Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối tại Củ Chi , TP.HCM

STT Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 Nhà thuốc My Châu 9 842 Tỉnh Lộ 17, ấp Gò Nổi, An Nhơn Tây, Quận Củ Chi 977767557
2 NT Số 83 2C Nguyễn Thị Nê, Ấp Phú Mỹ, Xã Phú Hòa Đông, Củ Chi
3 NT Tấn Lộc 72 Tổ 8, Tỉnh Lộ 8, KP 2, Củ Chi
4 NT Tân Mỹ Châu 726A Tỉnh lộ 15 – ấp Bến Đình – xã Nhuận Đức – Củ Chi
5 Nhà thuốc My Châu 9 842 Tỉnh Lộ 17, ấp Gò Nổi, An Nhơn Tây, Quận Củ Chi 977767557
6 NT Số 83 2C Nguyễn Thị Nê, Ấp Phú Mỹ, Xã Phú Hòa Đông, Củ Chi

Ý kiến của bạn