Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Plus tại Đồng Nai

Để tìm mua sản phẩm ở các tỉnh thành khác, vui lòng click: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

STT Quận (Huyện) Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 Biên Hòa Qt 1511 Minh Hương K4/234 ,  NguyỄn Tri Phương , P.BỬu Hòa  , Biên Hòa 0985074479
2 Biên Hòa Nt Vân Thu 99/5 Kp7, PhẠm Văn ThuẬn ,P.Tam HiỆp , Biên Hòa 0983122609
3 Biên Hòa Nt Minh Thu 1035 Bùi Văn Hòa , Kp7 ,P.Long Bình , Biên Hòa 0984717424
4 BIÊN HÒA NT VIỆT LINH KP10- TÂN BIÊN- BIÊN HÒA 0613989000
5 THỐNG NHẤT QT 388 KIOS SỐ 6- CHỢ DẦU GIÂY- BÀU HÀM 2- THỐNG NHẤT 0907020755
6 ĐỊNH QUÁN NT CÔNG MINH CHỢ CẦU TRẮNG- TT ĐỊNH QUÁN 0963783163
7 LONG KHÁNH NT NHƠN HÒA ĐƯƠNG 43 HÙNG VƯƠNG- TX LONG KHÁNH 01649260478
8 Biên Hòa Nt Minh Hoàng K1/17  NguyỄn Tri Phương ,BỬu Hòa , Biên Hòa 0613850362
9 Biên Hòa Nt MỘc Trà K4/255d , Kp2  , NguyỄn Tri Phương , P.BỬu Hòa ,Biên Hòa 0919380981
10 Biên Hòa Qt 1071 325/A2 NguyỄn Tri Phương, Xã HiỆp Hòa , Biên Hòa 0948015846
11 Biên Hòa Nt NguyỄn Du 170 Cmt8 , P.QuyẾt ThẮng , Biên Hòa 0613847366
12 Biên Hòa Qt 146 SỐ 3 , NguyỄn Thành ĐỒng ,P. QuyẾt ThẮng , Biên Hòa 0966448290
13 Biên Hòa Công Ty DưỢc NgỌc Thu 32 ĐưỜng 30/4 ,P.QuyẾt ThẮng , Biên Hòa 0613948262
14 Biên Hòa Qt HỒng NgỌc 26/6 Cmt8 , P.Quang Vinh , Biên Hòa 0918608900
15 Biên Hòa Nt NgỌc Ngân 49a Phan Chu Trinh ,P.Hòa Bình ,Biên Hòa 0903728327
16 Biên Hòa Công Ty DưỢc Sơn Minh 137 Phan Đình Phùng , P.Trung Dũng , Biên Hòa 0908791569
17 Biên Hòa Nt SỈ MẪn 160 Phan Đình Phùng ,P.Trung Dũng , Biên Hòa 0612665555
18 Biên Hòa Nt Chí Sanh ĐưỜng 10 Lý ThưỜng KiỆt , P.Thanh Bình , Biên Hòa 0613846337
19 Biên Hòa Nt Liên Tâm TỔ 6 ,Kp2 ,Ấp 2 , An Hòa ,Biên Hòa 01627244840
20 Biên Hòa Nt MỸ LỘc 105a1 Hưng ĐẠo Vương , P.QuyẾt ThẮng , Biên Hòa 01203533888
21 Biên Hòa Qt 110b 396a PhẠm Văn ThuẬn , P.Trung Dũng ,Biên Hòa 0912445249
22 Biên Hòa Qt 101 402 PhẠm Văn ThuẬn ,P.Trung Dũng , Biên Hòa 0948185296
23 Biên Hòa Nt Anh Trang 50/248 ĐưỜng PhẠm Văn ThuẬn , Biên Hòa 0932922388
24 Biên Hòa Nt Maika 95/471 PhẠm Văn ThuẬn , P.Tân Mai , Biên Hòa 01222000100
25 Biên Hòa Nt Minh Tâm 140c/1 Kp5 , P.Tam HiỆp , Biên Hòa 0915484687
26 Biên Hòa Qt Ái Vi 92/459 ĐưỜng PhẠm Văn ThuẬn , P.Tân Mai , Biên Hòa 0908873737
27 Biên Hòa Nt HẠnh Hùng 1/1 Kp1 , P.Tam Hòa , Biên Hòa 0933160069
