Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Plus tại Tây Hồ

Để tìm mua sản phẩm ở các tỉnh thành khác, vui lòng click: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

STT Quận (Huyện) Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 Tây Hồ KEY Nhà thuốc Triệu Cơ 312 Nghi Tàm, Tây Hồ, HN 988610199
2 Tây Hồ Nhà thuốc Nam Khánh Số 62 ngõ 28 cụm 3 Xuân La, Tây Hồ, HN 0
3 Tây Hồ Nhà thuốc Hồng Nguyên Số 256T Thụy Khuê, Tây hồ, Hà Nội 965925105
4 Tây Hồ Nhà thuốc Lương Phúc 11/239 Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN 983611521
5 Tây Hồ Nhà thuốc Thủy Mai Số 39 Thụy Khuê, Tây Hồ, HN 985616664
6 Tây Hồ Nhà thuốc Phát Đạt Số 7A, Đường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội 904326210
7 Tây Hồ Nhà thuốc Tây Hồ Số 358 Thụy Khuê, Tây Hồ, HN 978084986
8 Tây Hồ Nhà thuốc 531 Âu cơ – Tây Hồ Số 531 Âu cơ – Tây Hồ – Hà Nội 904406475
9 Tây Hồ KEY Nhà thuốc Thanh Thúy Số 180 Xuân Diệu – Tây Hồ – HN 943403338
10 Tây Hồ Nhà thuốc Minh Tuyên 86 Thụy Khuê, Tây Hồ, HN 1683725956
11 Tây Hồ Nhà thuốc Khánh Nguyệt Số 86 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 0
12 Tây Hồ Nhà thuốc Mạnh Duy Số 47/15 An Dương Vương, Tây Hồ, HN 466604786
13 Tây Hồ KEY Nhà thuốc Minh Huệ Số 120 Âu Cơ,  Tây Hồ, HN 944029669
14 Tây Hồ Nhà thuốc Hồng My 47 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 437580847
15 Tây Hồ Nhà thuốc 81B Xuân Diệu 81B Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội 915615514
16 Tây Hồ Nhà thuốc Số 31 Phú Gia số 31 Phú Gia, Phú Thượng, Tây Hồ 986673012
17 Tây Hồ Nhà thuốc Số 38 Nguyễn Hoàng Tôn Số 38 Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 0
18 Tây Hồ Nhà thuốc Số 2A ngõ 218 Lạc Long Quân Số 2A Ngõ 218 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội 0
19 Tây Hồ Nhà thuốc Số 75 Yên Phụ Số 75 Yên Phụ, Tây Hồ, HN 982882826
20 Tây Hồ Nhà thuốc Đức Duy 376 Thụy Khuê – Tây Hồ – Hà Nội 0
21 Tây Hồ Nhà thuốc Bảo Minh 123 V Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 985412907
22 Tây Hồ Nhà thuốc Nhân dân 1 Số 38A ngõ 191 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội 0
23 Tây Hồ Nhà thuốc số 26 Võng Thị Số 26 Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội 0
24 Tây Hồ Nhà thuốc Thùy Linh Số 26 Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, tây Hồ, Hà Nội 0
25 Tây Hồ Nhà thuốc Ngọc Linh Số 74/15 An Dương Vương, Tây Hồ, Hà Nội 912891686
26 Tây Hồ Nhà thốc 79 Xuân La Số 79 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội 0
27 Tây Hồ KEY Nhà thuốc Phương Mai Số 17 An Dương , Tây Hồ, Hà Nội 0

Ý kiến của bạn