Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối tại Đà Nẵng

hop-trpl-bo-y-te-cap-phep

1. Q. Cẩm Lệ

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Ông Ích Đường 193 Ông Ích Đường, P.Khuê Trung, Cẩm Lệ NT Bảy Đào 0989227663
64 Ông Ích Đường, P. Khuê Trung, Cẩm Lệ CeNTerpharco 04 0932410886
207 Ông Ích Đường, P.Khuê Trung, Cẩm Lệ NT Dapharco 134 0905552505
Chợ Cẩm Lệ Kiốt 3 chợ Cẩm Lệ, P.Khuê Trung, Cẩm Lệ NT Dapharco155 0905074865
Kiot 08, chợ Cẩm Lệ, P. Khuê Trung, Cẩm Lệ NT Phước Thịnh 0917765112
Trường Chinh 665 Trường Chinh, P.Hòa Phát, Cẩm Lệ TT Dược Phẩm Hòa Vang 0903509802
Số 431 Trường Chinh, Cẩm Lệ NT Dapharco 55 05116 296 671
Lê Đại Hành 104 Lê Đại Hành, Cẩm Lệ NT Thiện Tâm 05113699093
202 Lê Đại Hành, Cẩm lệ NT Phúc  Thiên 01664717788
Phan Khôi 70 Phan Khôi, P.Hòa Xuân, Cẩm Lệ Nhà thuốc Hiếu Anh 0903302765
Cách mạng T8 272 Cách Mạng Tháng 8, Cẩm Lệ NT Dapharco 136 05113698245
Thành Thái 115 Thành Thái, Cẩm Lệ NT Bảo Hân 0982848889
Nguyễn Văn Huyên 89 Nguyễn Văn Huyên, Cẩm Lệ NT Dapharco 133 01689017317
Trịnh Đình Thảo 86 Trịnh Đình Thảo, Cẩm Lệ NT Nhân sinh 01663041914
Tôn Đản 88 Tôn Đản. Cẩm Lệ NT Hưng thịnh 0906 488005
332 Tôn Đản, Cẩm Lệ NT Dapharco 83 0935 345386