28 Biên Hòa Qt 123 5/1 Kp2 ,P.Tam Hòa , Biên Hòa 01262631391
29 Biên Hòa Nt Minh Xuân 325 TrẦn QuỐc ToẢn , P.Bình Đa , Biên  Hòa 0908776623
30 Biên Hòa Nt Nghĩa Hưng D379 TỔ 8, Kp4 ,P.Long Bình ,Biên Hòa 0965880889
31 Biên Hòa Nt Phương My 277 ĐưỜng  Bùi Văn Hòa , Kp5a , P.Long Bình , Biên Hòa 01694482737
32 Biên Hòa Nt Minh Hoàng 16 TỔ 13 , Kp6 ,P.Long Bình , Biên Hòa 0613891121
33 Biên Hòa Qt 665b Khánh Linh 24 TỔ 13, Kp6 , P.Long Bình ,Biên Hòa 0987827979
34 Biên Hòa Nt Hoàng Vân E647b TỔ 13 , Kp5a , P.Long  Bình , Biên Hòa 0986399889
35 Biên Hòa Nt TưỚng Nga Kp5a ,P. Long Bình ,Biên Hòa 0973968766
36 Biên Hòa Nt HẰng Hà 446/50 TỔ 12 ,Kp5a ,P.Long Bình , Biên Hòa 0919611883
37 Biên Hòa Nt NgỌc Anh 40 TỔ 11 ,Kp11 , P.An Bình , ĐưỜng Bùi Văn Hòa , Biên Hòa 0613991248
38 Biên Hòa Qt Trà Giang 277 TỔ 3 , Kp1 ,Long Bình , Biên Hòa 0917330365
39 Biên Hòa Nt HiẾu ThẢo 24 TỔ 1 , Kp3 , P.Long Bình Tân , Biên Hòa 01238359551
40 Biên Hòa Nt Phương Linh 054 TỔ 2, Kp3 , P.Long Bình Tân ,Biên Hòa 0973996392
41 Biên Hòa Nt Anh Tùng 226a T17  , Kp3 ,Long  Bình Tân ,Biên Hòa 0973404123
42 Biên Hòa Qt Thư Vinh 1423 TỔ 12 ,Kp7 ,P.Long Bình ,Biên  Hòa 01693583939
43 Biên Hòa Qt 1036 Ql 51 ChỢ Tân Mai 2 , Xã PhưỚc Tân , Biên Hòa 0974663106
44 Biên Hòa Qt Trung Tâm TỔ 7, Ấp Long ĐỨc 1 , Tam PhưỚc , Biên Hòa 0979475429
45 Biên Hòa Qt Thiên Ân Quyên Khu 80 , Ấp Long ĐỨc 3 , Tam PhưỚc , Biên Hòa 0982644799
46 Biên Hòa Qt 68 ChỢ ĐiỀu Long Bình , P.Long Bình , Biên Hòa 01678879379
47 Biên Hòa Nt 179 Hà ThỰc 51/11 Kp Long ĐiỀm , P.Long Bình Tân , Biên Hòa 0909016023
48 Biên Hòa Qt NgỌc TuyẾt Nga 93/464b Kp4 , ĐưỜng PhẠm Văn ThuẬn , P.Tân Mai , Biên Hòa 0916966318
49 Biên Hòa Qt 1053 221b PhẠm Văn ThuẬn , P.Tân TiẾn , Biên  Hòa 0913757510
50 Biên Hòa Nt Nguyên ThẢo 907 TỔ 6 , Kp7 , P.Long Bình , Biên Hòa 0978253685
51 Biên Hòa Qt 98 ChỢ Hóa An ,  P.Hóa An , Biên Hòa 01664299268
52 Biên Hòa Qt 570b ĐưỜng Trương ĐỊnh ,P.Tân Mai ,Biên Hòa 0976044588
53 Biên Hòa Nt Đăng Khoa 257 TỔ 5 , Kp11 ,P.Long Bình , Biên  Hòa 01683448006
54 Biên Hòa Nt Long Bình Kp10 ,Long Bình ,Biên Hòa 0918470112
55 Biên Hòa Nt Phương Loan ĐưỜng Cmt8 , P.Thanh Bình , Biên Hòa 0949103133
56 Biên Hòa Qt 2000 Liên Châu 90/1 Kp3 , Tam HiỆp , Biên Hòa 01229719086
57 Biên Hòa Qt 1675 ChỢ NhỎ Cv Long Bình ,TỔ 2 ,Kp5 ,P.Long Bình , Biên Hòa 01232055275
