Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Plus tại Đông Anh

Để tìm mua sản phẩm ở các tỉnh thành khác, vui lòng click: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

STT Quận (Huyện) Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 Đông Anh NT Minh Trang 20 Tổ 55 Thị Trấn Đông Anh 0914943289
2 Đông Anh NT Hồng Liên 129B Tổ 13 TT Đông Anh, HN 0975645115
3 Đông Anh NT Dung Thịnh 99 Tổ 6 TT Đông Anh, HN 0439653281
4 Đông Anh NT Bình Nguyên Đội 7 Thôn Bầu, Kim Trung, Đông Anh, Hà Nội 0975469144
5 Đông Anh NT 68 Chợ Cổ Điển , Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội 0966848248
6 Đông Anh NT Chị Hằng Số 44, Tổ 29, Đông Anh, Hà Nội 0968645880
7 Đông Anh NT Yến Bảy Chợ Kim, Xuân Nộn, Thị Trấn Đông Anh 0915458208
8 Đông Anh Quầy Thuốc Liên Số 32 Tổ 22  Thị Trấn Đông Anh, Hà Nội 0905337837
9 Đông Anh NT Nguyên Hương Số 55 Thị Trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội 0975215080
10 Đông Anh NT Trần Dương Thôn Hà Lâm 2, Xã Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội 0976907559
11 Đông Anh NT Lê Hoa Số 40 Tổ 55, Đông Anh, Hà Nội 0977305702
12 Đông Anh NT Cô Lanh 72 Tổ 6 Thị Trấn Đông Anh, Hà Nội 0986216246
13 Đông Anh Thúy Bích Tổ 13 Thị Trấn Đông Anh – Hà Nội 01684936168
14 Đông Anh NT Yến Trang Tổ 37 Thị Trấn Đông Anh, HN 0947321369
15 Đông Anh Nhà Thuốc Số 5 Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 01234716468
16 Đông Anh NT Huyên Dung Đội 8 Hậu Dưỡng, Kim Trung, Đông Anh, HN 0972123669
17 Đông Anh NT 24/7 Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh 01679336666
18 Đông Anh NT Thúy Mạnh Thôn Bắc, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 01662776719
19 Đông Anh NT Minh Sơn Thôn Hà, Nam Hồng, Đông Anh 0977729608
20 Đông Anh NT Đức Phúc Thôn Bắc, Uy Nỗ, Đông Anh. Hà Nội 0913039682
21 Đông Anh NT Hoa Sơn Thôn Dục Tú 3, Đông Anh 0989449928
22 Đông Anh NT Khải Hinh Làng Hà Lỗ, Liên Hà,Đông Anh 0972760587
23 Đông Anh NT Thu Hương Chợ Ống, Thiết Ứng, Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội 0982445759

Ý kiến của bạn