2. Q. Hải Châu

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Trưng Nữ Vương 370 Trưng Nữ Vương, P.Hòa Thuận Đông, Hải Châu NT Phước Thiện 1 05113 827772
Hoàng Diệu 338 Hoàng Diệu, Hải Châu NT Dapharco 18 0935 011186
364 Hoàng Diệu. Hải Châu Nhà thuốc Phước Thiện 5 05113816699
556 Hoàng Diệu, P. Hòa Thuận Đông NT Cẩm Tú 0236 3615757
Phan Đăng Lưu 60 Phan Đăng Lưu, Hải Châu NT Hoàng Hồng Đức 1 0905024313
72 Phan Đăng Lưu, Hải Châu Cty TNHH Tam Nguyên 0914040158
102 Phan Đăng Lưu, Hải Châu NT Tâm Đức 0935918408
84 Phan Đăng Lưu, Hải Châu NT Dapharco 72 01636898824
Phan Thanh 127 Phan Thanh, P. Hòa Thuận Đông NT Ngọc Anh 0906539811
Núi Thành 547 Núi Thành, Hải Châu NT Minh Huyền 0914374477
Số 452 Núi Thành, Hải Châu Nhà thuốc Ngọc Ánh 0914301401
411 Núi Thành, Hải Châu Nhà thuốc Đức Chính 0984770368
395 Núi Thành,Hải Châu NT An Nhiên 051136513352
624 Núi Thành, Hải Châu NT Hoàng Anh 0905009971
313 Núi Thành, Hải Châu NT Tiên Phước 0935117116
Châu Thượng Văn 64 Châu Thượng Văn, Hải Châu NT Dapharco 25 0907557640
Lê Thanh Nghị Số 62 Lê Thanh Nghị, Hải Châu Nhà thuốc An Phước 3 0905.477.169
Số 62 Lê Thanh Nghị. Thanh Khê Nhà thuốc An Phước 3 0905.477.169
29 Lê Thanh Nghị, Hải Châu NT Dapharco 35 0974883629
Tiểu La 87 Tiểu La, Hải Châu NT Dapharco 12 05113635969
Phan Châu Trinh 186 Phan Châu Trinh, Hải Châu NT Trường Sinh 05113822413
Trưng Nữ Vương 100 Trưng Nữ Vương, Hải Châu NT Dapharco 166 0935 834 700
342 Trưng Nữ Vương, Hải châu NT Thiên ÂN 2 02363550731
Số 350 Trưng Nữ Vương, Hải Châu Nhà thuốc Hoàng Hồng Đức 2 0966077260
612 Trưng Nữ Vương, P. Hòa Thuận Đông NT Dapharco 11 0982 944858
428 Trưng Nữ Vương, P. Hòa Thuận Đông NT Dapharco 52 0935880109
570 Trưng Nữ Vương, Hải Châu NT Darphaco 45 0905471179
Bạch Đằng 120 Bạch Đằng, Hải Châu Cty TNHH DND Bảo Linh 05113822828
Ông Ích Khiêm 431 Ông Ích Khiêm, Hải Châu NT Dapharco 24 05113584273
Nguyễn Chí Thanh 235 Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu NT Dapharco 20 01239750707
Phan Đình Phùng 2 Phan Đình Phùng, Hải Châu NT Dapharco 22_DS Hưng 0905342341
2 Phan Đình Phùng, Hải Châu NT Dapharco 22_DS Hà 0905020752
Lê Duẩn Số 26 Lê Duẩn, Hải Châu NT Dapharco 01_DS Phương 05113833004
Số 26 Lê Duẩn, Hải Châu NT Dapharco 01_DS Tuyết 05113833004
139 Lê Duẩn, Hải Châu NT Dapharco 57 05113891896
Chợ Cồn Kiot 11 Chợ Cồn, Hải Châu NT Nhân Hiếu 02363897173
Lương Nhữ Hộc 50 Lương Nhữ Hộc, Hải Châu NT Trí Tâm 0935203399
Quang Trung 148 Quang Trung, Hải Châu NT Dapharco 198 0914351344
Số 200 Quang Trung, Thanh Khê NT Dapharco  176 05113823662
349 Quang Trung,Hải Châu NT An Khương 3 0905041205
Nguyễn Hoàng 91 Nguyễn Hoàng, P.Hải Châu 1 NT Minh Châu
345 Nguyễn Hoàng, Hải Châu NT Khánh Phương 0925 102078
Nguyễn Hữu Thọ 57 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Chính NT Thanh Huyền 05112214842
Số 59 Nguyễn Hữu Thọ, Hải Châu Nhà thuốc Liên Thông 0905 595 400

