Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Plus tại Kiên Giang

Để tìm mua sản phẩm ở các tỉnh thành khác, vui lòng click: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

STT Quận (Huyện) Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 TP Rạch Giá Giang Nam 14A Trần Phú, Rạch Giá, KG 0773 867 624
2 TP Rạch Giá Trân Thành 98 Trần Phú, Rạch Giá, KG 0773898456
3 TP Rạch Giá Bảo Khánh 307 Nguyễn Bỉnh Khiêm, RG,KG 0773871956
4 TP Rạch Giá Ích An Đường 255 Nguyễn Bỉnh Khiêm, RG,KG 0773866788
5 TP Rạch Giá Ngọc Anh 194 Nguyễn Bỉnh Khiêm, RG,KG 0773947113
6 TP Rạch Giá Tân Đại Phong 2 209 Nguyễn Bỉnh Khiêm, RG,KG 0983 866 254
7 TP Rạch Giá Tân Đại Phong 1 01 Trần Quang Diệu, RG, KG 0773 866 254
8 TP Rạch Giá Tân Đại Phong 3 88 Mậu Thân, RG, KG 0989181383
9 TP Rạch Giá Kim Mảnh  Nguyễn Bỉnh Khiêm, RG,KG 0939995549
10 TP Rạch Giá Thái Bình 01 Hai bà Trưng, Chợ 30-4, RG, KG 944999123
11 TP Rạch Giá Phúc Khang C2 Lý Thái Tổ, Chợ 30-4, RG, KG 0984022330
12 TP Rạch Giá Trung Sơn Mạc Cửu, RG, KG 0773866330
13 TP Rạch Giá Bích Thảo 236 Mạc Cửu, RG, KG 773860919
14 TP Rạch Giá Hưng Nhất 66 Lý thường Kiệt, RG,KG 946535383
15 TP Rạch Giá Nhơn Sanh 05 Nguyễn Du, RG, KG 773836164
16 TP Rạch Giá Nhơn Dân 49 Duy Tân RG, KG 0773862520
17 TP Rạch Giá Tế Dân 17 Duy Tân , RG, KG 0773 860 734
18 TP Rạch Giá Thiên Phúc 55 Lê Lợi RG, KG 0773920789
19 TP Rạch Giá Trung Nguyên 57 Lê Lợi RG, KG 0773962840
20 TP Rạch Giá Mai Anh 59Lê Lợi RG, KG 0773919815
21 TP Rạch Giá Nhà Thuốc Số 2 62 Lê Lợi RG, KG 0913994243
22 TP Rạch Giá Nhà Thuốc Cường 144 Nguyễn Trung Trực , RG, KG 01226929454
23 TP Rạch Giá Anh Tuấn 146 Nguyễn Trung Trực , RG, KG 01235003737
24 TP Rạch Giá Như Ý 238 Nguyễn Trung Trực , RG, KG 0989575699
25 TP Rạch Giá Đức Hưng 2 315 Nguyễn Trung Trực , RG, KG 0918338599
26 TP Rạch Giá Thuỳ Trang 782 Nguyễn Trung Trực , RG, KG 0773 811 750
27 TP Rạch Giá Anh Thư 126 Nguyễn an Ninh, RG, KG 773.941658
28 TP Rạch Giá Kim Phát Ngô Quyền , RG, KG 0944345023
29 TP Rạch Giá Thu Hường 73 Lạc Hồng , RG, KG 0773923052
30 TP Rạch Giá Nguyệt Ái 174 Đống Đa, RG, KG 0773 924 292
31 TP Rạch Giá Tiến Phát 442 Nguyễn Trung Trực , RG, KG 0773925098
32 TP Rạch Giá Lý Thành 443 Nguyễn Trung Trực , RG, KG 01254849303
33 TP Rạch Giá Nguyễn Mến 444 Nguyễn Trung Trực , RG, KG 0907457545
34 TP Rạch Giá Anh Khôi 794 Nguyễn Trung Trực , RG, KG 0944393982
35 TP Rạch Giá Vạn Phúc Đường Trần Quang Khải, RG, KG 0919099724
36 TP Rạch Giá Ngọc Hằng 40 Trần Quang Khải, RG, KG 0938660611
37 TP Rạch Giá Nguyên Trinh 60 Trần Quang Khải, RG, KG 773.927605
38 Phường Rạch Sỏi Đức Tính 443 Nguyễn Trung Trực , RG, KG 0918833092
39 Phường Rạch Sỏi Bửu Thành 23 Mai Hồng Hạnh, Rạch Sỏi, RG, KG 773.912011
40 Phường Rạch Sỏi Băng Quyên 67 Mai Hồng Hạnh, Rạch Sỏi, RG, KG 773.865901
41 Phường Rạch Sỏi B 49 79 Mai Hồng Hạnh, Rạch Sỏi, RG, KG 0773865167
42 Phường Rạch Sỏi Hoàng Ái 01 Nguyễn Chí Thanh, Rạch Sỏi, RG, KG 0773864475
43 Phường Rạch Sỏi Ích An Đường 2 04 Hồ Xuân Hương,Rạch Sõi, RG, KG 0773864183
44 Phường Rạch Sỏi Nhà Thuốc Thuỷ kiot số 01 , Hồ xuân Hương, rạch sỏi, KG 0773 865 098
45 Phường Rạch Sỏi Diên Thọ Đường 27/6, Hồ xuân Hương, rạch sỏi, KG 0773864232
46 Phường Rạch Sỏi Hoa Lan kiot số 03 , Hồ xuân Hương, rạch sỏi, KG 773.86546
47 Huyện Châu Thành Minh Hoà Thị Trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, KG 0773836124
48 Huyện Châu Thành Bửu Minh Chợ Tà Niên, Huyện Châu Thành, KG 0983272796
49 Huyện Giồng Riềng Đức Mậu Huyện Giồng Riềng, RG, kG 0948089698
50 Huyện Vĩnh Thuận Nam Nhi Huyện Vĩnh Thuận, RG<KG 0773829115
51 Huyện An Minh Hà Du Thị Trấn thứ 11, Huyện An mInh, RG, KG 0773885054
52 Huyện An Minh Ích Thọ Đường Thị Trấn thứ 11, Huyện An mInh, RG, KG 0985858969
53 Huyện Hòn Đất Vĩnh Hoà Đường Thị Trấn Tri Tôn Huyện Hòn Đất, RG,KG 0947049720
54 Huyện Tân Hiệp Hưng Phát Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện tân Hiệp, RG, KG 0773834298
55 Huyện Tân Hiệp Mỹ Lan Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện tân Hiệp, RG, KG 0773834274
56 Huyện Tân Hiệp Đình Tiên Chợ Kinh 8, Huyện tân Hiệp, RG, KG 0773835181
57 Huyện Phú Quốc An Khang 442 Nguyễn Trung Trực, Huyện Phú Quốc , RG, KG 0907557337
58 Huyện Kiên Lương Ích An Đường 3 Chợ Ba Hòn , Huyện kiên Lương, RG, KG 0919396606