Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Fast tại Hậu Giang

 

STT Quận (Huyện) Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 TP Vị Thanh NT NGỌC ÁI 1 Số 02, Đường 1/5, F1, TP Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang 07113.877.164
2 TP Vị Thanh NT TÂN HiỆP HƯNG 345, TRẦN HƯNG ĐẠO, P1, TP VỊ THANH, HẬU GIANG 0939.876.285
3  Ngã Bảy NT TRƯỞNG THỌ ĐưỜNG 161. LÊ LỢI, P-NGÃ BẢY, THỊ XÃ NGÃ BẢY, HẬU GIANG 0942.776.843
4 Ngã Bảy NT DI THÁI HÒA 114, LÝ THƯỜNG KiỆT, P-NGÃ BẢY, THỊ XÃ NGÃ BẢY, HẬU GIANG 07113.866.716

Ý kiến của bạn