Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Fast tại Bắc Ninh

 

STT Quận (Huyện) Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 Gia Bình QT Trung tâm Thị trấn Đông Bình – Gia Bình 0975 723038
2 Gia Bình Quầy thuốc tân dược TT Đông Bình TT Đông Bình, Gia Bình,  Bắc Ninh 0966 732 910
3 Lương Tài QT Tân dược Chợ Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh 0165 9566991
4 Quế Võ QT 04 Khu 4 – Phố Mới – Quế Võ 0942 529899
5 Quế Võ Quầy thuốc số 17 – CN Dược BN Nghiêm Xá, Việt Hùng, Quế Võ, BN 0241 2214491
6 Quế Võ Quầy số 61 Khu 3,TT Quế Võ, Bắc Ninh 0241 2219558
7 Quế Võ Quầy thuốc Thái Hòa Chợ Trung tâm, Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh 0
8 Quế Võ Quầy thuốc tân dược- Nguyễn Thị Quyên Bồng Lai, Quế Võ, Bắc Ninh 0982 647872
9 Thuận Thành Hiệu thuốc 20 An Bình – Thuận Thành 0167  8251265
10 Thuận Thành Hiệu thuốc số 6 Phố Dâu – Thuận Thành – Bắc Ninh 0947 585386
11 Thuận Thành Quầy 07 Phố Dâu,Thuận Thành, Bắc Ninh 0
12 Thuận Thành Quầy thuốc Số 4 Phố Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh 0982 629690
13 Tiên Du QT 20 Chợ Móng – Hoàn Sơn – Tiên Du 0976 369613
14 Tiên Du QT Hoàn Thoa Tân Chi – Chi Hồ – Tiên Du 0988 386657
15 Tiên Du Quầy Số 05 179 Chợ Sơn,Tiên Du,TP BN 0241 3838205
16 Tiên Du Nguyễn Thị Tuyết Hương Chợ Ve, Chi Phương, Tiên Du, Bắc Ninh 0
17 Tiên Du Nguyễn Thị Chức Chi Phương, Tiên Du, Bắc Ninh 0
18 Tiên Du Nguyễn Thị Tuyến Thôn Rền, Cảnh Hưng, Tiên Du, Bắc Ninh 0
19 Tiên Du Quầy thuốc Tân Dược- Nguyễn Thị Phương Thôn Đoài, xã Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh 0169 6883513
20 Tiên Du Quầy thuốc Chợ Sơn Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh 01664 053 393
21 TP Bắc Ninh QT 26 Vạn An – TP Bắc Ninh 0967 843228
22 TP Bắc Ninh NT Hồng Thắng Nguyễn Văn Cừ – Ninh Xá 0988 181507
23 TP Bắc Ninh Hiệu Thuốc 10 Số 35 – Trần Lựu – Thị Cầu 0966 753808
24 TP Bắc Ninh Quầy thuốc Số 2 Số 475 Ngô Gia Tự, Tiền An, TP Bắc Ninh 094 7661911
25 TP Bắc Ninh Quầy thuốc Số 14 Kios 12, Chợ Đọ, TP Bắc Ninh  0241 3508940
26 Từ Sơn NT 155 155 Minh Khai – Phường Trần Phú – Từ Sơn 0163 8938886
27 Từ Sơn Quầy thuốc Thảo Kiên 101 Ngõ 3 Trần Phú(Chợ Từ Sơn), TX Từ Sơn, BN 0241 3761012
28 Từ Sơn Quầy thuốc số 3 – CN Dược Từ Sơn Phù Lựu, Đông Ngàn, TX Từ Sơn, BN 0169 5980105
29 Từ Sơn Đại lý thuốc số 4 Phù Lựu, Đông Ngàn, TX Từ Sơn, BN  0984 002583
30 Từ Sơn Quầy thuốc Tân Dược – Cô Hương 59 Trần Phú, TX Từ Sơn, BN 0912 348721
31 Từ Sơn Qầy Chị Nhung Chợ Tiêu,Tương Giang,Từ Sơn,TP BN 0975 112354
32 Từ Sơn Quầy thuốc Thanh Trà Xóm Hạ, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 0916 509599
33 Từ Sơn Quầy thuốc Chị Nga Chợ Cẩm, cảm Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh 0166 2056674
34 Từ Sơn Quầy thuốc Nguyễn Thị Hòa Lê Hồng Phong, Từ Sơn, Bắc Ninh 0985 622588
35 Từ Sơn Quầy thuốc Tiến Phượng  Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh 0974 955302
36 Từ Sơn Quầy thuốc Chị Lương  Đa Hội, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 0946 681189
37 Yên Phong Quầy thuốc Số 46 Đông Yên, Đông Phùng, Yên Phong, Bắc Ninh 988928853

Ý kiến của bạn