Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối tại Thanh Hóa

hop-trpl-bo-y-te-cap-phep

1. TP. Thanh Hóa

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Trần Phú 234 Trần Phú  NT Long Hiền 091 260 40 74
252 Trần Phú NT Hoàng An 0378 888 268
232 Trần Phú CNDP Thanh Hoá ( QT Oanh ) 0373856841
232 Trần Phú CNDP Thanh Hoá ( QT Thơm ) 0912629459
232 Trần Phú CNDP Thanh Hoá ( QT Hoàng ) 0373757533
232 Trần Phú CNDP Thanh Hoá ( QT Đức ) 0915656499
232 Trần Phú CNDP Thanh Hoá ( QT Tuấn ) 0373856668
232 Trần Phú CNDP Thanh Hoá ( QT Quang ) 037 3723 660
232 Trần Phú CNDP Thanh Hoá ( QT Gấm ) 0373723338
Phan Chu Trinh 59 Phan Chu Trinh NT Thái Bình 0373 852 992
Lê Phụng Hiểu 17 Lê Phụng Hiểu NT Minh Sâm 0912 395 402
Nguyễn Trãi 715 Nguyễn Trãi NT Thanh Trúc 0373940139
458 Nguyễn Trãi NT Minh Nguyệt 0373 942 946
307 Nguyễn Trãi NT Đào 0373751933
498 Nguyễn Trãi NT Nhung Thảo 0916066187
 Nguyễn Trãi NT Hùng Hiền 0912162913
72 Nguyễn Trãi Cty Dược An Thịnh 0373852721
 Nguyễn Trãi NT Chung Hiền 0
Bà Triệu 414 Bà Triệu NT Sơn Liên 0378620314
Quang Trung 600 Quang Trung NT Hoàng Mai 0373951520
414 Quang Trung NT Hoa Sự 0372678678
83 Quang Trung NT Tốt Tốt 0373853146
314 Quang Trung NT Điệp Hằng 0984 633 115
Tô Vĩnh Diện Kiot 3 Sao Mai NT Diệp Anh 0974854169
Hàn Thuyên 171 Hàn Thuyên NT Mai Vân 098 472 35 50
Lê Hoàn 412 Lê Hoàn NT Bình An 0948613888
Minh Khai 70 Minh Khai NT Việt Vân 037 3852 453
Hải Thượng Lãn Ông 02 Hải Thượng Lãn Ông NT Minh Trang 0373950243
494 Hải Thượng Lãn Ông NT Thiện Hà 0986796778
Trường Thi 151 Trường Thi NT Phong Thúy 0912079567
198 Trường Thi NT Yến Anh 0373753198
Tống Duy Tân 224 Tống Duy Tân NT Đại An 0373856236
Lê Thánh Tông 425 Lê Thánh Tông NT Thoa Hán 0968904481
Ỷ Lan 02 Ỷ Lan NT Tuyết Long 0373753516

2. TX. Bỉm Sơn

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Nguyễn Huệ Sn 223 Nguyễn Huệ P.Ngọc Trạo, Bỉm Sơn NT Thanh Bình 0902241224
Sn 218 Nguyễn Huệ – P.Ngọc Trạo, Bỉm Sơn CN Dược Bỉm Sơn – QT Số 01 0942979907
Trần Phú Sn 90 – Trần Phú – P.Ba Đình, Bỉm Sơn NT Hoàng Anh 0918824659
Sn 554 – Trần Phú – P.Ba Đình, Bỉm Sơn NT Thảo Nguyên 0903397804


3. H. Quảng Xương

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
TT Quảng Xương Lưu Vệ CNDP Quảng Xương (Lương Thị Lý) 0949155439
Lưu Vệ CNDP Quảng Xương ( Đàm Thị Phượng ) 01223482159
Quảng Phong NT Khoa Lài 0977038878
02 Khu Phố 1 NT Tiến Minh 01629601860
Cống Trúc Thôn 9 Cống Trúc Đại Lý 41 – Lê Thị Thuỷ 01676 366886
Chợ Sôto Chợ Soto – Quảng Xương NT 13 0986 372 916
Quảng Giao Thôn 6 Quảng Giao NT Ngọc Linh 0166 616 7085
Quảng Cát Quảng Cát NT Hà Đua 0972201843

