Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Plus tại Quảng Ngãi

Để tìm mua sản phẩm ở các tỉnh thành khác, vui lòng click: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

STT Quận (Huyện) Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 tp Quảng Ngãi NT Dũng Loan 246 Lê Trung Đình,p. Nguyễn Nghiêm. Tp Quảng Ngãi 00905238486
2 tp Quảng Ngãi NT Kim Nguyên 709 Quang Trung, p. Chánh Lộ,tp Quảng Ngãi 0825277
3 tp Quảng Ngãi NT Việt Phương 311 Nguyễn Nghiêm, p.Nguyễn Nghiêm, tp Quảng Ngãi 062712557
4 tp Quảng Ngãi NT Thanh Thanh 265 Hùng Vương, p. Trần Phú, tp Quảng Ngãi 0823372
5 Bình Sơn NT Ba Định Thị Trấn Châu Ổ, Bình Sơn 0976960365
6 tp Quảng Ngãi NT Phương Uyên 128 Quang Trung, p.Lê Hồng Phong,tp Quảng Ngãi 0822089
7 tp Quảng Ngãi NT Thuộc Đường 394 Quang Trung, p.Nguyễn Nghiêm, tp Quảng Ngãi 0975706907
8 tp Quảng Ngãi NT Thịnh Phát 297 Hùng Vương, p. Trần Phú, tp Quảng Ngãi 0822194
9 tp Quảng Ngãi NT Anh Khoa 02 Nguyễn Thụy, p. Trần Phú, TP Quảng Ngãi 0918278367
10 tp Quảng Ngãi NT Ngọc Loan 301 Hùng Vương, p. Trần Phú, tp Quảng Ngãi 0825086
11 tp Quảng Ngãi NT Nam Thành 236 Hùng Vương, p. Trần Phú, tp Quảng Ngãi 0710019
12 tp Quảng Ngãi NT Hưng Phát 441 Hùng Vương, p. Trần Phú, tp Quảng Ngãi 0820603
13 tp Quảng Ngãi NT Thu Thành 08 Hùng Vương, p. Trần Phú, tp Quảng Ngãi 0827182
14 tp Quảng Ngãi NT Trường Khang 24 Nguyễn Thụy, p. Trần Phú, TP Quảng Ngãi 0812382
15 tp Quảng Ngãi NT Thủy Toàn 194 Hoàng Hoa Thám, p. Quảng Phú, tp Quảng Ngãi 0811404
16 tp Quảng Ngãi NT Thùy Cẩm 76 Nguyễn Công Phương, P. Nghĩa Lộ, Tp Quảng Ngãi 0841732
17 tp Quảng Ngãi NT Đường 303 Trần Hưng Đạo, tp Quảng Ngãi 0851546
18 tp Quảng Ngãi NT Vy Hạnh 219 Lê Trung Đình,p. Nguyễn Nghiêm. Tp Quảng Ngãi 0824310
19 tp Quảng Ngãi NT Tạ Ninh 19 Ngô Quyền, p. Nguyễn nghiêm, tp Quảng Ngãi 0853386
20 tp Quảng Ngãi NT Hữu Quang 187 Lê Trung Đình,p. Nguyễn Nghiêm. Tp Quảng Ngãi 0832846
21 tp Quảng Ngãi NT Minh Thư 305 Quang Trung, p.Lê Hồng Phong,tp Quảng Ngãi 0818031
22 tp Quảng Ngãi NT Mỹ Ngọc 59 Nguyễn Tự Tân, p.Trần Hưng Đạo.tp Quảng Ngãi 0822139
23 tp Quảng Ngãi NT Qúy Hiếu  Lê Trung Đình,p. Nguyễn Nghiêm. Tp Quảng Ngãi 0979699621
24 tp Quảng Ngãi NT Thanh Nguyên 16 Lê Lợi, p. Chánh Lộ, tp Quảng Ngãi 0835670
25 tp Quảng Ngãi NT Phương Nga 122 Chu Văn An, p. Nghĩa Lộ, tp Quảng Ngãi 0919380138
26 tp Quảng Ngãi NT Phương Đông 254 Nguyễn Nghiêm, p.Nguyễn Nghiêm, tp Quảng Ngãi 0824233
27 tp Quảng Ngãi NT Nam Phương 355 Nguyễn Công Phương, P. Nghĩa Lộ, Tp Quảng Ngãi 0856436