58 Biên Hòa Nt 2083 NgỌc Ân 516 TỔ 12 , Kp4 ,Ấp 2 , An Hòa ,Biên Hòa 0932600787
59 Biên Hòa Qt 523b Cô May 884 Ấp 1, Xã An Hòa , Biên Hòa 0918568671
60 Biên Hòa Nt Phúc ĐỨc Bùi Thái 160 ĐỖ Văn Leo ,Kp1 , P.Tam Hòa , Biên Hòa 0933035034
61 Biên Hòa Nt My HỒng 6b TỔ 2, Cư Xá Kcn , Kp10 , An Bình , Biên Hòa 0937685378
62 Biên Hòa Qt Sơn HẢi 81a TỔ  37 , Kp11 , Tân Phong , Biên Hòa 0963074675
63 Biên Hòa Nt TẤn LỘc 5b TỔ 2 , Kp10 , An  Bình ,Biên Hòa 0989489507
64 Vĩnh CỬu Qt 2322 HuỲnh Nga 960e Ấp 5 , TỔ 7 , Xã ThẠnh Phú , Vĩnh CỬu 0909134100
65 Vĩnh CỬu Qt NgỌc Hoa 2058 Ấp 5, Xã ThẠnh  Phú , Vĩnh CỬu 0985600466
66 Vĩnh CỬu Qt 893 Ấp 5 ,ThẠnh Phú ,Vĩnh CỬu 0949486178
67 Vĩnh CỬu Qt 306 565 Ấp 3 , ThẠnh Phú ,Vĩnh CỬu 0972771564
68 Vĩnh CỬu Qt Minh HiẾu Ấp 1, ThẠnh Phú , Vĩnh CỬu 0916300924
69 Vĩnh CỬu Qt Thanh HẢi 1978e Ấp 5 , TỔ 7 , ThẠnh Phú , Vĩnh CỬu 0975180187
70 Long Thành Qt An LỘc ChỢ An Bình ,Ấp Long ĐỨc 1 ,Long Thành 0907892768
71 Long Thành Nt Khánh Dung 141 Khu 4 ,Ấp 8 , Xã An PhưỚc , Long Thành 0985225841
72 Long Thành Qt Vĩnh An 37k5 Ấp 8 , An PhưỚc , Long Thành 0989828243
73 Long Thành Nt ChẤn Hưng ĐưỜng ĐưỜng Lê DuẨn , TỔ 20 ,Khu Văn HẢi ,Long Thành 0949431148
74 Long Thành Qt Bình Minh TỔ 5, Khu PhưỚc HẢi ,Long Thành 0906777253
75 Long Thành Nt Lão CẦn TẾ 516 ĐưỜng  Lê DuẨn ,Ql 51, Tt Long Thành 01686097722
76 Long Thành Nt Minh Thư 249/7 ĐưỜng Lê DuẨn ,  Khu PhưỚc HẢi ,Tt Long Thành 0903882579
77 Long Thành Qt Thanh Liêm TỔ 32  Khu CẦu Xéo , Long Thành 0613844323
78 Long Thành Qt Tâm ĐỨc Ql51 PhưỚc Thái ,Long Thành 0967492701
79 Long Thành Nt TrưỜng Song ĐưỜng ChỢ MỚi PhưỚc Thái ,Long Thành 0938474849
80 Long Thành Nt Lão CẦn TẾ 2 TỔ 31  Khu CẦu Xéo , Long Thành 0932417333
81 Nhơn Trạch Qt 869 105 Lý Thái TỔ , Ấp ChỢ , Xã PhưỚc ThiỀn , Nhơn TrẠch 0933001801
82 Nhơn Trạch Nt NgỌc Vân Ấp TrẦu , Xã PhưỚc ThiỀn ,Nhơn TrẠch 01673615251
83 Nhơn Trạch Qt Minh Phương Ấp BẾn SẮn , Xã PhưỚc ThiỀn ,Nhơn TrẠch 0933680705
84 Nhơn Trạch Qt BẢo Tín 396 Lý Thái TỔ , Ấp BẾn SẮn , PhưỚc ThiỀn , Nhơn TrẠch 0902263053
85 Nhơn Trạch Qt 254 Kim Ly Ấp BẾn Cam , Xã PhưỚc ThiỀn ,Nhơn TrẠch 0938132979
86 Nhơn Trạch Nt DiỄm Ngân Ngã Tư HiỆp PhưỚc , HiỆp PhưỚc , Nhơn TrẠch 01204653891
87 Nhơn Trạch Qt 2217 Thiên Phú Ấp BẾn Cam , PhưỚc  ThiỀn , Nhơn TrẠch 01649525391
88 BIÊN HÒA CÔNG TY THÙY CHÂU 50/7 KP5- TÂN BIÊN- BIÊN HÒA 0902929712
