Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Fast tại Hà Nam

 

STT Quận (Huyện) Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 Thạch Hà Trần Lệ Thủy Thị trấn Thạch Hà (đối diện BV huyện) 0393845423
2 TP Hà Tĩnh Quầy 42 16 Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh 0396521776
3 Hồng Lĩnh Đồng Thị Diệu Khuê Chợ Thị xã Hồng Lĩnh 0918478398
4 Hương Khê Nguyễn Thị Danh HT BV Hương Khê 0904944838
5 TP Hà Tĩnh Vinh Nhị 86 Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh 0912470622
6 Hương Khê Lê Thị Lương Toàn Thị trấn Hương Khê 0943384848
7 TP Hà Tĩnh Trần Thị Lan 84 Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh 0393852250
8 TP Hà Tĩnh Hương Quýnh 33 Đặng Dung, TP Hà Tĩnh 0393880823
9 Hương Khê Nguyễn Thị Thu Khối phố 12, Thị trấn Hương Khê 0393872694
10 TP Hà Tĩnh QT 45 116 Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh 0979803487
11 TP Hà Tĩnh Sỹ Ngọ 28 Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh 0396250273
12 Đức Thọ Hằng Đức Thị trấn Đức Thọ 01682955028
13 Kì Anh Yến Nhất Tiểu khu 2, TX Kì Anh 0393865037
14 Kì Anh Tiến Lĩnh Tiểu khu 2, TX Kì Anh 0393865560
15 Lộc Hà Hiệp Thảo Bình Lộc, Lộc Hà 0393843299

Ý kiến của bạn