28 tp Quảng Ngãi NT Minh Nguyên 311 Nguyễn Công Phương, p. Nghĩa Lộ, Tp Quảng Ngãi 0824045
29 tp Quảng Ngãi NT Thanh Hà Chợ Tạm Đường Phạm Văn Đồng, tp Quảng Ngãi 03717721
30 tp Quảng Ngãi NT Thuận Phát 201 Hùng Vương, p. Trần Phú, tp Quảng Ngãi 0912802776
31 tp Quảng Ngãi HT Bắc Phúc Tâm 272 Nguyễn Nghiêm, p Nguyễn Nghiêm, Tp Quảng Ngãi 0867552
32 tp Quảng Ngãi HT Bắc Thanh Bình 213-215 Nguyễn Nghiêm, p Nguyễn Nghiêm, Tp Quảng Ngãi 0826035
33 tp Quảng Ngãi NT Kim Liên 466 Quang Trung, p.Lê Hồng Phong,tp Quảng Ngãi 0843324
34 tp Quảng Ngãi NT Mai Anh 890 Quang Trung, p.Lê Hồng Phong,tp Quảng Ngãi 01287568337
35 tp Quảng Ngãi NT Bảo quỳnh 09 Duy Tân, Tp Quảng Ngãi 0915257561
36 tp Quảng Ngãi PCTDY Tô Đăng Tỵ Nguyễn Nghiêm, Tp Quảng Ngãi 08651241
37 tp Quảng Ngãi NT Mai Đào 450 Quang Trung, p. Trần Hưng Đạo, tp Quảng Ngãi 08572142
38 tp Quảng Ngãi NT Yến Nguyên 331 Nguyễn Công Phương, p. Nghĩa Lộ, tp Quảng Ngãi 0941602
39 tp Quảng Ngãi NT Tường Vy Trương Định, tp Quảng Ngãi 0742745
40 tp Quảng Ngãi NT Hồng Bàng 680 Quang Trung, p. Trần Hưng Đạo, tp Quảng Ngãi 0824090
41 tp Quảng Ngãi NT Xuân Mai 330 Quang Trung, p. Trần Hưng Đạo, tp Quảng Ngãi 0822493
42 Sơn Tịnh NT Minh Tâm Thị Trấn sơn Tịnh, 0973844924
43 Bình Sơn NT Nguyên Thị Trấn Châu Ổ, Bình Sơn 0935763876
44 Bình Sơn NT Quỳnh Thủy Thị Trấn Châu Ổ, Bình Sơn 0919963148
45 Bình Sơn NT hương Thị Trấn Châu Ổ, Bình Sơn 0962603527
46 Bình Sơn NT Hoa Tím Thị Trấn Châu Ổ, Bình Sơn 0851301
47 Mộ Đức NT Phi Yến Thi Phổ Mộ Đức, Mộ Đức 01208706948
48 Mộ Đức NT Anh Hương Thị Trấn Mộ Đức, Mộ dức 0941374873
49 Mộ Đức NT Nguyên Hoa Thạch Trụ, Mộ Đức 0987008199
50 Mộ Đức NT Thanh Tình Đức Nhuận, Mộ Đức 0218889
51 Đức Phổ NT Tuyết Mai Trà câu,Đức Phổ 03792091
52 Đức Phổ NT Hải Yến Quốc Lộ 1A,Thị Trấn Đức Phổ, Đức phổ 0945909579
53 Đức Phổ NT Tuyết Nhung 1 Quốc Lộ 1A,Thị Trấn Đức Phổ, Đức phổ 03506036
54 Đức Phổ NT Tuyết Nhung 2 Quốc Lộ 1A,Thị Trấn Đức Phổ, Đức phổ 03859336
55 Đức Phổ NT Tuyết Sương Quốc Lộ 1A,Thị Trấn Đức Phổ, Đức phổ 03859209
56 Đức Phổ NT Bắc Quang Tâm Quốc Lộ 1A,Thị Trấn Đức Phổ, Đức phổ 01203319324
57 Đức Phổ NT Thanh Xuân Quốc Lộ 1A,Thị Trấn Đức Phổ, Đức phổ 01697545139
58 Đức Phổ NT Mỹ Linh Sa Huỳnh, Đức Phổ 0971056
59 Đức Phổ NT Mỹ Lệ Sa Huỳnh, Đức Phổ 0905311449
60 Đức Phổ NT Mai Trung Tâm Sa Huỳnh, Đức Phổ 03860403
61 Nghĩa Hành NT Cô Hằng Thị Trấn Chợ Chùa, Nghĩa Hành 01214527806
62 Nghĩa Hành NT Tâm Thị Trấn Chợ Chùa, Nghĩa Hành 0914783742
63 Nghĩa Hành NT Hồng Nam Thị Trấn Chợ Chùa, Nghĩa Hành 03960089

Ý kiến của bạn