Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Plus tại Thanh Hóa

Để tìm mua sản phẩm ở các tỉnh thành khác, vui lòng click: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

STT Quận (Huyện) Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 Thành Phố  Long Hiền 234 Trần Phú – Ba Đình – Thanh Hoá 091 260 40 74
2 Quảng Xương CN Dược Phẩm Quảng Xương (Lương Thị Lý) Lưu Vệ – TT Quảng Xương – Thanh Hoá 0949155439
3 tĩnh gia Thanh Tùng Đường Trung Chính – TT Cồng – Hải Hoà -Tĩnh Gia 0984 050095
4 Nông Cồng Hùng Đằng 681 Đường Lam Sơn – Nam Giang – TT.Nông Công – Thanh Hoá 0913839587
5 Như Thanh Trương Thị Lý Khu 3 TT  Như Thanh – Thanh Hoá 096738 33 55
6 Triệu sơn Trịnh Thị Liên 45 TT Giắt – Triệu Sơn – Thanh Hoá 0936 490 439
7 Thọ Xuân Trí Hiền 148 Lê Hoàn – Khu 1 TT . Thọ Xuân -Thanh Hoá 0373 833 442
8 Thiệu Hoá Thường Tùng 258 TT Vạn Hạ – Thiệu  Hoá – Thanh Hoá 094 902 15 00  : 093 248 49 96
9 Yên Định Mai Thư Phố Kiểu – Yên Định – Thanh Hoá 0373 843017
10 Yên Định  Như Hoa Thuý (Hoa Cớn) Khu 5 TT Quán Lào – Yên Định – Thanh Hoá 0373 896 266
11 Bỉm Sơn Thanh Bình Sn 223 Nguyễn Huệ P.Ngọc Trạo 0902241224
12 Hậu Lộc Chị Liễu CN Dược Hậu Lộc 0986826858
13 Hoằng Hóa Tới Châm Chợ Quăng – Hoằng Lộc 01653468234
14 Tp Thanh Hóa Nt Minh Trang 02 Hải Thượng Lãn Ông – P.Đông Vệ 0373950243
15 Tp Thanh Hóa Nt Đại An 224 Tống Duy Tân – P.Ba Đình 0373856236
16 Tp Thanh Hóa Nt Tuyết Long 02 Ỷ Lan P.Đông Thọ 0373753516
17 Thành Phố Hoàng An 252 Trần Phú – Ba Đình – Thanh Hoá 0378 888 268
18 Thành Phố CN Dược Phẩm Thanh Hoá ( C . Oanh ) 232 Trần Phú – Ba Đình – Thanh Hoá 0373856841
19 Thành Phố CN Dược Phẩm Thanh Hoá ( C . Thơm ) 232 Trần Phú – Ba Đình – Thanh Hoá 0912629459
20 Thành Phố CN Dược Phẩm Thanh Hoá ( A . Hoàng ) 232 Trần Phú – Ba Đình – Thanh Hoá 0373757533
21 Thành Phố CN Dược Phẩm Thanh Hoá ( C . Đức ) 232 Trần Phú – Ba Đình – Thanh Hoá 0915656499
22 Thành Phố CN Dược Phẩm Thanh Hoá ( A . Tuấn ) 232 Trần Phú – Ba Đình – Thanh Hoá 0373856668
23 Thành Phố CN Dược Phẩm Thanh Hoá ( A . Quang ) 232 Trần Phú – Ba Đình – Thanh Hoá 037 3723 660
24 Thành Phố CN Dược Phẩm Thanh Hoá ( C . GẤm ) 232 Trần Phú – Ba Đình – Thanh Hoá 0373723338
25 Thành Phố Thái Bình 59 Phan Chu Trinh ,Điện Biên , Thanh Hoá 0373 852 992
Thành Phố Minh Sâm 17 Lê Phụng Hiểu , Ba Đình , Thanh Hoá 0912 395 402
11 Thành Phố Thanh Trúc 715 Nguyễn Trãi – Phú Sơn – Thanh Hoá 0373940139
Thành Phố Minh Nguyệt 458 Nguyễn Trãi , Phú Sơn , Thanh Hoá 0373 942 946
12 Thành Phố Đào 307 307 Nguyễn Trãi – Tân Sơn – Thanh Hoá 0373751933
13 Thành Phố Nhung Thảo 498 Nguyễn Trãi – Phú Sơn – Thanh Hoá 0916066187
14 Thành Phố Hùng Hiền  Nguyễn Trãi – Phú Sơn – Thanh Hoá 0912162913
