Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Fast tại Đồng Tháp

 

STT Quận (Huyện) Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 Cao Lãnh TTB Thuận Phước Số 21 – Nguyễn Du – P.2 -Tp. Cao Lãnh – Đồng Tháp 0916.851.495
2 Cao Lãnh NT Duy Khoa Đường 30/4 – P. 1 – Tp. Cao Lãnh – Đồng Tháp 0673.857.936
3 Cao Lãnh NT Hồng Phước 108 – Hùng Vương – Phường 2 – Tp. Cao Lãnh – Đồng Tháp 0939.323.645
4 Cao Lãnh NT Ngô Phước Lợi Đường Lê Hồng Phong – P. 1 – Tp. Cao Lãnh – Đồng Tháp 0983.926.339
5 Cao Lãnh QT Minh Tú Chợ Trần Quốc Toản – Phường 11 – Tp. Cao Lãnh – Đồng Tháp 0673.501.624
6 Cao Lãnh TTB Vĩnh Đức Đường Số 23 – Nguyễn Du – P.2 -Tp. Cao Lãnh – Đồng Tháp 01237.717.179
7 Hồng Ngự NT Tế Lương Đường Thị Xã Hồng Ngự 0976 606919
8 Lấp Lò QT Xuân Trinh Vàm Cóng – Huyện Lấp Vò – Đồng Tháp 0673.846.909
9 Lấp Lò NT Vạn Hòa Đường 605 – Bình Thành 1 – Huyện Lấp Vò – Đồng Tháp 01247.427.979
10 Sa Đéc NT Di Thái Hòa 200 Trần Hưng Đạo – Khóm 1 – Phường 1 – Sa Đéc – Đồng Tháp 0673.861063
11 Sa Đéc NT Minh Phúc 285 Trần Hưng Đạo – Khóm 1 – Phường 1 – Sa Đéc – Đồng Tháp 0673.862.16
12 Sa Đéc NT Thiện Phúc 125A – QL80 – Sa Đéc – Đồng Tháp 01686.745.064
13 Sa Đéc NT Quãng Triều Thái Nguyễn Huệ – Khóm 1 – Phường 1 – Sa Đéc – Đồng Tháp 0673.861.944
14 Thanh Bình NT Nhơn Hòa Đường Chợ Thanh Bình – Huyện Thanh Bình – Đồng Tháp 0673.833.073
15 Thanh Bình NT Xuân Hòa Đường-YS.Trãi  22 Duong 30/4,huyện Thanh Bình_ĐT  
16 Tháp Mười TTB Thọ An Đường 1 Huyện Tháp Mười 0918 750 210

Ý kiến của bạn