3. Q. Thanh Khê

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Hải Phòng 122 Hải Phòng, Thanh Khê NT BV C 01649076272
142 Hải Phòng, Thanh Khê NT Dapharco 34 0905221475
67 Hải Phòng, Thanh khê NT Thiện Phát 0938205359
362 Hải Phòng. Thanh Khê Nhà Thuốc Tâm Châu 0983 155515
92 Hải Phòng, Thanh Khê NT Nhật Hưng 0972468709
Nguyễn Du 107 Nguyễn Du, Thanh Khê NT Mỹ Hoà 05113895621
Chợ Đống Đa Chợ Đống Đa, Thanh Khê CeNTerpharco 8 0986977402
Kiot 01 Chợ Đống Đa, Thanh Khê NT Ngọc Hân 05113896659
Trần Cao Vân 900 Trần Cao Vân, P.Thanh Khê Đông NT Dapharco 27 0128 7948006
160 Trần Cao Vân, Thanh Khê Nhà Thuốc Đức Trí 05113 747369
621 Trần Cao Vân, Thanh Khê NT Dapharco 168 0935 060268
62 Trần Cao Vân, P. Tam Thuận. NT Huy Hoàng 0905174684
Lê Duẩn 381A Lê Duẩn, P. Tân Chính, Thanh Khê, TP Đà Nẵng NT Hưng PhátHoàng 05116 503 654
401 Lê Duẩn, P.Tân Chính NT Dapharco 19 0982750052
Đinh Tiên Hoàng 18 Đinh Tiên Hoàng, P.Tân Chính NT Dapharco 44 0905962777
Ông Ích Khiêm 282 Ông Ích Khiêm, P.Tân Chính NT Hồng Đức 0905319818
40 Ông Ích Khiêm, P.Tân Chính NT Dapharco 38 05113 896782
122 Ông Ích Khiêm, P.Tân Chính NT Dapharco 54 0905635207
170 Ông Ích Khiêm, P.Tân Chính NT Phước Thiện 3 05113 745488
278 Ông Ích Khiêm, P.Tân Chính NT Trung Việt 05113 832838
Lê Độ 136 Lê Độ. P Chính Gián. Thanh Khê Nhà thuốc Cao Quý Lộc 05113732345
177 Lê Độ, P.Tân Chính NT Liên Việt 2 0935286000
Phạm Văn Nghị 06 Phạm Văn Nghị, P.Thạc Gián NT An Phước 05112 466777
46C Phạm Văn Nghị, P.Thạc Gián NT Hoàng Long 05113 616 686
92 Phạm Văn Nghị, P.Thạc Gián NT Liên tỉnh 0913615536
Hùng Vương 322 Hùng Vương, P.Thạc Gián NT Phước Thiện 2 05113 689977
325/1 Hùng Vương, P. Thạc Gián NT Cẩm Sơn 0913924826
362 Hùng Vương, P.Thạc Gián NT Nguyệt 05113 818085
Dũng Sĩ Thanh Khê 120 Dũng Sỹ Thanh Khê. Q Thanh Khê. TP Đà Nẵng NT Nguyên Bảo 0905189509
140 Dũng Sĩ Thanh Khê, P.Thanh Khê Tây NT Thanh Tâm 0905 708 855
83 Dũng Sĩ Thanh Khê, P.Thanh Khê Tây NT Phước Thành 05113 760 136
Hà Huy Tập 47 Hà Huy Tập, P. An Khê NT Dapharco 58 0914422115
325 Hà Huy Tập- Thanh Khê NT Nhật An 0906 546356
213 Hà Tuy Tập, P.An Khê NT Hà Phúc 0905 850392
Phạm Nhữ Tăng 15 Phạm Nhữ Tăng, Thanh Khê NT Dapharco 167 0905 537273
Hồ Quý Ly Hồ Qúy Ly – Thanh Khê NT Minh Châu 0122 4836798
Phan Thanh Số 102A Phan Thanh. Phường Thạc Gián Nhà thuốc Vạn Phước 0906 546356
Huỳnh Ngọc Huệ Số  04 Huỳnh Ngọc Huệ Nhà thuốc An Bình 0511 6566219
53 Huỳnh Ngọc Huệ- Thanh Khê Nhà Thuốc Vân Ngọc 05113 757379
Nguyễn Đức Trung Số 55 Nguyễn Đức Trung. P Thanh Khê Tây Nhà thuốc Thùy Trang
Lý Thái Tổ 126 Lý Thái Tổ . P.Thạc Gían, Thanh Khê NT Dapharco 59 02363 834435
99 Lý Thái Tổ, P. Thạc Gisan, Thanh Khê, TP Đà Nẵng NT PHANO 02363 866386
Nguyễn Đình Tựu Số 5 Nguyễn Đình Tựu. Thanh Khê. TP Đà Nẵng Nhà thuốc Phúc Lai Thành 0935338823

4. Q. Ngũ Hành Sơn

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Bắc Mỹ An Chợ Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn NT Dapharco 125 01684544237
Lê Văn Hiến 386 Lê Văn Hiến, Ngũ Hành Sơn NT Hoàng Thao 0975252042
Bà huyện Thanh Quan 05 Bà huyện Thanh Quan, Ngũ Hành Sơn NT Đức Tín 0915469058

