Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối tại Cao Bằng

Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối tại Cao Bằng

STT Quận (Huyện) Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 TX. Cao Bằng Chị Ngà QT km5 – Đề Thám – TXCB
2 TX. Cao Bằng Chị Lan HT Thị Trấn Nước Hai – Hòa An – CB
3 TX. Cao Bằng Chị Thu HT TT. Quảng Uyên – Quảng Uyên – CB
4 TX. Cao Bằng Anh Hữu HT TT. Trùng Khánh – CB
5 TX. Cao Bằng Chị Hiền HT TT. Nguyên Bình – CB
6 TX. Cao Bằng Chú Hương HT Thị Trấn Nước Hai – Hòa An – CB
7 TX. Cao Bằng Anh Ích HT Thị Trấn Nước Hai – Hòa An – CB
8 TX. Cao Bằng Chị Thu HT TT. Quảng Uyên – Quảng Uyên – CB

Ý kiến của bạn