Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Plus tại Quảng Trị

Để tìm mua sản phẩm ở các tỉnh thành khác, vui lòng click: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

STT Quận (Huyện) Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 Cam Lộ Chợ Phiên_TT Cam Lộ_Cam Lộ_Quảng Trị HT số 6 _Nguyển Thị Diệu Hạnh 0533235272
2 Đông Hà Chợ Đông Hà_ P1_TP Đông Hà_Quảng Trị NT Tý Hường _DS Nguyển Thị Thanh 0533854050
3 Đông Hà Chợ Đông Hà_ P1_TP Đông Hà _Quảng Trị HT Số 1_ Lê Thị Kim Thanh (KEY) 0533851317
4 Đông Hà 04 Lê Duẩn_P1_TP Đông Hà_Quảng Trị NT Bảo Châu( KEY) 0533553458
5 Đông Hà 120 Lê Lợi_TP Đông Hà_Quảng Trị HT số 41_Nguyển Thị Ngoan 0983514159
6 Đông Hà 24 Lê Lợi_TP Đông Hà _Quảng Trị NT Tiến Thương ( KEY) 0533853072
7 Đông Hà Nguyển Du_P1_TP Đông Hà_Quảng Trị HT Số 19_Nguyển Thị Quỳnh Châu( KEY) 0979709333
8 Gio Linh Quốc Lộ A_TT Gio Linh_Gio Linh_ QT HT Hoàng Oanh_Hoàng Oanh 0944203009
9 Hải Lăng Chợ Long Hưng, Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị Đại lý thuốc Tây- Công ty Dược Quảng Trị( KEY) 01299538486
10 TP Quảng Trị 141 Trần Hưng Đạo_TX Quảng Trị_Quảng Trị NT Đông Hải( KEY) 0533861241
11 Vĩnh Linh Chợ Hồ xá 2_TT Hồ Xá_Vĩnh Linh_Quảng Trị HT số 15_Trần Thị Thúy Nga 0914062016
12 Vĩnh Linh Chợ Hồ xá 2_TT Hồ Xá_Vĩnh Linh_Quảng Trị NT Kim Chi_DS Nguyển Thị Lệ Lương 0533820095
13 Vĩnh Linh Chợ Hồ xá 2_TT Hồ Xá_Vinh Linh_Quảng Trị NT Hà Thu_DS Trương Hữu Bôn 0533820223
14 Vĩnh Linh Hùng Vương_TT Hồ Xá_Vĩnh Linh_QT HT số 8_Nguyển Thị Thắm 0533820395
15 Vĩnh Linh Số 49 Hùng Vương, TT Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị Nhà thuốc Minh Hải( KEY) 0905079011
16 Vĩnh Linh Quầy thuốc số 9 Chợ do -vinh linh-quảng trị 0949232686
17 Vĩnh Linh Quầy thuốc số 14 Chợ do -vinh linh-quảng trị 0915056595
18 Hải Lăng NT kim thoa Chợ diên sanh-hải lăng-quảng tri 0915007416
19 Hải Lăng Quầy thuốc số 8 Chợ diên sanh-hải lăng-quảng tri 01282676676
20 Hải Lăng Quầy thuốc số  16 Chợ phường lang-hải lăng-quảng tri 0977422414
21 Hồ xá Quầy thuốc tây chú quân Chợ hồ xá 1-vinh linh-quảng trị 0918500324
22 Khe sanh NT hằng trữ Chợ khe sanh-hướng hóa-quảng trị 01633641908
23 Cam Lộ Quầy thuốc số 1 Chợ ngộ đồng-cam lộ-quảng tri 0533730504
24 Khe sanh Quầy thuốc tây số 8 Chợ khe sanh-hướng hóa-quảng trị 0972770333
25 Cam lộ Quầy thuôc số 25 Chợ ngộ đồng-cam lộ-quảng tri
26 Quảng trị Quầy thuôốc tây số 26 Chợ thị xã quảng trị-qtri 0979763585
27 Đông Hà NT binh an Dường lê duẫn-phường 1-tp đông hà 0915330986
28 Đông hà NT tuấn hà Chợ phường 5-phường 5-tp đông hà 01686426485
29 Cữa việt Quầy thuôốc số 12 Chợ cữa việt-tt cưa việt-gio linh-qtri 01657935159
30 Lao bảo NT lao bảo TT lao bảo-hướng hóa-quảng trị 0533877208

Ý kiến của bạn