Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Fast tại Bình Phước

Các nhà thuốc được in đậm là các nhà thuốc còn hàng. Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline ( miễn cước ) 1800 1506 để được hướng dẫn hoặc muốn mua hàng online thì xem “TẠI ĐÂY

STT Quận (Huyện) Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 Bình Long Đy Thành Nữ La Sang Chợ Bình Long TX Bình Long BP 06513680064
2 Chơn Thành QTTN Trung Uyên KP2-Chợ Chơn Thành-BP 06513667584
4 Chơn Thành NT ĐY Quảng sanh Đường Đường số 3 Chợ Đồng Xoài TX Đồng Xoài BP 06513879664
7 Chơn Thành QT Ba Tâm KP2-Chợ Chơn Thành-BP 0918 511 313
8 Đồng Xoài NT Trà Giang 884 Đường PRĐ F Tân Xuân TX Đồng Xoài BP 0973439539
9 Phước Long QT Ngọc Phước 6/1 KP1-TX.Phước Long-BP 06513776045
10 Phước Long NT Vạn Hưng TTTM Phước Bình TX Phước Long BP 0985568856

Ý kiến của bạn