Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Plus tại Quận 5

Để tìm mua sản phẩm ở các tỉnh thành khác, vui lòng click: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

STT Quận (Huyện) Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 Quận 5 NT Ngọc Tuyết 35 Thuận Kiều, Phường 12 0839552420
2 Quận 5 NT Vĩnh Xuân 313 Nguyễn Trãi, P7 0838363853
3 Quận 5 Phúc An Khang 904 Trần Hưng Đạo, P7 0839246197
4 Quận 5 NT Nhung Thành 87 Nguyễn Văn Đừng, P6 0838380942
5 Quận 5 NT Gia Hưng 65 Phù Đổng Thiên Vương, P11 0838553745
6 Quận 5 NT Đông Phương 146 Lương Nhữ Học 0906363747
7 Quận 5 NT Minh Phát 73B Hải Thượng Lãn Ông, P10 0933761622
8 Quận 5 Bảo Anh Dược Hãng 83 Hải Thượng Lãn Ông, P10 0919226633
9 Quận 5 NT Hằng Thái 65 Triệu Quang Phục, P10 0838562956
10 Quận 5 HT Số 27 75C Thuận Kiều, Phường 11 0838546753
11 Quận 5 NT Thăng Long 67 Thuận Kiều, Phường 12 0948146060
12 Quận 5 NT Bạch Liên 39 Thuận Kiều, Phường 12 0932064151
13 Quận 5 NT Bảo Ngân 49 Thuận Kiều, Phường 12 0838431514
14 Quận 5 NT Mỹ Anh 37 Thuận Kiều, Phường 12 0838940441
15 Quận 5 NT Tấn Thuyên 21 Thuận Kiều, Phường 12 0909617077
16 Quận 5 NT  Phùng Hưng Hãng 495 Trần Hưng Đạo B, Phường 14 0838550526
17 Quận 5 Hạnh Đức Đường 826 Nguyễn Trãi, Q5 0838560288
18 Quận 5 NT Vĩnh Huê 821 Nguyễn Trãi, P14 08385564865
19 Quận 5 NT Việt Hải 452 Nguyễn Trãi, P8 0862612195
20 Quận 5 NT Á Châu 450 Nguyễn Trãi, P8 0938913193
21 Quận 5 NT Cửu Long 158 Nguyễn Trãi, Q5 0908368326
22 Quận 5 NT Minh Loan Số 3 Lê Hồng Phong, Q5 0904712933
23 Quận 5 NT An Thái 152 Cao Đạt, P1 0913979178
24 Quận 5 NT Phúc Khang 171 Lương Nhữ Học, P11
25 Quận 5 NT Thu Hà 143 Lương Nhữ Học, P11 0909828742
26 Quận 5 NT Thành Phát 141 Lương Nhữ Học , P11 0902577869
27 Quận 5 NT Đại Khánh 75 Lương Nhữ Học 0862791518
28 Quận 5 NT Giác Luận 43 Lương Nhữ Học, P10 0918585441
29 Quận 5 NT Vinh Phát 61 Hải Thượng Lãn Ông, P10 0909595498
30 Quận 5 NT Vạn Hưng 25 Hải Thượng Lãn Ông, P10 0838556406
31 Quận 5 NT Phước Hưng 110A Hải Thượng Lãn Ông, P10 0909318316
32 Quận 5 NT Hùng Vương 136 Hải Thượng Lãn Ông, P10 0839506548
33 Quận 5 NT Hoàng Ngọc 142 Hải Thượng Lãn Ông, P10 0908888043
34 Quận 5 NT Hải Phong 144 Hải Thượng Lãn Ông, P10 0862725685
35 Quận 5 NT Nam Phát 78 Triệu Quang Phục, Q5 0938542691
36 Quận 5 NT Vĩnh Khang 85 Triệu Quang Phục, P10 0838591911

Ý kiến của bạn