyết Khu Đồng Tiến, TT Bo, Kim Bôi, Hòa Bình 983748491
6 Kỳ Sơn QT SỐ 6 Vũ Thị Hiền Ngã Ba Kỳ Sơn – HB 0916.122.866
7 Lạc Thủy HT SỐ 7 Dương Thị Tân Phú Thành -Lạc Thủy -HB 0979.615.292
8 Lạc Thủy Quầy thuốc Nguyễn Thị Tân Phú Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình 979615292
9 Lương Sơn NT MỸ DUYÊN khu 8 TT Lương Sơn – HB 0965 636.618
10 Tân Lạc HT. Số 5 Số Nhà 91 Khu 3 TT Mường Khến- Tân Lạc- Hòa Bình 0983 097681
11 TP Hòa Bình NT Nga Cách số nhà 116 Cù chính Lan -Phương Lâm -HB 0968.078.468
12 TP Hòa Bình NT Thanh Thúy số nhà 19 tổ 16 Ngô Q uyền – ph Phương Lâm -HB 0915.578.967
13 TP Hòa Bình NT Ngọc Tú SN 117 Tổ 20 Cù Chính Lan – ph Phương Lâm -HB 0983.748.491
14 TP Hòa Bình QT SỐ 52 Tâm Hảo Ngã Ba Tỉnh Đội – Chăm Mát -HB 0942.567.172
15 TP Hòa Bình QT SỐ 13 Lê Thị Thoan SN 32 Tổ 17 Cù Chính Lan -ph Phương Lâm -HB 0985.576.555
16 TP Hòa Bình NT Đăng Khoa Phường Hữu Nghị -HB 0975.858.123
17 TP Hòa Bình QT Trần  Thu Hiền Tổ 7 Chợ Vồ -ph Tân Hòa -HB 0977.436.456
18 TP Hòa Bình NT Mai Hoa cầu Đen -Ph Đồng Tiến -HB 0973.757.768
19 TP Hòa Bình NT Hồng Lam SN 28 Tổ 18 Cù Chính Lan -ph Đồng Tiến -HB 0963.091.255
20 TP Hòa Bình NT Quang Chính Số nhà 58 -tổ 31 Trần Hưng Đạo -Phương Lâm 0166.858.6663
21 TP Hòa Bình HT . Số 2.Vũ Thị Hiền Chợ Bãi Nai QL 6, Huyện Kỳ Sơn, Tp Hoà bình 916122866
22 TP Hòa Bình NT .Mỹ Duyên Khu 8, TT. Lương Sơn QL 6 Hoà Bình, Lương Sơn, Tp BH 1698306266
23 TP Hòa Bình HT. Số 5.Đoàn Thanh Hương SN 91, Khu 3 TT Mường Khến Quốc lộ 12B, Tp hoà bình 983097681
24 TP Hòa Bình NT Ngọc Toàn SN 13 Khu 5 TT cao Phong, Quốc lộ 6, Tp Hoà bình 2183854771
25 TP Hòa Bình NT. Thu Hoài SN 13 Khu 5 TT cao Phong, Quốc lộ 6, Tp Hoà bình 2183894149
26 TP Hòa Bình HT. Số 8 – DS.Lê Thị Thoan SN 32 tổ 17 cù chính lan, P. Đồng Tiến, Tp hoà bình 983147111
27 TP Hòa Bình HT . Số 15 – Nguyễn Thị Đảm Khu 12 TT. Lương Sơn QL 6 Hoà Bình, Tp hoà bình 1636767768
28 TP Hòa Bình HT số 7 – DS. Nguyễn Mạnh Tuấn Ngã 3 Ve, Huyện kim bôi, Tp hoà bình 2183872077
29 TP Hòa Bình NT DS.Trần Thị Ngọc Lan SN 142 Tổ 18 Cù Chính Lan, Phường đồng tiến, Tp hoà bình 2183212117
30 TP Hòa Bình HT Số 10 – DS. Nguyễn Thị Tuyến SN 56, Quốc lộ 6, Huyện cao phong, Tp hoà bình. 984556551
31 TP Hòa Bình HT Số DS. Đào Thị Vượng Số nhà 27 Quốc lộ 6, Huyện cao phong, Tp hoà bình. 2183845616
32 TP Hòa Bình HT. Số 47 – DS.Trần Tuyết Mai SN 46 tổ 17 Cù Chính Lan, Phường Đồng tiến, Tp hoà bình 979889548

Ý kiến của bạn