Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Fast tại Bình Định

 

STT Quận (Huyện) Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1  Quy Nhơn NT MINH CHÂU 430 Trần Hưng Đạo,TP Quy Nhơn 01208081187
2  Quy Nhơn NT THANH SƠN 473 Trần Hưng Đạo,TP Quy Nhơn 0905329588
3  Quy Nhơn NT THANH HẰNG 272 Nguyễn Thái Học,TP Quy Nhơn 01686377367
4  Quy Nhơn NT BẢO DUNG  321 Nguyễn Thái Học,TP Quy Nhơn 0934735377
5  Quy Nhơn NT HỒNG KOONG 261 Nguyễn Huệ,TP Quy Nhơn 0563821283
6  Quy Nhơn NT PHƯƠNG TÂM 632 Trần Hưng Đạo ,TP  Quy Nhơn 0935660350
7  Quy Nhơn NT MÁT TAY 2 05 Tăng Bạt Hổ,TP Quy Nhơn 0918344155
8  Quy Nhơn NT MÁT TAY 1 210 Bạch Đằng,TP Quy Nhơn 01686109452
9  Quy Nhơn NT HOA HỒNG 697 Trần Hưng Đạo,TP Quy Nhơn 0905609610
10  Quy Nhơn TYT QUANG TRUNG 450 Trần Hưng Đạo,TP Quy Nhơn 0905098124
11  Quy Nhơn NT HƯNG THỊNH 39 Tăng Bạt Hổ,TP Quy Nhơn 0935489299
12  Quy Nhơn NT TÂM PHÁT  Trần Hưng Đạo,TP Quy Nhơn 0906313097
13  Quy Nhơn NT An Bình – Nguyễn Thị Thanh Hương 33 – Phạm Hồng Thái – TP Quy Nhơn – Bình Định 056 2820259

Ý kiến của bạn