Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Plus tại Tuyên Quang

Để tìm mua sản phẩm ở các tỉnh thành khác, vui lòng click: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

STT Quận (Huyện) Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 TP Tuyên Quang Hoàng Tuấn 380_Tổ 7_P.Phan Thết 0977275295
2 TP Tuyên Quang Nam Giang 384_Tổ 7_P.Phan Thết 0914933718
3 TP Tuyên Quang NT Hoàng Hà Tổ 7_Phan Thiets_TPTQ 0917134366
4 TP Tuyên Quang NT Tú Hương Tổ 7_Phan Thiets_TPTQ 1685554147
5 TP Tuyên Quang QT Đoàn Phương Tổ 7_Phan Thiets_TPTQ 988726906
6 TP Tuyên Quang NT 266 Tổ 7_Phan Thiets_TPTQ 915842756
7 TP Tuyên Quang NT Thanh Hải 259_Quang Trung_TPTQ 1239235559
8 TP Tuyên Quang NT Hoồng Tuyền 80/Đường 17/8 TPTQ 1236910368
9 TP Tuyên Quang NT Hương Giang 112_Lê Hồng Phong_TPTQ 1682924933
10 TP Tuyên Quang NT Lâm Hạnh Cổng Lấp_Chợ Tam Cờ_TPTQ 982108469
11 TP Tuyên Quang NT Dũng Bich 12_Quang Trung_TPTQ 1657109638
12 TP Tuyên Quang QT Lê Thanh Hương An Hòa 1_An Tường_TPTQ 1689940511
13 TP Tuyên Quang NT Thu Hằng 442_ Phạm Văn Đồng _TPTQ 973133292
14 TP Tuyên Quang NT Phong Nga KM6_ Lưỡng Vượng_TPTQ 273872343
15 TP Tuyên Quang QT Thanh Tĩnh Km 12_ đội Cấn_TPTQ 989576512
16 TP Tuyên Quang QT Bùi Khắc Vân Km12_Đội Cấn_TPTQ 1689062689
17 TP Tuyên Quang QT Bùi Tư Giang KM 14_Đội Cấn_TPTQ 1634370741
18 TP Tuyên Quang QT Thu Hồng KM 4_ Ỷ La_TPTQ 1688982745
19 TP Tuyên Quang QT Huyên Kiều KM 4_ Ỷ La_TPTQ 983825777
20 TP Tuyên Quang NT Hùng Điệp Tổ 8_Nông Tiến_TPTQ 1688669930
21 SƠn Dương NT Hoàng Lâm Quyết Thắng_TT Sơn Dương 1239955999
22 Hàm Yên NT Hoàn Lâm Tổ Tân Bắc_TT Tân Yên 975243469
23 Hàm Yên QT VŨ Thị Dung Tổ Tân Bắc_TT Tân Yên 946037310
24 Haàm Yên NT Linh Thạch Cổng Viện Hàm Yên 273841335
25 Hàm Yên Qt Vũ Hồng Nhung Tân Phú_Tân Yên_Hàm Yên 983373022
26 Hàm Yên Q Phương Anh Tổ Tân Cương_TT Tân Yên 917507168
27 Chiêm Hóa Trang Hồng Chợ Vĩnh Lộc_ TT Chiêm Hóa 977707756
28 Chiêm Hóa NT Thanh Yên Chợ Vĩnh Lộc_ TT Chiêm Hóa 984243355
29 Chiêm Hóa QT Hoài Thu Chợ Vĩnh Lộc_ TT Chiêm Hóa 979681635
30 Chiêm Hóa QT Ma Minh Chợ Vĩnh Lộc_ TT Chiêm Hóa 987658468
31 Chiêm Hóa QT Bàn Trí Đức Phúc Thịnh _Chiêm Hóa 982081182
32 Chiêm Hóa QT Huệ Chung Yên Nguyên_Chiêm Hóa 1636249716
33 Yên Sơn Qt Phán Hằng Km11_ Thắng Quân_Yên Sơn 1688478439
34 Yên Sơn Qt Mai Phương KM9_Thắng Quân_Yên Sơn 1667184786
35 Yên Sơn QT Mai Dậu Z113_Yên Sơn_TQ 988931477
36 Yên Sơn QT Trang Thực Km 5_Trung Môn_Yên Sơn_TQ 976684719
37 Yên Sơn QT Tâm Nhưng Mỹ Bằng_Yên Sơn _TQ 987833775

Ý kiến của bạn