Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Plus tại Quận 1

Để tìm mua sản phẩm ở các tỉnh thành khác, vui lòng click: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

STT Quận (Huyện) Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 QUẬN 1 Quầy cô Hoa 38 Đặng Tất – Quận 1 917170524
2 QUẬN 1 NT Đức Dung 156 Cô Giang – P.Cô Giang – Quận 1 838367921
3 QUẬN 1 Quầy Loan Thuận 38 Đặng Tất – P.Tân Định – Quận 1 835267822
4 QUẬN 1 NT Nhị Trưng 410 Hai Bà trưng – P.Tân Định – Quận 1 838293909
5 QUẬN 1 Quầy Cô Vân 38 Đặng Tất -Q1 835267556
6 QUẬN 1 HT Số 16- Chị Phúc 68_66  Bà Lê Chân, Q.1 838209258
7 QUẬN 1 Hiệu Thuốc Số 7 90 Hàm Nghi, Quận 1 912295499
8 QUẬN 1 Hiệu Thuốc Số 20- Chị Vân 190E Trần Quang Khải, Q.1 908131988
9 QUẬN 1 NT Anh Thành 38 Đặng Tất, Q.1 838483354
10 QUẬN 1 Quầy chị Thanh 38 Đặng Tất, Quận 01 838484733
11 QUẬN 1 Quầy Chị Thoại 38 Đặng Tất, Q.1 909248621
12 QUẬN 1 Quầy Chị Ty 38 Đặng Tất, Q.1 918646007
13 QUẬN 1 Quầy Cô ánh 38 Đặng Tất, Q1 932725554
14 QUẬN 1 Quầy Cô Hương 38 Đặng Tất, Q1 937760201
15 QUẬN 1 Quầy Huy Đào 38 Đặng Tất, Q1 838483367
16 QUẬN 1 NT Vĩnh Sanh Đường 15 Đường YesSin, Quận 1
17 QUẬN 1 NT Thiên Hồng 41 Trần Hưng Đạo, Quận 01 838214422
18 QUẬN 1 NT Đức Khải 601 Trần Hưng Đạo, Q.1 836001359
19 QUẬN 1 Nhà thuốc Số 16 – Chị Nguyên 64 Bà Lê Chân, Quận 1 838200815
20 QUẬN 1 NT Số 5 38 Đặng Tất – P.Tân Định – Quận 1
21 QUẬN 1 NT Huyện Sỹ 149 Nguyễn Trãi – P.Bến Thành – Quận 1 838322245
22 QUẬN 1 NT Đức Huy 22A  Nguyễn Cư Trinh, Q.1 838369181
23 QUẬN 1 Quầy cô Hoa 38 Đặng Tất – Quận 1 0917170524
24 QUẬN 1 NT Đức Dung 156 Cô Giang – P.Cô Giang – Quận 1 0838367921
25 QUẬN 1 Quầy Loan Thuận 38 Đặng Tất – P.Tân Định – Quận 1 0835267822
26 QUẬN 1 NT Nhị Trưng 410 Hai Bà trưng – P.Tân Định – Quận 1 0838293909
27 QUẬN 1 Quầy Cô Vân 38 Đặng Tất -Q1 0835267556
28 QUẬN 1 HT Số 16- Chị Phúc 68_66  Bà Lê Chân, Q.1 0838209258
29 QUẬN 1 Hiệu Thuốc Số 7 90 Hàm Nghi, Quận 1 0912295499
30 QUẬN 1 Hiệu Thuốc Số 20- Chị Vân 190E Trần Quang Khải, Q.1 0908131988
31 QUẬN 1 Quầy Chú Thành 38 Đặng Tất, Q.1 0838483354
32 QUẬN 1 Quầy Chị Thanh 38 Đặng Tất, Quận 01 0838484733
33 QUẬN 1 Quầy Chị Thoại 38 Đặng Tất, Q.1 0909248621
34 QUẬN 1 Quầy Chị Ty 38 Đặng Tất, Q.1 0918646007
35 QUẬN 1 Quầy Cô ánh 38 Đặng Tất, Q1 0932725554
36 QUẬN 1 Quầy Cô Hương 38 Đặng Tất, Q1 0937760201
37 QUẬN 1 Quầy Huy Đào 38 Đặng Tất, Q1 0838483367
38 QUẬN 1 NT Vĩnh Sanh Đường 15 Đường YesSin, Quận 1
39 QUẬN 1 NT Thiên Hồng 41 Trần Hưng Đạo, Quận 01 0838214422
40 QUẬN 1 NT Đức Khải 601 Trần Hưng Đạo, Q.1 0836001359
41 QUẬN 1 Nhà thuốc Số 16 – Chị Nguyên 64 Bà Lê Chân, Quận 1 0838200815
42 QUẬN 1 NT Số 5 38 Đặng Tất – P.Tân Định – Quận 1
43 QUẬN 1 NT Huyện Sỹ 149 Nguyễn Trãi – P.Bến Thành – Quận 1 0838322245
44 QUẬN 1 NT Đức Huy 22A  Nguyễn Cư Trinh, Q.1 0838369181
45 QUẬN 1 Q.Cô Phương 38 Đặng Tất, Q1 01213684730
46 QUẬN 1 HT Trung Tâm – Chị Trinh 298 Hai Bà Trưng, Q.1 0909208865
47 QUẬN 1 HT Trung Tâm – Chị Đào 298 Hai Bà Trưng, Q.1 0918874075
48 QUẬN 1 HT Trung Tâm  – Cô Vân 298 Hai Bà Trưng, Q.1 0908626993
49 QUẬN 1 HT Trung Tâm-Cô Mười 298 Hai Bà Trưng, Q1 0906943475
50 QUẬN 1 NT Ngân Hà 218 Cống Quỳnh  –  Q.1 0902 527 569

Ý kiến của bạn