Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Plus tại Quận 5

Để tìm mua sản phẩm ở các tỉnh thành khác, vui lòng click: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

STT Quận (Huyện) Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 Q5 NT Bạch Liên 39 Thuận Kiều, Q.5 839550452
2 Q5 NT Bảo Anh Dược Hãng 82, Hãi Thượng Lãn Ông, P.10, Q.5 838547632
3 Q5 NT Bảo Ngân 49 Thuận Kiếu, P.12, Q.5 915451556
4 Q5 NT Cửu Long 158 Nguyễn Trãi, Quận 05 908860901
5 Q5 NT Đại Khánh- Q.5 110A Hải Thượng Lãng Ông, Q.5 907419058
6 Q5 NT Đông Phương 146 Lương Nhữ Học, P.11, Q.5 838594784
7 Q5 NT Giác Luận 43 Lương Nhữ Học, P.10, Q.5 918585441
8 Q5 NT Gia Hưng 65 Phù Đổng Thiên Vương, P.11, Q.5 838562330
9 Q5 NT Hằng Thái 65 Triệu Quang Phục, Phường 10, Quận 5 838562956
10 Q5 NT Hạnh Đức Đường 826 Nguyễn Trãi, Quận 05 838560288
11 Q5 NT Hùng Vương 136 Hải Thượng Lãn ông, Q5 839506548
12 Q5 NT Minh Phát 73B Hải Thượng Lãn Ông, P10, Q5 838571622
13 Q5 NT Nam Phát 78 Triệu Quang Phục,Q5 838559781
14 Q5 NT Nhung Thành 87 Nguyễn Văn Đừng, P.6, Q.5 838366101
15 Q5 NT Phúc An Khang 904 Trần Hưng Đạo, F7, Q.5 982262275
16 Q5 NT Tân Trường Hưng 816, Nguyễn Trãi , Q 5 938484854
17 Q5 NT Thăng Long 67 Thuận Kiều, P. 12, Q.05 949837511
18 Q5 NT Vạn Hưng Số 25 Hải Thượng Lãng Ông, F10, Q.5 937964024
19 Q5 NT Vĩnh Huê 821 Nguyễn Trãi, P14, Q5 838556486
20 Q5 NT Vĩnh  Khang 85 Triệu Quang Phục, Q5 918126609
21 Q5 NT Vĩnh Xuân 313 Nguyễn Trãi, P.7 Q.5 839236123
22 Q5 NT Việt Hải 452 Nguyễn Trải, F8, Q.5 1225645659
23 Q5 NT Đông Phương 146 Lương Nhữ Học – Quận 5 0
24 Q5 NT Vĩnh Khang 85 Triệu Quang Phục – P.10 – Quận 5 0
25 Q5 NT Bảo Anh Dược Hãng 82 Hải Thượng Lãng Ông – P.10 – Quận 5 0
26 Q5 NT Nhung Thành 87 Nguyễn Văn Đừng – P.6 – Quận 5 0
27 Q5 NT Ngọc Tuyết 35 Thuận Kiều-Q5 0
28 Q5 NT Minh Phát 73B Hải Thượng Lãng Ông – P.10 – Quận 5 0
29 Q5 NT Hạnh 41 Thuận Kiều – P.12 – Q5 0
30 Q5 NT Phúc An Khang 904-906 Trần Hưng Đạo, P.7, Q.5, HCM 972938160
31 Q5 Nhà thuốc Bảo Châu 445 Trần Phú, P.7, Quận 5 1267866574
32 Q5 Nhà thuốc Thành Phát 141 Lương Nhữ Học, Quận 5 1228098176
33 Q5 Nhà thuốc Ngọc Tuyết 35 Thuận Kiều, Quận 5 839561671
34 Q5 NT Phước Hưng 110A Hải Thượng Lãng Ông – P.10 – Q.5 0
35 Q5 Nhà Thuốc An Thái 153 Cao Đạt-P1-Q5 0
36 Q5 Nhà Thuốc Thu Hà 143 Lương Nhữ Học-Q5 0
37 Q5 Nhà thuốc số 10 943 Trần Hưng Đạo-p1-Q5 909637772
38 Q5 Nhà thuốc 27 75C Thuận Kiều-P12-Q5 838546753
39 Q5 Nhà thuốc Minh Loan Số 3 Lê Hồng Phong-Q5 904712933
40 Q5 NT Hữu Nghị 5 Số 6 Đường 643 – Tạ Quang Bửu – P.4 – Quận 5 0
41 Q5 NT Mỹ Anh 37 Thuận Kiều, P.12, Quận 5, HCM 938276706
42 Q5 NT An Minh 2 610 Nguyễn Trãi, Quận 5, HCM 0
43 Q5 NT BV Cao Thắng 135B Trần Bình Trọng, P.2, Q.5, HCM 0
44 Q5 NT Phúc Khang 171 Lương Nhữ Học, P.11, Q.5, HCM 0

Ý kiến của bạn