Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Fast tại Bà Rịa – Vũng Tàu

 

STT Quận (Huyện) Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 TP Bà Rịa NT Ngọc Châu 12 – Lê  Qúy Đôn – P. Phước Trung – TPBR 0643.825.199
2 TP Bà Rịa NT Nguyễn Lê 216 – Nguyễn Thanh Đằng – P. Phước Hiệp – TPBR 0906.334.656
3 TP Bà Rịa Cty Quang Phát 46 – Lê Qúy Đôn – P. Phước Trung – TPBR 0905.190.712
4 TP Vũng tàu NT Gia Tường 17 – Đồ Chiểu – P1 – TPVT 0643.854.509
5 TP Vũng tàu NT NaNo 473 – Trương Công Định – P7 – TPVT 0645.258.022
6 TP Vũng tàu NT Hiển Vinh 79 – Ba Cu – P3 – TPVT 0918.286.111
7 TP Vũng tàu NT Nhân Hậu Chợ Bình Gĩa – P. Rạch Dừa – TPVT 0643.554.440
8 TP Vũng tàu NT Cúc Bến Đình 227A – Lê Lợi – P6 – TPVT 0932.721.555
9 Xuyên Mộc NT 220 30 – Huỳnh Minh Thạnh – TT. Phước Bửu – BRVT 0909.449.242
10 Xuyên Mộc NT 226 Chợ Bà Tô – Xuyên Mộc – BRVT 0909.422.457
11 Xuyên Mộc NT 221 Chợ Bà Tô – Xuyên Mộc – BRVT 0918.315.184

Ý kiến của bạn