Thành Phố Chung Hiền  Nguyễn Trãi – Phú Sơn – Thanh Hoá
16 Thành Phố Sơn Liên 414 Bà Triệu – Đông Thọ – Thanh Hoá 0378620314
18 Thành Phố Hoàng Mai 600 Quang Trung – Đông Vệ – Thanh Hoá 0373951520
19 Thành Phố Hoa Sự 414 Quang Trung – Đông Vệ – Thanh Hoá 0372678678
20 Thành Phố Điệp Hằng 314 Quang Trung – Đông Vệ – Thanh Hoá 0984 633 115
21 Thành Phố Diệp Anh Kiot 3 Sao Mai – Tô Vĩnh Diện- Điện Biên – Thanh Hoá 0974854169
22 Thành Phố Mai Vân 171 Hàn Tuyên – Ba Đình – Thanh Hoá 098 472 35 50
23 Thành Phố Bình An 412 Lê Hoàn – Ba Đình – Thanh Hoá 0948613888
24 Thành Phố Việt Vân 70 Minh Khai – Lam Sơn – Thanh Hoá 037 3852 453
26 Quảng Xương CN Dược Phẩm Quảng Xương ( Đàm Thị Phượng ) Lưu Vệ – TT Quảng Xương – Thanh Hoá ‘01223482159
27 Quảng Xương Khoa Lài Quảng Phong, TT Quảng Xương, Thanh Hóa 0977038878
28 Quảng Xương Tiến Minh 02 Khu Phố 1 – TT Quảng Xương -Thanh Hóa 01629601860
29 Quảng Xương Đại Lý 41 – Lê Thị Thuỷ Thôn 9 Cống Trúc – Quảng Xương – Thanh Hoá 01676 366886
Quảng Xương Nguyễn Thị Liên Chợ Soto – Quảng Xương – Thanh Hoá 0986 372 916
30 Quảng Xương Ngọc Linh Thôn 6 Quảng Giao – Quảng Xương – Thanh Hoá 0166 616 7085
31 Quảng Xương Hà Đua Quảng Cát – Quảng Xương – Thanh Hoá 0972201843
tĩnh gia Minh Hằng Đường Trung Chính – TT Cồng – Hải Hoà -Tĩnh Gia 0977242231
tĩnh gia Lê Sỹ Bồng TK 6 TT Còng Hải Hoà -Tĩnh Gia -Thanh Hoá 01688703432
33 tĩnh gia QT.50 – Lê Thị Huệ Cổng Chợ Kho – Hải Ninh – Tỉnh Gia 0974967782
tĩnh gia Lê Thị Duyến Cổng Bệnh Viện Tĩnh Gia – TT Tĩnh Gia – Thanh Hóa
tĩnh gia Hà Hường Chợ Tân Dân – Tĩnh Gia – Thanh Hoá 0974 833 145
34 tĩnh gia Lệ Cảnh Chợ Tân Dân – Tĩnh Gia – Thanh Hoá 01646751545
35 tĩnh gia Hoa Tuất Cổng Bệnh Viện Tĩnh Gia – TT Tĩnh Gia – Thanh Hóa
37 Nông Cồng Học Lưc Cầu Quan – Thành Trung – Nông Cống – Thanh Hoá 01654433779
38 Nông Cồng Ninh Thuật Ngã 3 Chợ Minh Thọ – Nông Cống – Thanh Hoá 0915788377
40 Nông Cồng CN Dược Phẩm Nông Công          ( Dung Hội ) 360 Bà Triệu – TT Nông Cống – Thanh Hoá 0974547939
Nông Cồng Liên Minh Ngã 3 Minh Thọ – Nông Cống – Thanh Hoá 0989008 137
Nông Cồng Trường Sáu Ngã 3 Chợ Minh Thọ – Nông Cống – Thanh Hoá 0917557682
QT Số 9 – Đào Thị Hợp 674 Bà Triệu – TK . Nam Giang – TT Nông Cống 0988 345 167
Như Thanh Chị Hương Chợ Bến Sung , Như Thanh , Thanh Hoá
42 Yên cát Thảo Hà Chợ Yến Cát – TT Yên Cát – Như Xuân – Thanh Hoá 0373 878 133
44 Triệu sơn Ngô Thị Mai 41 TT Giắt – Triệu Sơn – Thanh Hoá 01692150818
45 Triệu sơn Hưng Hoan 39 TT Giắt – Triệu Sơn – Thanh Hoá 0985875485
46 Triệu sơn Vinh Tư 48 Phố Thiều – Dân Lý – Triệu Sơn – Thanh Hoá 097 699 75 59
47 Triệu sơn Dũng Linh Ngã 4 Dân Lực – Triệu Sơn – Thanh Hoá 0975 821 644