89 BIÊN HÒA CÔNG TY BỬU HÒA SỐ 158- ĐỒNG KHỞI- TÂN HIỆP- BIÊN HÒA 0901552061
90 BIÊN HÒA NT LAN NGỌC LINH 117- KP4- TÂN BIÊN- BIÊN HÒA 0613882228
91 BIÊN HÒA NT NGỌC TUYỀN 1C- CHỢ TÂN PHONG- BIÊN HÒA 0613827355
92 BIÊN HÒA NT NGỌC NGUYÊN KP 10- TÂN BIÊN- BIÊN HÒA 0949906203
93 BIÊN HÒA NT MINH TRUNG 464/3 KP4- TÂN BIÊN- BIÊN HÒA 0908785995
94 BIÊN HÒA NT HÙNG CƯỜNG 1/9 ĐỒNG KHỞI- TÂN HIỆP- BIÊN HÒA 0618823512
95 BIÊN HÒA NT ĐÔNG HƯNG 2/22 ĐỒNG KHỞI- TAM HIỆP- BIÊN HÒA 0616293548
96 BIÊN HÒA NT XUÂN ĐỒNG 613- KP8- ĐỒNG KHỞI- TÂN PHONG- BIÊN HÒA 0613898989
97 BIÊN HÒA NT HIẾU HƯƠNG 7/2 KP8- ĐỒNG KHỞI- TÂN PHONG 06133897057
98 BIÊN HÒA NT NHẤT ĐỨC 68 ĐỒNG KHỞI- BIÊN HÒA 0985330118
99 BIÊN HÒA NT DUY ANH NGUYỄN VĂN TIÊN- KP9- TÂN PHONG- BIÊN HÒA 0916791772
100 BIÊN HÒA NT HƯƠNG DUNG TÂN BIÊN- BIÊN HÒA 01652497097
101 BIÊN HÒA NT NGHĨA SƠN 240/21 TỔ 17- KP1-  TÂN HIỆP- BIÊN HÒA 0912294915
102 BIÊN HÒA NT CHÂU QUANG NGUYỄN AI QUỐC- HỐ NAI- BIÊN HÒA 0908842423
103 BIÊN HÒA NT XUÂN LINH TRANG 910- KP8A- TÂN BIÊN- BIÊN HÒA 0913941517
104 BIÊN HÒA NT CHẤN HƯNG TỔ 32- KP5 – TRẢNG DÀI- BIÊ HÒA 0938345383
105 BIÊN HÒA QT 87 KP 5- TRẢNG DÀI- BIÊN HÒA 0908979086
106 BIÊN HÒA NT MINH SỸ CHỢ TÂN PHONG- BIÊN HÒA 0966336893
107 BIÊN HÒA NT ĐỨC LONG 93/76C- ĐỒNG KHỞI- TÂN PHONG- BIÊN HÒA 0902867088
108 BIÊN HÒA NT HOA SEN 19/4- KP7- TÂN BIÊN- BIÊN HÒA 0976770681
109 BIÊN HÒA QT 1427 TÂN BIÊN- BIÊN HÒA 0926981234
110 BIÊN HÒA NT THẢO QUÂN F14- TỔ 14-kp 5- TÂN HIỆP- BIÊN HÒA 0989020567
111 BIÊN HÒA NT HẢI ĐƯƠNG KP4-TÂN HIỆP- BIÊNHOAF 0168753127
112 TRẢNG BOM NT QUỐC HUY ĐƯỜNG TRƯỜNG TRINH- TT TRẢNG BOM 01238965709
113 TRẢNG BOM QT KHÁNH PHƯƠNG 19A- ĐƯỜNG CHỢ 2- ẤP HÒA BÌNH- XÃ ĐÔNG HÒA 0937369502
114 TRẢNG BOM QT HUY KHÁNH 450/3 ẤP QUÃNG PHÁT- QUÃNG TIẾN- TRẢNG BOM 0938711693
115 TRẢNG BOM QT TÂM ĐỨC ẤP QUÃNG BIÊN- QUÃNG TIẾN- TRẢNG BOM 0978707122
116 TRẢNG BOM QT THANH THÚY ẤP QUÃNG HÒA- XÃ QUÃNG TIẾN- TRẢNG BOM 0919456743
117 TRẢNG BOM QT 509 35/1 THANH HÓA- HỐ NAI 3- TRẢNG BOM 01285635477
118 TRẢNG BOM QT 1105 ĐƯỜNG 3/2- TT TRẢNG BOM 0613864119
119 TRẢNG BOM QT 558 NGÃ TƯ TÂN LẬP- CÂY GÁO- TRẢNG BOM 0949818196
120 TRẢNG BOM QT ÁNH DƯƠNG SỐ 7- GIANG ĐIỀN- TRẢNG BOM 0168712220
121 TRẢNG BOM QT MINH DUYÊN BÀU XÉO- TRẢNG BOM 01696947246
122 TRẢNG BOM QT 1046 NGÃ 3 TRỊ AN-BÙI CHU- BẮC SƠN- TRẢNG BOM 0937812225
123 TRẢNG BOM QT TÂM ĐỨC CHỢ AN CHU- BẮC SƠN- TRẢNG BOM 0933831357
