Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Plus tại Sơn La

Để tìm mua sản phẩm ở các tỉnh thành khác, vui lòng click: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

STT Quận (Huyện) Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 thành phố cô luyến ngax3 mai sơn 987131786
2 mộc châu Nhà Thuốc Lan Cơ thị trấn nông trường mộc châu 0977586546
3 mộc châu nhà thuốc hương huynh tk9 thị trấn mộc châu 01863328971
4 mộc châu qt hải hà thị trấn nông trường mộc châu 0912936946
5 mộc châu qt thiên đức ngã ba ba háng thị trấn mộc châu 987574586
6 mộc châu qt chu hiền thị trấn nông trường mộc châu 974643668
7 mộc châu qt thành mạnh thị trấn nông trường mộc châu 986969335
8 yên châu qt phương bảo thị trấn yên châu 223502297
9 yên châu qt hoàng thủy thị trấn yên châu 987631100
10 mai sơn qt thu trang tk19 thị trân hát lót 982826833
11 mai sơn nhà thuốc bệnh viện tk17 thị trấn hát lót 223843312
12 mai sơn mùi thị bức tk17 thị trấn hát lót 1668169872
13 mai sơn ht thùy linh thị trấn hát lót 978977282
14 mai sơn qt số 25 tk10 thị trấn hát lót 982306807
15 mai sơn ht hồng hạnh tk10 thị trấn hát lót 987730339
16 mai sơn qt số 30 nà sản mai sơn 976940770
17 mai sơn qt phạm hương cò nòi mai sơn sơn la 979578212
18 mai sơn qt phạm hiền tiểu khu tiền phong mai sơn 1656379989
19 mai sơn qt quý khương nà sản mai sơn sơn la 1696991679
20 thành phố minh sáu đường điện biên tp sơn la 223852095
22 thành phố vì tươi trần đăng linh tp sơn la 223550486
23 thành phố hoàng hữu đệ 36 trường chinh tp sơn la 1696389423
24 thành phố thu hồng 34 nguyễn  lương bằng tp sơn ls 977128504
25 thành phố doan đình 45 nguyễn lương bằng tp sơn la 974640284
26 thuận châu cô hồng tt tông lạnh thuận chau 976262604
27 thuận châu khánh vân tt tông lạnh thuận chau 223849104
28 thuận châu cà văn chương tt tông lạnh thuận chau 1672526989
29 sông mã qt mai lan chiềng khương sông mã 1668406632
30 sông mã qt cô hằng tk1 tt sông mã 945432774
31 sông mã qt cô dinh tk1 tt sông mã 223837000
32 sông mã qt vân anh tt sông ma 917007726
33 sông mã qt a chủ tt sông ma 1626335094
34 phù yên qt cô nhũ thị trấn phù yen 987331458
35 phù yên qt thanh vân thị trấn phù yen 982107467
36 phù yên qt huyền chang nga3 gia phù 975368992
37 mường la qt tuấn hiền tk3 thị trấn mường la 223831498
38 mường la qt cà văn thương tk3 thị trấn mường la 1635564503
39 mường la qt cù hà chợ trung tâm tt mường la 1662100021
40 mường la qt đức thắng tk2 tt mường la 223831404

Ý kiến của bạn