Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Fast tại Bình Phước

STT Quận (Huyện) Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 Bình Long Đy Thành Nữ La Sang Chợ Bình Long TX Bình Long BP 06513680064
2 Chơn Thành QTTN Trung Uyên KP2-Chợ Chơn Thành-BP 06513667584
4 Chơn Thành NT ĐY Quảng sanh Đường Đường số 3 Chợ Đồng Xoài TX Đồng Xoài BP 06513879664
7 Chơn Thành QT Ba Tâm KP2-Chợ Chơn Thành-BP 0918 511 313
8 Đồng Xoài NT Trà Giang 884 Đường PRĐ F Tân Xuân TX Đồng Xoài BP 0973439539
9 Phước Long QT Ngọc Phước 6/1 KP1-TX.Phước Long-BP 06513776045
10 Phước Long NT Vạn Hưng TTTM Phước Bình TX Phước Long BP 0985568856

Ý kiến của bạn