4. H. Tĩnh Gia

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
TT Còng Đường Trung Chính – TT Còng – Hải Hoà -Tĩnh Gia NT Thanh Tùng 0984 050095
Đường Trung Chính – TT Còng – Hải Hoà -Tĩnh Gia NT Minh Hằng 00977 248 231
Tk 6 TT Còng Hải Hoà -Tĩnh Gia NT Lê Sỹ Bồng 01688 703 432
Cổng Bệnh Viện Tĩnh Gia – TT Tĩnh Gia NT Hoa Tuất 0373 861 336
Cổng Bệnh Viện Tĩnh Gia – TT Tĩnh Gia NT Lê Thị Duyến 01697 598 749
Hải Ninh Cổng Chợ Kho – Hải Ninh – Tỉnh Gia NT QT.50 – Lê Thị Huệ 0974967782
Chợ Tân Dân Chợ Tân Dân – Tĩnh Gia NT Hà Hường 0974 833 145
Chợ Tân Dân – Tĩnh Gia NT Lệ Cảnh 01646751545

5. H. Nông Cống

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Thành Trung Cầu Quan – Thành Trung – Nông Cống NT Học Lưc 01654433779
Chợ Minh Thọ Ngã 3 Chợ Minh Thọ – Nông Cống NT Ninh Thuật 0915788377
Ngã 3 Minh Thọ – Nông Cống NT Liên Minh 00989008 137
Ngã 3 Chợ Minh Thọ – Nông Cống NT Trường Sáu 0917557682
TT Nông Cống 681 Đường Lam Sơn – Nam Giang – TT.Nông Công NT Hùng Đằng 0913839587
630 Bà Triệu – TT Nông Cống CNDP Nông Công (Dung Hội ) 0974547939
674 Bà Triệu – Tk . Nam Giang – TT Nông Cống QT Số 9 – Đào Thị Hợp 0988 345 167
Thị tứ Trường Sơn Chợ Trường Sơn – Thị Tứ Trường Sơn – Nông Cống QT Số 17 – Nguyễn Thị Ngọc 01659 368 768
Xã Tế Thăng Thôn 6 QT 26 – Lê Thị Huệ 0986 198 139

6. H. Như Thanh

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
TT Như Thanh Khu 3 NT Trương Thị Lý 096738 33 55
Chợ Bến Sung Chợ Bến Sung , Như Thanh NT Chị Hương

7. H. Như Xuân

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
TT Yên Cát Chợ Yên Cát NT Thảo Hà 0373 878 133
SN 09 Khu Phố 1 QT Chung Lực 0988 243 148

8. H. Triệu Sơn

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
TT Giắt 45 TT Giắt – Triệu Sơn NT Trịnh Thị Liên 0936 490 439
41 TT Giắt – Triệu Sơn NT Mai Lẫm – Ngô Thị Mai 01692150818
39 TT Giắt – Triệu Sơn NT Hưng Hoan 0985875485
Dân Lý 48 Phố Thiều – Dân Lý – Triệu Sơn NT Vinh Tư 097 699 75 59
Dân Lực Ngã 4 Dân Lực – Triệu Sơn NT Dũng Linh 0975 821 644

9. H. Thọ Xuân

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
TT Thọ Xuân 148 Lê Hoàn – Khu 1 TT . Thọ Xuân NT Trí Hiền 0373 833 442
Cổng Bệnh Viện Thọ Xuân – Khu 9 – TT. Thọ Xuân NT Nghị Tuyết 0373 833 264
TT Sao Vàng Cổng Chợ  Sao Vàng – TT Sao Vàng – Thọ Xuân NT Anh Tuyết 01672 288 968
TT Mục Sơn Chợ Mục Sơn – TT. Mục Sơn – Thọ Xuân NT Chính Mến 0166 3841 881

10. H. Thường Xuân

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
TT Thường Xuân Xuân Dương – TT Thường Xuân NT Thanh Tú 0985 102 519

11. H. Thiệu Hóa

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
TT Vạn Hà 258 TT Vạn Hà – Thiệu  Hoá NT Thường Tùng 0949021500/ 093 248 49 96
Đối Diện Bưu Điện – TT Vạn Hà NT Hương Luyện 0936068223
Ngã 3 Chè Ngã 3 Chè – Thiệu Hoá NT Trần  Anh 0373 829740
Thiệu Phú Thiệu Phú –  Thiệu Hoá NT Hương Sen 0373.695.573

12. H. Yên Định

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Phố Kiểu Phố Kiểu – Yên Định NT Mai Thư 0373 843017
Phố Kiểu – Yên Định NT Thành Dung
Phố Kiểu – Yên Định NT Hằng Tính 0904  606 244
Quán Lào 181 Khu 5 TT Quán Lào – Yên Định NT Hoa Phượng 0914 225978
141 Khu 5 TT Quán Lào – Yên Định NT Hải Hải 0912063112
147 Khu 5 TT Quán Lào – Yên Định CNDP Yên Định ( QT Nụ ) 0965 640 728
Khu 5 TT Quán Lào – Yên Định  NT Như Hoa Thuý (Hoa Cớn) 0373 896 266