124 TRẢNG BOM QT HỒNG NGHỊ 35/1THANH HÓA- HỐ NAI 3- TRẢNG BOM 0907369798
125 TRẢNG BOM NT MINH LONG TÂY LAC- AN CHU- BẮC SƠN- TRẢNG BOM 0988259278
126 TRẢNG BOM QT NHẬT DUNG ẤP HƯNG LONG- XÃ HƯNG THỊNH- TRẢNG BOM 0918166810
127 TRẢNG BOM QT 2158 109K/4 ẤP THANH HÓA- HỐ NAI 3- TRẢNG BOM 01662784508
128 TRẢNG BOM QT 261 TÂY LAC- AN CHU- BẮC SƠN- TRẢNG BOM 0944791174
129 TRẢNG BOM QT ĐĂNG KHÔI 1713 ẤP TÂN BẮC-QL 1A-BÌNH MINH- TRẢNG BOM 0948231087
130 TRẢNG BOM QT DŨNG THANH 212 ẤP TÂN BẮC- XÃ BÌNH MINH- TRẢNG BOM 0972072239
131 TRẢNG BOM QT VÂN ANH PHÚ SƠN- BÙI CHU-BẮC SƠN- TRẢNG BOM 01646364504
132 VĨNH CỮU NT NGUYÊN QUANG CHỢ VĨNH AN- TT VĨNH AN- VĨNH CỬU 0907565965
133 VĨNH CỮU ĐẠI LÝ 315 TỔ 9- ẤP 1- VĨNH TÂN- VĨNH CỬU 0971153939
134 THỐNG NHẤT QT QUÝ THẢO 1301- BÀU HÀM 2- THỐNG NHẤT 0919028014
135 THỐNG NHẤT QT HẰNG KIOS SỐ 2- CHỢ DẦU GIÂY- BÀU HÀM 2- THỐNG NHẤT 0944798822
136 THỐNG NHẤT QT THANH THỦY KIOS SỐ 3- CHỢ DẦU GIÂY- BÀU HÀM 2- THỐNG NHẤT 0613761446
137 THỐNG NHẤT NT HÒA HƯNG CHỢ DỐC MƠ- THỐNG NHẤT 01677444898
138 ĐỊNH QUÁN QT PHÚC KHANG PHỐ 1- ẤP 1- PHÚ LỢI- ĐỊNH QUÁN 0937451668
139 ĐỊNH QUÁN QT VIỆT HƯƠNG 114- TT ĐỊNH QUÁN 0974883854
140 ĐỊNH QUÁN QT VÂN CHỢ PHÚ TÚC- ĐỊNH QUÁN 0902732463
141 ĐỊNH QUÁN QT MINH PHƯỚC 1259E- PHÚ CƯỜNG- ĐỊNH QUÁN 0905259055
142 ĐỊNH QUÁN NT VĨNH HƯNG 33 PHỐ 1- ẤP 1- XÃ PHÚ LỢI- ĐỊNH QUÁN 0613851250
143 TÂN PHÚ QT PHƯƠNG OANH CHỢ PHƯƠNG LÂM-TÂN PHÚ 0974776833
144 TÂN PHÚ QT QUANG 2124 CHỢ PHƯƠNG LÂM-TÂN PHÚ 0613858131
145 TÂN PHÚ QT HỒNG 384 CHỢ PHƯƠNG LÂM-TÂN PHÚ 0949320990
146 TÂN PHÚ QT CHÚC QUYÊN QL20 PHƯƠNG LÂM- TÂN PHÚ 0967893385
147 TÂN PHÚ QT TỐ TÂM 80- TỔ 11- KHU 5-TT TÂN PHÚ 0907661313
148 LONG KHÁNH NT MAI TRÂM 464 HÙNG VƯƠNG- TX LONG KHÁNH 0972261246
149 LONG KHÁNH NT HOÀNG 02- HOÀNG DIỆU-PHƯỜNG XUÂN THANH- TX LONG KHÁNH 0966332333
150 LONG KHÁNH NT MAI NHƯ 6B- HÙNG VƯƠNG-P. XUÂN TRUNG- TX LONG KHÁNH 0918791135
151 LONG KHÁNH NT ĐĂNG KHOA 94- NGUYỄN VĂN CỪ- TX LONG KHÁNH 0989962880
152 XUÂN LỘC QT MINH HUỆ BẢO ĐỊNH- XUÂN ĐỊNH 0938433544
153 XUÂN LỘC QT PHƯƠNG NGA HÙNG VƯƠNG- KHU 3- TT GIA RAY- XUÂN LỘC 0988996685
154 XUÂN LỘC QT MINH CHÂU 494 HÙNG VƯƠNG- KHU 2- TT GIA RAY 0907506338
155 XUÂN LỘC QT PHƯƠNG UYÊN CHỢ ÔNG ĐỒN- ĐƯỜNG TRẦN PHÚ- TT GIA RAY 0913597933
156 CẨM MỸ NT NHÂN NGUYÊN ĐƯỜNG QL 56- LONG GIAO-CẨM MỸ 0942328439