5. Q. Sơn Trà

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Ngô Quyền 791 Ngô Quyền, Sơn Trà NT Dapharco 96 01263618131
1104 Ngô Quyền, Sơn Trà NT Dapharco101 01288618432
333 Ngô Quyền, Sơn Trà NT Dapharco 93 05113934668
856 Ngô Quyền, Sơn Trà NT Thiện Nhân 05113868769
1081 Ngô Quyền, Sơn Trà NT Phúc khang 02366515777
297 Ngô Quyền -Sơn Trà NT Dapharco 91 0936299939
827 Ngô Quyền, Sơn Trà NT Dapharco 113 05113984176
Chợ Hà Thân Chợ Hà Thân, Sơn Trà NT Dapharco 141 01228674078
Châu Thị Vĩnh Tế 81 Châu Thị Vĩnh Tế, Q Sơn Trà NT Bảo Minh 0932545176
Lương Thế Vinh 01 Lương Thế Vinh, P.An Hải Đông, Sơn Trà NT An Tâm 0913433422
Nguyễn Công Trứ 87 Nguyễn Công Trứ, Sơn Trà NT Dapharco 102 0906446167
138 Nguyễn Công Trứ, Sơn Trà NT An Phước 2 01289493777
Phạm Tu 122 Phạm Tu, Sơn Trà, Đà Nẵng NT Dapharco 112 0905325270
Nguyễn Văn Thoại 32 Nguyễn Văn Thoại, Sơn Trà NT Đông Giang 0905266263
14 Nguyễn Văn Thoại, Sơn Trà NT Thanh Thanh 0905836870
139 Nguyễn Văn Thoại, Sơn Trà NT Dapharco 107 05113933038
Nguyễn Duy Hiệu 110 Nguyễn Duy Hiệu, Sơn Trà NT Lương Phương 0906426266
104 Nguyễn Duy Hiệu, Sơn Trà NT Thu Lan 1 05113984910
60 Nguyễn Duy Hiệu, Sơn Trà NT Thịnh Đức Xuyến 0934769738
Lê Hữu Trác 30/1 Lê Hữu Trác, Sơn Trà NT Dapharco 100 01282501732
An Đồn Lô93 KDC An Đồn, Sơn Trà Cty TNHH Toàn Ngọc 0905577585
Phó Đức Chính 19 Phó Đức Chính, Sơn Trà NT Dapharco 140 0905100610
51 Phó Đức Chính NT Thiên Phong 05113747477
Khúc Hạo Lô 06 C2 Khúc Hạo Sơn Trà NT Phương Anh 1 0913644185
138 Khúc Hạo, Sơn Trà Nhà thuốc Khang Hưng 0903.512.347
Nguyễn Thị Định 128 Nguyễn Thị Định,Sơn Trà NT Phương Anh 2 05113940479
Nguyễn Phan Vinh 21 Nguyễn Phan Vinh, Sơn Trà NT Hồng Nguyệt 0934822927
83 Nguyễn Phan Vinh, Sơn Trà NT Dapharco 114 0905446061
94 Nguyễn Phan Vinh, Sơn Trà NT Dapharco 138 01266527825
101 Nguyễn Phan Vinh, Sơn Trà NT Dapharco 115 0905227135
Số 143 Nguyễn Phan Vinh Nhà thuốc Ngọc Huyền 01645.123.084
Lê Tấn Trung  134 Lê Tấn Trung, P.Thọ Quang, Sơn Trà Nhà thuốc Thiện Tâm 01216569949
Số 27 Lê Tấn Trung, Sơn Trà NT Thanh Tâm 0905.850.770
60 Lê Tấn Trung, Sơn Trà NT An Phúc 0905107859

6. H. Hoà Vang

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Tuý Loan Ngã 3 Túy Loan, Hòa Vang Nhà thuốc Dapharco 161 0977018808

