Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Plus tại Quảng Ngãi

Để tìm mua sản phẩm ở các tỉnh thành khác, vui lòng click: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

STT Quận (Huyện) Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 Bình Sơn TT châu ổ, chợ châu ổ-Bình Sơn, Quảng Ngãi Đại LýThuốc Tây -Ba Định 0553805698
2 Bình Sơn Quốc lộ 1A ,TT Châu ổ-Bình Sơn, Quảng Ngãi NT Quỳnh Thủy-Đăng văn Công 0553851823
3 Đức Phổ Quốc Lộ 1a, TTrấn Đức Phổ, Quảng Ngãi Đại Lý Thuốc Tây -Tuyết Sương (KEY) 05533859209
4 Đức Phổ Quốc Lộ Trà câu – Đức phổ, Quảng Ngãi Đại Lý Thuốc Tây – Tuyết Mai(KEY) 0553972091
5 Đức Phổ Quốc Lộ 1a ,TT Đức phổ, Quảng Ngãi Đại Lý Thuốc Tây – Hải Yến 0945909579
6 Mộ Đức Quốc Lộ 1a TT Mộ đức, Quảng Ngãi Đại Lý Thuốc Tây -Anh Hương( KEY) 0553857566
7 TP Quảng Ngãi 128 Quang Trung, P. Lê Hồng Phong,Tp Quảng Ngãi NT Phương Uyên-Hoàng Minh Sơn 0533822089
8 TP Quảng Ngãi Quang trung, P. Nguyễn nghiêm, TP Quảng Ngãi NT Thuộc Đường-Trịnh Thị Đường( KEY) 01259400070
9 TP Quảng Ngãi 297 Hùng vương, P. Trần Phú, Tp Quảng Ngãi NT Thịnh Phát- Võ Thị Hà 0553822194
10 TP Quảng Ngãi 441 hùng vương, Phường Trần Phú ,TP Quảng Ngãi NT Nam Thành-Nguyễn Thị Hồng 0553710019
11 TP Quảng Ngãi 08 Hùng vương, P. Nguyễn Nghiêm , Tp Quảng Ngãi NT Thu Thành -VõQuế 0553827182
12 TP Quảng Ngãi 246 Lê trung đình, P.nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi NT Dũng Loan-Hoàng Đông Sơn(KEY) 0553825669
13 TP Quảng Ngãi 790 Quang Trung, P.Chánh Lộ ,TP Quảng Ngãi NT Kim Nguyên-ĐàoHữu Mô 0553825277
14 TP Quảng Ngãi 254Nguyễn Nghiêm ,P. Nguyễn Nghiêm,TP Quảng Ngãi NT Phương Đông-Lê thị thanh Tuyền 0553824233
15 TP Quảng Ngãi Quốc Lộ1A,Thi Phổ, Quảng Ngãi Đại Lý Thuốc Tây -Phi Yến 0553857073
16 TP Quảng Ngãi 265 hùng vương, P. Trần Phú, TP Quảng Ngãi NT Thanh Thanh( KEY) 0553823372
17 TP Quảng Ngãi 213 Nguyễn Nghiêm TP Quảng NgãiQuảng Ngãi NT Thanh Bình( KEY) 0553.826035
18 Đức Phổ Đại Lý Thuốc Tây – Mai Trung Tâm Sa Huỳnh,Đức phổ, Quảng Ngãi 0553860403
19 Đức Phổ Đại lý thanh xuân quốc lộ 1a đức phổ, Quảng Ngãi
20 Đức Phổ Đại Lý Thuốc Tây -Mỹ Lệ Sa Huỳnh, Đức phổ, Quảng Ngãi 0905311449
21 Đức Phổ Đại Lý Thuốc Tây -Tuyết Nhung Quốc Lộ 1a ,TT Đức phổ, Quảng Ngãi 0553859336
22 Mộ Đức Đại Lý Thuốc Tây – Nguyên Hoa Thạch Trụ ,Mộ đức, Quảng Ngãi 0553855893
23 Mộ Đức Đại Lý Thuốc Tây -Phi Yến Quốc Lộ1A,Thi Phổ, Quảng Ngãi 0553857073
24 Sơn Tịnh Đại Lý Thuốc Tây – Minh Tâm TT Sơn Tịnh-Huyện Sơn Tịnh – Quảng Ngãi 0973844924
25 TP Quảng Ngãi NT Việt Phương – Đặng Thị Thùy Trang 311 Nguyễn nghiêm, P. Nguyễn Nghiêm,TP Quảng Ngãi 05536271257
26 TP Quảng Ngãi HTB Thanh Bình 215 Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi 0553826035
27 TP Quảng Ngãi NT Anh Khoa-Phạm Thị Yến 02 nguyễn thụy,Phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi 0553826844
28 TP Quảng Ngãi NT Ngọc Loan- Long 301 Hùng vương,Phường Trần Phú ,TP Quảng Ngãi 0553825086
29 Quản Lát, Mộ Đức Nt Minh Tuấn Chợ quản lát, Mộ Đức,Quảng Ngãi 01688536810
30 TP Quảng Ngãi NT Đường-Nguyễn thị ý đường 373 Quang trung, P. Nguyễn Nghiêm,TP Quảng Ngãi 0553851546
31 TP Quảng Ngãi NT Vy Hạnh-Nguyễn thị Mai 219 lê trung đình, P.Trần Hưng Đạo,TP Quảng Ngãi 0553824310
32 TP Quảng Ngãi Nhà Thuốc Tạ Ninh-Tạ Ninh 19 Ngô Quyền, Phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi 0553853386
33 TP Quảng Ngãi Nhà Thuốc Mỹ Ngọc 59 Nguyễn Tự Tân, P.Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi 0553822139

Ý kiến của bạn