Ý kiến của bạn

4 Bình luận

Bình Luận Của Khách Hàng

 1. Tôi thường ăn sáng, uống cà phê xong là mót đi cầu. Bao nhiêu tiền một hộp Tràng Phục Linh ah

  • Chuyên gia tư vấn đã bình luận:

   Chào bạn Sơn
   Theo những triệu chứng bạn cung cấp trên rất có thể bạn đang gặp tình trạng đại tràng co thắt (Hội chứng ruột kích thích) nhé.
   Bạn nên dùng sản phẩm Tràng Phục Linh Plus với thành phần 5 HTP có tác dụng ổn định dây thần kinh đại tràng, giảm rối loạn nhu động nhu động đại tràng nhé.
   Tràng Phục Linh Plus có giá khoảng 198 nghìn/ hộp x 20 viên bạn nhé.
   Bạn nên dùng với liều 4 viên/ ngày chia 2 lần, uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ theo liệu trình 3-6 tháng để bệnh ổn định lâu dài và phòng tránh tái phát nhé.
   Nếu cần tư vấn kỹ hơn bạn vui lòng gọi đến tổng đài miễn cước 18001506 vào giờ hành chính nhé.
   Cảm ơn bạn. Chúc bạn nhiều sức khỏe!

 2. Tràng phuc linh sẽ có kết quả nhất đinh sau mấy hộp . tôi bị chứng tiêu chảy kéo dài hơn 3 tháng nay, nhất là khi ăn đồ tanh lạnh là bị đi ngoài liền , đi nhiều lần, phân nát lỏng, ko nhầy máu, ăn ko tiêu , sôi bụng , đánh rắm nhiều.

  • Chuyên gia tư vấn đã bình luận:

   Chào bạn Khánh!
   Qua các triệu chứng bạn miêu tả trên rất có thể bạn đang gặp vấn đề về bệnh đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích bạn nhé. Với bệnh đại tràng co thắt là do ảnh hưởng bởi dây thần kinh đại tràng nhạy cảm nên gây co thắt đại tràng và rối loạn đi cầu. Vậy bạn có thế sử dụng sản phẩm Tràng Phục Linh Plus ( đỏ) trong thành phần có 5HTP sẽ giúp ổn định thần kinh đại tràng nhạy cảm, giúp bổ sung tốt lợi khuẩn và tăng cường sức đề kháng cơ thể. Bạn dùng với liều 6 viên/ngày, chia 2 lần trong 1 tháng khi triệu chứng giảm bạn giảm liều dùng 4 viên/ngày, chia 2 lần duy trì đều đặn hết liệu trình là 3 đến 6 tháng để bệnh ổn định bạn nhé. Ngoài ra bạn cũng cố gắng chú ý đến chế độ ăn uống nữa bạn nhé. Cần thêm thông tin tư vấn bạn vui lòng gọi lên tổng đài 18001506 ( miễn cước) để được các chuyên gia tư vấn trực tiếp cho bạn bạn nhé. Cảm ơn bạn.
   Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe!