Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối tại Bình Định

Để mua sản phẩm ở các tỉnh thành khác, vui lòng click: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC
Mua Tràng Phục Linh online thì đặt hàng “TẠI ĐÂY“

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
H. An Nhơn
Đập Đá Chợ Đập Đá – An Nhơn NT Hoa Kỳ 1 – Trần Văn Diệp 0563839999
QL1A – Đập Đá – An Nhơn NT Sanh Phượng -Trần Thu Nguyệt 0969970659
QL1A – Đập Đá – An nhơn NT Đông Y Hiệp Thái – Lý Minh Đạt 0913624199
QL1A – Đập Đá – An Nhơn NT Đông Y Phổ Hiệp-Từ Minh Phong 0906733735
QL1A – Đập Đá – An Nhơn NT  Ngọc Diệp – Đỗ Kim Kha 0563839386
Ngô Gia Tự 136 – Ngô Gia Tư – An Nhơn NT  Thanh Xuân 1 – Lâm Thành Kính 0903745668
132 – Ngô Gia Tự – An Nhơn NT Lý Thanh – Lê Thị Phượng 01687304768
111/35 – Ngô Gia Tư – An Nhơn QT Hồng Ân – Nguyễn Thị Kim Phụng 0563835027
Quang Trung 28 – Quang Trung – An Nhơn NT Thanh Xuân 2 -Trần Đông Chinh 0563503968
10H Quang Trung – An Nhơn QT An Nhơn – Nguyễn Thị Hậu 0563736709
Gò Găng QL1A – Gò Găng – An Nhơn QT Gò Găng – Nguyễn Thế Hùng
QL1A – Gò Găng – An Nhơn NT Phú Quý – Nguyễn Thanh Tuấn 0563503654
H. Hoài Nhơn
Hoài Hương  Hoài Hương -Hoài Nhơn NT Thuỳ Trang – Mai Minh Hoàng 0563868621
 Hoài Hương -Hoài Nhơn NT Thuỳ Trang – Mai Minh Hoàng 0563868621
Quang Trung 121 – Quang Trung – Bồng Sơn NT  Mai Thảo – Nguyễn Sỹ An 0906040649
123 – Quang Trung – Bồng Sơn NT Ngọc Ánh – Trân Minh Ry 0563861543
Chợ Quang Trung – Bồng Sơn NT Ngọc Toàn – Lê Thị Ánh Tuyết 0563861435
Chợ Quang Trung – Bồng Sơn NT  Nhung – Nguyễn Minh 0563865015
Chợ Quang Trung – Bồng Sơn HT Số 10 – Huỳnh Thị Kim Dung 0562214727
Tam Quan Chợ Tam Quan – Hoài Nhơn QT 17 – Nguyễn Thị Thanh Thúy 0563606897
Chợ Trường – Tam Quan-Hoài Nhơn NT Hông Từ
162 QL 1A- TT. Tam Quan NT  Mỹ Nhung – Nguyễn Thị Mỹ Nhung 0983294372
Tân Thành – Tam Quan Bắc – Hoài Nhơn Đại lý Tố Nga – Phạm Thị Tố Nga 0563765581
H. Phù Cát
TT Ngô Mây QL1A – TT Ngô Mây – Phù Cát NT Thy Hoa – Mai Xuân Trình 0563850444
QL1A – TT Ngô Mây – Phù Cát NT Hoa Kỳ 3 – Đào Thị Thanh Thảo 0563850928
Đối diện BV Phù Cát- TT. Ngô Mây NT Thu Hương 0563850582
299 Quang Trung – Ngô Mây NT Văn Minh- Dương Thị hồng Vy 0563850225
H. Phù Mỹ
TT Phù Mỹ TT Phù Mỹ – Phù Mỹ QT Thu
TT Phù Mỹ – Phù Mỹ NT Thanh Bình
TP. Quy Nhơn
Nguyễn Thái Học 462- Nguyễn Thái Học- TP. Quy Nhơn NT An Trí 0563846416
321 – Nguyễn Thái Học- TP. Quy Nhơn NT  Bảo Dung – Trần Thị Bích Thủy 0935515288
272 – Nguyễn Thái Học- TP. Quy Nhơn NT Phương Kiều – Cao  Hoài Nam 0905825678
60 – Nguyễn Thái Học- TP. Quy Nhơn NT  Thành Thủy – Nguyễn Anh Quốc 0563525909
612 – Nguyễn Thái Học- TP. Quy Nhơn NT Kim Ngọc – Tô Thị kim Quyên 0919276072
316E – Nguyễn Thái Học- TP. Quy Nhơn NT  Đông Y Hiệp Nhơn – Lý Minh Trí 0563846416
611 – Nguyễn Thái Học – TP. Quy Nhơn NT Miền Trung – Nguyễn Ngọc Hòa 0563846936
510 – Nguyễn Thái Học- TP. Quy Nhơn NT Thy Nga – Trần Đình Công 0563846148
Trần Hưng Đạo 145 – Trần Hưng Đạo – TP Quy Nhơn QT 28 – Phan Thành Được 0563892749
365 – Trần Hưng Đạo- TP. Quy Nhơn NT Bidiphar1 – Huỳnh Thị Bích Hạnh 0914065045
679 – Trần Hưng Đạo- TP. Quy Nhơn NT  Hoa Hồng – Lê Thanh Sơn 0905609610
632 – Trần Hưng Đạo- TP. Quy Nhơn NT  Phương Tâm – Trần Thị Kim Ninh 0563794440
950 – Trần Hưng Đạo – TP Quy Nhơn QT 52 – Phạm Thị Liễu 0563792481
Trần Hưng Đạo- Quy Nhơn NT Tâm Phát 090631097
1117 – Trần Hưng Đạo- TP. Quy Nhơn NT  Hồng Hà – Bạch Hồng 0563792481
Phạm Hồng Thái 33 – Phạm Hồng Thái- TP. Quy Nhơn NT  An Bình 0562820259
52 Phạm Hồng Thái -Quy Nhơn NT  Hiếu Nghĩa 0973758512
Nguyễn Huệ 57 – Nguyễn Huệ- TP. Quy Nhơn NT Hiền Dức – Nguyễn Thị Hồng Lĩnh 0563825182
147 – Nguyễn Huệ – TP Quy Nhơn NT Hương Giang – Lê Thị Én 0563821188
359 – Nguyễn Huệ- TP. Quy Nhơn NT  Mỹ Châu 0935548667
251 – Nguyễn Huệ- TP. Quy Nhơn NT Vũ Hùng 0563825661
259 – Nguyễn Huệ- TP. Quy Nhơn NT Thanh Thủy 0563821731
261 – Nguyễn Huệ- TP. Quy Nhơn NT  Hồng Kông – Võ Thị Hồng Điểu 0563821283
297 – Nguyễn Huệ – TP. Quy Nhơn NT  Đệ Nhất – Lê Thị Bình 0563822956
Chợ Phú Tài Chợ Phú Tài NT Thúy Hằng – Lê Thị Thu Vân 0563841471
Chợ Phú Tài HT Hồng Liêm – Nguyễn Vân Hoàng 0905079811
Chợ Dinh Chợ Dinh NT Gia Bảo – Đặng Thị Hồng Thắm 0913432509
Chợ Dinh NT Kim Thoa – Võ Văn Lục 0563648899
Tăng Bạt Hổ 05B Tăng Bạt Hổ-Quy Nhơn NT  Mát Tay 2 0945292800
33 – Tăng Bạt Hổ- TP. Quy Nhơn NT Hồng Ngọc – Lê Công Nhường 0563824624
Quy Nhơn Quy Nhơn NT  Thanh Vân – Hà Văn Thương 0563847922
Trần Phú 78 – Trần Phú – Quy Nhơn TYT Lê Hồng Phong 0914188829
Lê Hồng Phong 337 – Lê Hồng Phong – TP Quy Nhơn NT Thiên Phúc – Hoàng Thị Thu Hương 0563821853
Đường 31/3 29 Đường 31/3 – Quy Nhơn NT  Phương Thảo – Võ Thị Thu Hiền 0562470448
Hoàng Văn Thụ 21 Hoàng Văn Thụ – Quy Nhơn QT 32 – Đặng Thị Hoàng Diễm 0563647546
Hàn Mặc Tử 68 Hàn Mạc Tử – Quy Nhơn NT Duy Đạt – Nguyễn Thanh Thủy 0902515599
Chương Dương 05 Chương Dương – Quy Nhơn QT 06 – Kiều Thiêm 0563501745
Bạch Đằng 210 Bạch Đằng -Quy Nhơn NT Mát Tay 1 0945292800
Ngô Mây Ngô Mây -Quy Nhơn NT Lê Hân 0901993975
Đào Tấn Tổ 14 KV2 – Đào Tấn – TP.Quy Nhơn – NT Thành Tâm 0566277275
Nguyễn Thị Định 276 Nguyễn Thị Định-Quy Nhơn HT Số 8 0563846257
H. Tây Sơn
Quang Trung 37 – Quang Trung – Tây Sơn NT Trung Tâm – Thẩm Văn Minh 0914672145
291 – Quang Trung – Tây Sơn NT Lập Uyên 0563880252
Đống Đa 99 – Đống Đa – Tây Sơn NT Trung Tín – Võ Thị Kim Hoa 0905728388
88 – Đống Đa – Tây Sơn NT  Minh Phụ – Nguyễn Phấn 0563880342
Chợ Tây Sơn Chợ Tây Sơn – Bình Định NT Bích Thủy-Nguyễn Thị ThúyPhượng 0905044835
H. Tuy Phước
TT Diêu Trì TT Diêu Trì, Tùy Phước NT  Hưng Chính – Hồ Trung An 0563833443
TT Diêu Trì NT Hiệp Thạnh-Trương Thành Long 0563833466
TT Diêu Trì QT Thọ Lộc -Nguyễn Thị Sau 0563834969
Đào Tấn Tổ – 14KV2 – Đào Tấn NT Thiện Tâm – Nguyễn Thị Liễu 0563648275
246 – Đào Tấn – Tuy Phước ĐL Hồng Sương – Võ Hoa Trinh 0563633310
Phước Lập Vinh Thạnh – Phước Lập QT Thúy Lam – Hồ Thị Thúy Lam 0979245547
Trần Phú 148 Trần Phú – Diêu Trì QT Hồng Nhung – Nguyễn Thị Hồng Nhung 0935925952
Chợ Gò Bồi Chợ Gò Bồi NT Ảnh Tuyết – Trần Thị Ánh Tuyết 0564774589
Ngã tư Tuy Phước Ngã tư Tuy Phước ĐL Ngọc Chi – Võ Đình Nhiệm 0563633431