7. Q. Liên Chiểu

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Nguyễn Lương Bằng 333A Nguyễn Lương Bằng,P. Hòa Khánh Bắc     NT Mạnh 0905233043
165 Nguyễn Lương Bằng. Q Liên Chiểu NT Thành Vinh 2 0906 455616
Số 140 Nguyễn Lương Bằng. Liên Chiểu Nhà thuốc Minh Thiện 0944444595
Tôn Đức Thắng 316 Tôn Đức Thắng, P. Hòa Minh NT Dapharco119 0905730470
74 Tôn Đức Thắng, P. Hòa Minh NT Dapharco 146 0985010517
400 Tôn Đức Thăng, Liên Chiểu NT Tân Dung Phong 0905558858
844 Tôn Đức Thắng, P. Hòa Khánh Bắc NT Dapharco 76 0905635207
864 Tôn Đức Thắng, P.Hòa Khánh Bắc QT Dapharco 75 0905765808
Đà Phước 2 Tổ 39 Đà Phước 2, P.Hòa Khánh Bắc NT Thành Vinh 0914212817
Chợ Hoà Khánh Kiốt 7,Chợ Hòa Khánh, P.Hòa Khánh Bắc NT Quang Minh 05113 736297
Âu Cơ 28 Âu Cơ, P.Hòa Khánh Bắc NT Minh Tâm 05116 272189
Nguyễn Đình Trọng 2 Nguyễn Đình Trọng, P. Hòa Khánh Bắc NT Thiên Phúc 0949440707
Ngô Thì Nhậm Số 41 Ngô Thì Nhậm, P. Hòa Khánh Bắc Nhà thuốc Tâm Phát 0904 847474
Số 11 Dapharco 117 0905244577
Văn Thái Số 266B, tổ 12 Hoàng Văn Thái- Hòa Khánh Nam ĐL 0905 119178
Nguyễn Văn Cừ Số 83 Nguyễn Văn Cừ Nhà thuốc Hồng Nhung 0901 386691
Tô Hiệu Số 100 Tô Hiệu, Liên Chiểu Nhà thuốc Trung tâm 1 0935 212240
Nguyễn Đình Tứ 73 Nguyễn Đình Tứ, Liên Chiểu Nhà thuốc Ngọc Mai 0934 884711
Nguyễn Huy Tưởng 46 Nguyễn Huy Tưởng. P.Hòa Minh, Liên Chiểu NT Nhật Minh 01228686068
Tống Duy Tân 16 Tống Duy Tân. P.Hòa Minh, Liên Chiểu NT Long Thành 02363741345
Phạm Như Xương 100/22 Phạm Như Xương,Liên Chiểu NT Dapharco 83 0983 432300
Hoàng Văn Thái 260 Hoàng Văn Thái. Liên Chiểu NT Chấn Hưng Thịnh 0901 127065

 

Nếu bạn không tìm được điểm bán thuận tiện, hãy gọi hotline (miễn cước) 18001506 để được hướng dẫn nhé.

Cách 2 Đặt hàng online TẠI ĐÂY

Cách 3 Đặt mua qua điện thoại:

Gọi vào số 0936 185 995 để được tư vấn, đặt hàng. Cước phí được tính như sau:

 • Nội thành Hà Nội: Giao hàng miễn phí trong ngày
 • Tỉnh thành khác: Công ty sẽ chuyển hàng qua đường bưu điện đến tận nhà cho bạn. Nhận hàng và thanh toán ngay tại nhà. Phí vận chuyển chỉ có 15.000đ/đơn hàng.

