Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Plus tại Quận 9

Để tìm mua sản phẩm ở các tỉnh thành khác, vui lòng click: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

STT Quận (Huyện) Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 QUẬN 9 NT An Thanh 265 Lê Văn Việt, P.Hiệp Phú, Q.9 909729899
2 QUẬN 9 NT Bảo Khanh 161 Tăng Nhơn Phú, P. Phước Long B1, Q9 909431930
3 QUẬN 9 NT Bảo Trâm Số 5, Đường Số 7, Phước Bình, Q9 903101051
4 QUẬN 9 NT Gia Lương 8 Số 1, Khu Phố 5, Đình Hội, Phước Long B, Q9 948749679
5 QUẬN 9 NT Hiệp Phú 28 Lê Văn Việt, Quận 9 905406467
6 QUẬN 9 NT Kim Hồng 104 Nguyễn Văn Tăng, Long Thành Mỹ, Q.9 908311065
7 QUẬN 9 NT Kim Phượng Số 8 Đường Số 339, Phước Long B, Q9 931837959
8 QUẬN 9 NT Long Trường 1318A Nguyễn Duy Trinh, P. Long Bình, Q.09 931410696
9 QUẬN 9 NT Phúc Đan 32 Trần Hưng Đạo, P. Hiệp Phú, Q.9 12174227791
10 QUẬN 9 NT Phước An B15 Lã Xuân Oai, P Tăng NHơn Phú A, Q9 918115067
11 QUẬN 9 Nhà thuốc Phương Linh 20 Lê Văn Việt, P.Hiệp Phú, Quận 9 988174245
12 QUẬN 9 Nhà Thuốc Số 77 Số 91 Đường số 18-Phước Bình-Q9 837314668
13 QUẬN 9 NT Anh Số 66 Lã Xuân Oai,P.Tăng Nhơn Phú,Q9 837361205
14 QUẬN 9 NT Phúc Dân 211 Lã Xuân Oai – P.Tăng Nhơn Phú A – Quận 9 12174227791
15 QUẬN 9 NT Thanh Thanh Tâm 201F Lã Xuân Oai,P.Tăng Nhơn Phú A,Q9 989355025
16 QUẬN 9 NT Nhất Nhất 432 Lê Văn Việt – P.Tăng Nhơn Phú A – Quận 9 963121012
17 QUẬN 9 NT Thanh Trang Số 30 Nam Cao – Quận 9 1268944794
18 QUẬN 9 NT Anh Tuấn 289 Nguyễn Văn Tăng – P.Long Thạnh Mỹ – Quận 9
19 QUẬN 9 NT Minh Hiển 207 Đỗ Xuân Hợp – P.Phước Long B – Quận 9 906300181
20 QUẬN 9 NT Nguyễn Hà 89A Đường 154 – P.Tân Phú – Quận 9 989203243
21 QUẬN 9 NT Thủy Ngân 183 Tây Hòa – P.Phước Long A – Quận 9 906650630
22 QUẬN 9 NT Huy Long 892 Nguyễn Duy Trinh – P.Phú Hữu – Quận 9 1697298728
23 QUẬN 9 NT Đức Qúi 279 LÊ Văn Việt, F.Hiệp Phú, Q.9 907265568
24 QUẬN 9 NT Phú Hòa Đường 267/6 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 837305548
25 QUẬN 9 NT An Thanh 265 Lê Văn Việt, P.Hiệp Phú, Q.9 0909729899
26 QUẬN 9 NT Bảo Khanh 161 Tăng Nhơn Phú, P. Phước Long B1, Q9 0909431930
27 QUẬN 9 NT Bảo Trâm Số 5, Đường Số 7, Phước Bình, Q9 0903101051
28 QUẬN 9 NT Gia Lương 8 Số 1, Khu Phố 5, Đình Hội, Phước Long B, Q9 0948749679
29 QUẬN 9 NT Hiệp Phú 28 Lê Văn Việt, Quận 9 0905406467
30 QUẬN 9 NT Kim Hồng 104 Nguyễn Văn Tăng, Long Thành Mỹ, Q.9 0908311065
31 QUẬN 9 NT Kim Phượng Số 8 Đường Số 339, Phước Long B, Q9 0931837959
32 QUẬN 9 NT Long Trường 1318A Nguyễn Duy Trinh, P. Long Bình, Q.09 0931410696
33 QUẬN 9 NT Phúc Đan 32 Trần Hưng Đạo, P. Hiệp Phú, Q.9 012174227791
34 QUẬN 9 NT Phước An B15 Lã Xuân Oai, P Tăng NHơn Phú A, Q9 0918115067
35 QUẬN 9 Nhà thuốc Phương Linh 20 Lê Văn Việt, P.Hiệp Phú, Quận 9 0988174245
36 QUẬN 9 Nhà Thuốc Số 77 Số 91 Đường số 18-Phước Bình-Q9 0837314668
37 QUẬN 9 NT Anh Số 66 Lã Xuân Oai,P.Tăng Nhơn Phú,Q9 0837361205
38 QUẬN 9 NT Phúc Dân 211 Lã Xuân Oai – P.Tăng Nhơn Phú A – Quận 9 012174227791
39 QUẬN 9 NT Thanh Thanh Tâm 201F Lã Xuân Oai,P.Tăng Nhơn Phú A,Q9 0989355025
40 QUẬN 9 NT Nhất Nhất 432 Lê Văn Việt – P.Tăng Nhơn Phú A – Quận 9 0963121012
41 QUẬN 9 NT Thanh Trang Số 30 Nam Cao – Quận 9 01268944794
42 QUẬN 9 NT Anh Tuấn 289 Nguyễn Văn Tăng – P.Long Thạnh Mỹ – Quận 9
43 QUẬN 9 NT Minh Hiển 207 Đỗ Xuân Hợp – P.Phước Long B – Quận 9 0906300181
44 QUẬN 9 NT Nguyễn Hà 89A Đường 154 – P.Tân Phú – Quận 9 0989203243
45 QUẬN 9 NT Thủy Ngân 183 Tây Hòa – P.Phước Long A – Quận 9 0906650630
46 QUẬN 9 NT Huy Long 892 Nguyễn Duy Trinh – P.Phú Hữu – Quận 9 01697298728
47 QUẬN 9 NT Đức Qúi 279 LÊ Văn Việt, F.Hiệp Phú, Q.9 0907265568
48 QUẬN 9 NT Phú Hòa Đường 267/6 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 0837305548
49 QUẬN 9 NT Quang Minh 134 Đỗ Xuân Hợp – F.Phước Long A – Q.9 01644656521
50 QUẬN 9 NT Sơn Nam 141 Đường 61 – F.Phước Long B – Q.9 0988541806
51 QUẬN 9 NT Thanh Lan 62 Trần Hưng Đạo – F.Hiệp Phú  – Q.9 0919747682

Ý kiến của bạn