Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Plus tại Cà Mau

Để tìm mua sản phẩm ở các tỉnh thành khác, vui lòng click: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

STT Quận (Huyện) Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 Cà Mau NT Số1- DS. Dương Việt Đoàn 154- Lê Lợi- Phường2- TP Cà Mau 07803835015
2 Cà Mau QT Minh Đạo- DS. Dương Thị Trang 54- Đề Thám- Phường2- TPCà Mau 07803832071
3 Cà Mau NT Vĩnh Thuận- LY. Trần Hớn Cơ Số 6C Trưng Nhị- Phường2- TP.Cà Mau 0947779396
4 Cà Mau NT Minh Tinh Đường- LY. Sơn 10C, Trưng Nhị, P.2, TP. Cà Mau 0907864709
5 Cà Mau NT Đức An Đường- LY. Lâm Thị Lệ 36- Đề Thám- Phường2- TPCà Mau 0918661616
6 Cà Mau QT Hương Thảo- DS Lưu Đức Xuyên 63A- Nguyễn Hữu Lễ- Phường2- TPCà Mau 0780382704
7 Cà Mau NT Việt Hùng-DS .Trần Thị Thu Số 8- Phan Đình Phùng- P4- TPCà Mau 07803834236
8 Cà Mau NT Hồng Đào-DS. Nguyễn Thị Hồng Đào 104- Lý Thường Kiệt- Phường6- TPCà Mau 07803834129
9 Cà Mau QT Việt Hồng- DS .Trần Tấn Quang 99- Lý Thường Kiệt- P6- TPCà Mau 0919861929
10 Cà Mau QT Hoàng Vy-DS. Hoàng Vy 198- Lý Thường Kiệt-P6- TPCà Mau 0919643666
11 Cà Mau NT Thịnh Phát- DS. Trần Tấn Tài Số 198 Lý Văn Lâm, P.1, TP. Cà Mau 07803832637
12 Cà Mau QT Nguyễn Trãi- DS.Trần Thị Huệ Lâm 50- Nguyễn Trãi- P9- TPCà Mau 07803834471
13 Cà Mau NT Hùng Vương- DS. Phạm Quốc Hùng Nguyễn Trãi- P9- TPCà Mau 07803837600
14 Cà Mau NT Nguyễn Kỳ Nam-LY. Nguyễn Kỳ Nam 46- Phan Bội Châu- P7- TPCà Mau 07803831930
15 Cà Mau NT Hoà Hoà- LY. Trần Văn Nghị 81-Phạm Văn Ký- P2- TPCà Mau 07803832366
16 Huyện Đầm Dơi ĐL Số1- DSTH. Nguyễn Mỹ Thố 122A- Huyện Đầm Dơi- Cà Mau 07803858206
17 Huyện Đầm Dơi QT Hùng Vương- DSTH. Phạm Hồng Diễm 12C- Huyện Đầm Dơi- Cà Mau 07803246560
18 Huyện Đầm Dơi QT Xuân Bách- DSTH. Nguyễn Xuân Bách 17E- Huyện Đầm Dơi- Cà Mau 0986040457
19 Huyện Đầm Dơi QT Minh Tân- DSTH .Trần Minh Tân 117C- Huyện Đầm Dơi- Cà Mau 07803858581
20 Huyện Đầm Dơi YHCT Mỹ Châu- LY. Lâm Mỹ Châu 25C- Huyện Đầm Dơi- Cà Mau 0946432953
21 Huyện Cái Nước QT Bảo Ngọc- DSTH. Trần Bảo Ngọc 521- Huyện Cái Nước- Cà Mau 0907361613
22 Huyện Cái Nước QT Ngọc Điệp- DSTH. Nguyễn Ngọc Điệp 651- Huyện Cái Nước- Cà Mau 07803883672
23 Huyện Cái Nước QT Nhã- DSTH. Nguyễn Thị Đính 322-Huyện Cái Nước- Cà Mau 07803883552
24 Huyện Cái Nước QT. Thanh Trung-DSTH.Thanh Trung 743-Huyện Cái Nước- Cà Mau 07803883713
25 Huyện Cái Nước QT Thu Hương- DSTH. Phạm Thị Thu Hương 524- Huyện Cái Nước- Cà Mau 07803883848
26 Huyện Thới Bình QT Trọng Hiệp- DS Trần Thi Tú Lam 72-Tân Lộc-Thị Trấn Thới Binh- TP Cà Mau 0939964088
27 Huyện Thới Bình QT Lan Vy- DS Nguyễn thu Tư 25- Ấp 3 Tân Lộc- Thị Trấn thới Bình-TP Cà Mau 0944632787
28 Huyện Thới Bình QT Vương Kim Thu TT Thới Bình, huyện Thới Bình 0918111786