Ý kiến của bạn

15 Bình luận

Bình Luận Của Khách Hàng

Có 15 bình luận
 1. Gần đây, cứ ăn cơm xong là đi cầu ngay. Tôi nghi có vấn đề về viêm đại tràng.
  Không biệt có đúng không?, tôi định dùng Tràng Phục Linh

  • Chuyên gia tư vấn đã bình luận:

   Chào bạn Kiểm!
   Qua các triệu chứng bạn miêu tả trên rất có thể bạn đang gặp vấn đề về bệnh đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích bạn nhé. Với bệnh đại tràng co thắt là do ảnh hưởng bởi dây thần kinh đại tràng nhạy cảm nên gây co thắt đại tràng và rối loạn đi cầu. Vậy bạn có thế sử dụng sản phẩm Tràng Phục Linh Plus ( đỏ) trong thành phần có 5HTP sẽ giúp ổn định thần kinh đại tràng nhạy cảm, giúp bổ sung tốt lợi khuẩn và tăng cường sức đề kháng cơ thể. Bạn dùng với liều 6 viên/ngày, chia 2 lần trong 1 tháng khi triệu chứng giảm bạn giảm liều dùng 4 viên/ngày, chia 2 lần duy trì đều đặn hết liệu trình là 3 đến 6 tháng để bệnh ổn định bạn nhé. Ngoài ra bạn cũng cố gắng chú ý đến chế độ ăn uống nữa bạn nhé. Cần thêm thông tin tư vấn bạn vui lòng gọi lên tổng đài 18001506 ( miễn cước) để được các chuyên gia tư vấn trực tiếp cho bạn bạn nhé. Cảm ơn bạn.
   Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe!

 2. Cho em hỏi: năm nay e 44 tuổi, tầm 2 năm nay em có triệu chứng ăn sáng xong là đi ngoài 1-2 lần/ ngày, phân nát lỏng, có nhầy nhưng không có máu, bụng đau lâm râm bên hố chậu trái, trướng bụng, sôi bụng, chậm tiêu. Không biết tôi đang gặp vấn đề gì về sức khỏe?

  • Chuyên gia tư vấn đã bình luận:

   Chào anh Hùng!
   Theo như các triệu chứng anh chia sẻ có thể anh bị Hội chứng ruột kích thích hay còn gọi là Đại tràng co thắt anh nhé! Nguyên nhân chủ yếu do hệ thần kinh đại tràng nhạy cảm quá mức gây ra các rối loạn chức năng đại tràng, như: rối loạn đại tiện, đau bụng, đầy hơi, trướng bụng, sôi bụng… dễ bị tăng lên khị chế độ ăn uống không hợp lý hay lo lắng, căng thẳng
   Với tình trạng này anh có thể tham khảo sử dụng sản phẩm Tràng Phục Linh Plus (nhãn đỏ) chuyên dành cho người Hội chứng ruột kích thích với thành phần 5HTP giúp ổn định thần kinh đại tràng, giảm các kích thích co thắt đại tràng hiệu quả, từ đó giúp bệnh ổn định và hạn chế tái phát anh nhé!
   Anh lưu ý điều chỉnh chế độ ăn uống và vận động hợp lý để bệnh sớm ổn định, anh click theo đường link sau: http://trangphuclinh.vn/che-do-an-uong-danh-cho-benh-dai-trang-co-that-9209/
   Cần thêm thông tin tư vấn anh vui lòng gọi tới tổng đài 1800.1506 (miễn cước cuộc gọi) để được hỗ trợ
   Chúc anh mau khỏe!

 3. chồng mình bị đã lâu, nhậu về là đi ngoài 3 lần trong ngày ăn sáng xong cũng đi ngoài ngay, đau bụng quặn là mót đi cầu ngay, nhờ chuyên gia tv giúp tôi,

  • Chuyên gia tư vấn đã bình luận:

   Chào bạn Yến!
   Qua các triệu chứng bạn miêu tả trên rất có thể bạn đang gặp vấn đề về bệnh đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích bạn nhé. Với bệnh đại tràng co thắt là do ảnh hưởng bởi dây thần kinh đại tràng nhạy cảm nên gây co thắt đại tràng và rối loạn đi cầu. Vậy bạn có thế sử dụng sản phẩm Tràng Phục Linh Plus ( đỏ) trong thành phần có 5HTP sẽ giúp ổn định thần kinh đại tràng nhạy cảm, giúp bổ sung tốt lợi khuẩn và tăng cường sức đề kháng cơ thể. Bạn dùng với liều 6 viên/ngày, chia 2 lần trong 1 tháng khi triệu chứng giảm bạn giảm liều dùng 4 viên/ngày, chia 2 lần duy trì đều đặn hết liệu trình là 3 đến 6 tháng để bệnh ổn định bạn nhé. Ngoài ra bạn cũng cố gắng chú ý đến chế độ ăn uống nữa bạn nhé. Cần thêm thông tin tư vấn bạn vui lòng gọi lên tổng đài 18001506 ( miễn cước) để được các chuyên gia tư vấn trực tiếp cho bạn bạn nhé. Cảm ơn bạn.
   Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe!

 4. Tôi, buổi sáng cứ ăn món lạ là bị đi ngoài sau chừng 15-20 phút, rất bất tiện, còn buổi khác thì không sao. Uống thuốc tràng phục linh có đỡ không?

  • Chuyên gia tư vấn đã bình luận:

   Chào bạn Văn A!
   Qua các triệu chứng bạn miêu tả trên rất có thể bạn đang gặp vấn đề về bệnh đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích bạn nhé. Với bệnh đại tràng co thắt là do ảnh hưởng bởi dây thần kinh đại tràng nhạy cảm nên gây co thắt đại tràng và rối loạn đi cầu. Vậy bạn có thế sử dụng sản phẩm Tràng Phục Linh Plus ( đỏ) trong thành phần có 5HTP sẽ giúp ổn định thần kinh đại tràng nhạy cảm, giúp bổ sung tốt lợi khuẩn và tăng cường sức đề kháng cơ thể. Bạn dùng với liều 6 viên/ngày, chia 2 lần trong 1 tháng khi triệu chứng giảm bạn giảm liều dùng 4 viên/ngày, chia 2 lần duy trì đều đặn hết liệu trình là 3 đến 6 tháng để bệnh ổn định bạn nhé. Ngoài ra bạn cũng cố gắng chú ý đến chế độ ăn uống nữa bạn nhé. Cần thêm thông tin tư vấn bạn vui lòng gọi lên tổng đài 18001506 ( miễn cước) để được các chuyên gia tư vấn trực tiếp cho bạn bạn nhé. Cảm ơn bạn.
   Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe!

 5. Mình 28 tuổi. Hay đi ngoài cũng đc 5 năm rồi, hễ ăn vào hay đi nhậu là về đau bụng thường xuyên. Ăn uống bình thường cũng đi ngoài khoảng 3-4 lần trong ngày, phân lỏng nát. Không biết mình bị sao? Tư vấn giúp mình.

  • Chuyên gia tư vấn đã bình luận:

   Chào anh Quân!
   Theo những thông tin anh cung cấp, rất có thể hiện anh đang có dấu hiệu của hội chứng ruột kích thích (đại tràng co thắt) nguyên nhân chủ yếu do hệ thần kinh đại tràng nhạy cảm gây ra các rối loạn nhu động đại tràng. Khi bệnh nhân lo lắng căng thẳng, tiếp xúc với đồ ăn lạ hay các chất kích thích, đại tràng rối loạn co thắt gây ra các triệu chứng rối loạn tiêu hóa.
   Để cải thiện tình trạng này anh chú ý chế độ ăn uống: hạn chế đồ ngọt, chất béo, chất kích thích rượu bia, cà phê, đồ uống có ga. Bổ sung rau xanh, hoa quả tươi. Có chế độ vận động hợp lý.
   Trường hợp này, anh có thể sử dụng Tràng Phục Linh Plus (nhãn đỏ) chứa thành phần 5HTP giúp ổn định hệ thần kinh đại tràng, từ đó giúp bệnh ổn định và hạn chế tái phát anh nhé!
   Cần thêm thông tin tư vấn anh vui lòng gọi lên tổng đài 1800.1506 (miễn cước cuộc gọi) trong giờ hành chính để được hỗ trợ.
   Chúc anh sức khỏe!