13. H. Hà Trung

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
TT Hà Trung Ki Ốt Chợ Lèn – TT Hà Trung NT Thanh Tâm 0975975944
Tiểu Khu 4 – TT Hà Trung NT Lê Chân 0916586156
Tiểu Khu 6 – TT Hà Trung NT Mai Cân 01679240915

14. H. Hậu Lộc

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
CN Dược Hậu Lộc NT Chị Liễu 0986826858
Ngã Tư Lộc Tân, Lộc Hậu NT Thanh Tứ 0373500087
Ngã Tư Minh Lộc, Lộc Hậu NT Hà Hinh 0912395228
Chợ Phủ – Văn Lộc, Lộc Hậu NT Chú Bốn 01638904024
Thôn 6 Hoa Lộc, Lộc Hậu NT Nga Tĩnh 0918582861

15. H. Nga Sơn

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Tiểu khu Hưng Long Tiểu Khu Hưng Long, Nga Sơn Công Ty Dược Hưng Thịnh 0945900986
Tk Hưng Long – Nga Sơn, Nga Sơn QT Hải Minh – CN Dược Nga Sơn 0904880622
Nga Thuỷ Nga Thủy, Nga Sơn NT Anh Đảm 01695543060
Nga Thành Ngã 3 Hồ Vương – Nga Thành – Nga Sơn NT Mai Mâu 0983183766

16. H. Hoằng Hóa

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
TT Bút Sơn Sn 107 – Phố Vinh Sơn – TT Bút Sơn, Hoằng Hóa NT Thanh Phương 0373865623
Tiểu Khu Bút Sơn – TT Bút Sơn, Hoằng Hóa NT Huệ Căn 0912028512
Hoằng Lộc Chợ Quăng – Hoằng Lộc, Hoằng Hóa NT Tới Châm 01653468234
Hoằng Ngọc Chợ Vực – Hoằng Ngọc, Hoằng Hóa NT Lê Thị Ngân 0936100508

17. H. Đông Sơn

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
TT Rừng Thông Sn 91B – Quốc Lộ 47 – TT Rừng Thông, Đông Sơn CN Dược Đông Sơn – NT Trang Nhung 0982172806
TT Rừng Thông – Đông Sơn NT Hồ Mai 0944231288
Cổng Bệnh Viện Đông Sơn NT Hồ Thiện Thủy 0984567108
An Hoạch An Hoạch – Đông Sơn NT Long Anh 0913108188

18. TX. Sầm Sơn

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
TX. Sầm Sơn 51 Lê Lợi – Tx Sầm Sơn NT Lê Thị Thuận 0373823457
Quảng Cư – Tx Sầm Sơn NT Nguyễn Thị Hường 0962600858
49 Lê Lợi – Thị Xã Sầm Sơn NT Nguyễn Thị Hương – CN Dược Sầm Sơn 0966081686
Quãng Tâm Phố Môi – Quãng Tâm, Sầm Sơn NT Mạnh Thúy 01663460388

19. H. Vĩnh Lộc

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
TT Vĩnh Lộc Cổng Bệnh Viện Vĩnh Lộc NT Cô Quyên 0984153396
TT Vĩnh Lộc QT Trung Tâm CN Dược – Chị Hòa 0914535449

20. H. Thạch Thành

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Thành Vân Phố Cát – Thành Vân, Thạch Thành QT Trường Hằng 0912078248
TT Kim Tân Khu 1 – TT Kim Tân, Thạch Thành QT Toàn Hằng 0988653833

21. H. Cẩm Thủy

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Cẩm Sơn Ngã Ba Đường Hồ Chí Minh – Cẩm Sơn, Cẩm Thủy NT Nhật Lệ 0946401686
TT Cẩm Thuỷ Tổ 7 – TT Cẩm Thủy NT Hòa Khoan 01693668507

22. H. Ngọc Lặc

 ĐƯỜNG  ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
TT Ngọc Lặc Phố Lê Duẩn – TT Ngọc Lặc QT Trung Tâm CN Dược – Cô Liên 01692564333

Nếu bạn không tìm được điểm bán thuận tiện, hãy gọi hotline (miễn cước) 18001506 để được hướng dẫn nhé.

Cách 2 Đặt hàng online TẠI ĐÂY

Cách 3 Đặt mua qua điện thoại:

Gọi vào số 0936 185 995 để được tư vấn, đặt hàng. Cước phí được tính như sau:

  • Nội thành Hà Nội: Giao hàng miễn phí trong ngày
  • Tỉnh thành khác: Công ty sẽ chuyển hàng qua đường bưu điện đến tận nhà cho bạn. Nhận hàng và thanh toán ngay tại nhà. Phí vận chuyển chỉ có 15.000đ/đơn hàng.

Ý kiến của bạn