49 Thọ Xuân Nghị Tuyết Cổng Bệnh Viện Thọ Xuân – Khu 9 – TT. Thọ Xuân – Thanh Hoá 0373 833 264
50 Thọ Xuân Anh Tuyết Cổng Chợ  Sao Vàng – Tt Sao Vàng – Thọ Xuân – Thanh Hoá 01672 288 968
51 Thọ Xuân Nt Chính Mến Chợ Mục Sơn – TT. Mục Sơn – Thọ Xuân – Thanh Hoá 0166 3841 881
52 Thọ Xuân Thanh Tú Xuân Dương – TT Thường Xuân – Thanh Hoá 0985 102 519
54 Thiệu Hoá Hương Luyện Đối Diện Bưu Điện – Tt Vạn Hà – Thanh Hoá 0936068223
55 Thiệu Hoá Trần  Anh Ngã 3 Chè – Thiệu Hoá – Thanh Hoá 0373 829740
57 Thiệu Hoá Hương Sen Thiệu Phú –  Thiệu Hoá – Thanh Hoá 0373.695.573
59 Yên Định Hằng Tính Phố Kiểu – Yên Định – Thanh Hoá 0904  606 244
60 Yên Định Hoa Phượng 181 Khu 5 TT Quán Lào – Yên Định – Thanh Hoá 0914 225978
61 Yên Định Hải Hải 141 Khu 5 TT Quán Lào – Yên Định – Thanh Hoá 0912063112
62 Yên Định CN Dược Phẩm Yên ĐỊnh ( C . Nụ ) 147 Khu 5 TT Quán Lào – Yên Định – Thanh Hoá 0965 640 728
65 Bỉm Sơn Hoàng Anh Sn 90 – Trần Phú – P.Ba Đình 0918824659
66 Bỉm Sơn Cn Dược Bỉm Sơn – Qt Số 01 Sn 218 Nguyễn Huệ – P.Ngọc Trạo 0942979907
67 Hà Trung Mai Cân Tiểu Khu 6 – Tt Hà Trung 01679240915
68 Hà Trung Lê Chân Tiểu Khu 4 – Tt Hà Trung 0916586156
70 Hậu Lộc Thanh Tứ Ngã Tư Lộc Tân 0373500087
71 Hậu Lộc Nga Tĩnh Thôn 6 Hoa Lộc 0918582861
72 Nga Sơn Công Ty Dược Hưng Thịnh Tiểu Khu Hưng Long 0945900986
73 Nga Sơn Anh Đảm Nga Thủy 01695543060
74 Nga Sơn Qt Hải Minh – Cn Dược Nga Sơn Tk Hưng Long – Nga Sơn 0904880622
75 Nga Sơn Nt Mai Mâu Ngã 3 Hồ Vương – Nga Thành – Nga Sơn 0983183766
76 Hoằng Hóa Thanh Phương Sn 107 – Phố Vinh Sơn – Tt Bút Sơn 0373865623
78 Hoằng Hóa Huệ Căn Tiểu Khu Bút Sơn – Tt Bút Sơn 0912028512
79 Đông Sơn Cn Dược Đông Sơn – Nt Trang Nhung Sn 91B – Quốc Lộ 47 – Tt Rừng Thông 0982172806
80 Đông Sơn Nt Long Anh An Hoạch – Đông Sơn 0913108188
81 Đông Sơn Nt Hồ Mai Tt Rừng Thông – Đông Sơn 0944231288
82 Sầm Sơn Lê Thị Thuận 51 Lê Lợi – Tx Sầm Sơn 0373823457
83 Sầm Sơn Nguyễn Thị Hường Quảng Cư – Tx Sầm Sơn 0962600858
84 Sầm Sơn Nguyễn Thị Hương – Cn Dược Sầm Sơn 49 Lê Lợi – Thị Xã Sầm Sơn 0966081686
85 Sầm Sơn Nt Mạnh Thúy Phố Môi – Quãng Tâm 01663460388
86 Vĩnh Lộc Qt Trung Tâm Cn Dược – Chị Hòa Tt Vĩnh Lộc 0914535449
87 Thạch Thành Qt Toàn Hằng Khu 6 – Tt Kim Tân 0915933881
88 Ngọc Lặc Qt Trung Tâm Cn Dược – Cô Liên Phố Lê Duẩn – Tt Ngọc Lặc 01692564333
90 Tp Thanh Hóa Nt Thiện Hà 494 Hải Thượng Lãn Ông – P.Đông Vệ 0986796778
91 Tp Thanh Hóa Nt Phong Thúy 151 Trường Thi – P. Trường Thi 0912079567
92 Tp Thanh Hóa Nt Yến Anh 198 Trường Thi – P.Trường Thi 0373753198
94 Tp Thanh Hóa Nt Thoa Hán 425 Lê Thánh Tông – P.Đông Sơn 0968904481
95 Tp Thanh Hóa Cty Dược An Thịnh 72 Nguyễn Trãi – P.Ba Đình 0373852721

Ý kiến của bạn