Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối Tràng Phục Linh Plus tại Ba Đình

Để tìm mua sản phẩm ở các tỉnh thành khác, vui lòng click: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC

STT Quận (Huyện) Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 Ba Đình NT Việt Anh 130 Ngọc Khánh 0977502686
2 Ba Đình NT Quốc Anh 162 Ngọc Khánh 0439949295
3 Ba Đình NT Tuyết Nam Số 1 Ngõ 9 Đào Tấn 0437665338
4 Ba Đình NT Hiệp Oanh Ngõ 35 Kim Mã Thượng 0963616577
5 Ba Đình NT Long 12 Đội Cấn 0438230191
6 Ba Đình NT Nghĩa Hưng 145 Đội Cấn 0437227491
7 Ba Đình NT Minh Tiến 390 Đội Cấn 0438346670
8 Ba Đình NT Vĩnh Phúc 595 Hoàng Hoa Thám 0912100549
9 Ba Đình NT Hồng Hoa 2 47 Châu Long 0987406301
10 Ba Đình NT Xuân Hưng 19 Tân Ấp 0919876470
11 Ba Đình NT Tiệp Tươi 104 H2 Thành Công 0439903067
12 Ba Đình NT Khánh An 90 Ngọc Khánh 0984969686
13 Ba Đình NT Số 5 102 Ngọc Khánh 0965544381
14 Ba Đình NT Cường 128 Ngọc Khánh 0986028497
15 Ba Đình NT Đức Anh 164 Ngọc Khánh 0422631888
16 Ba Đình NT Hoàng Minh 166 Hoàng Minh 0965544381
17 Ba Đình NT Trung Dũng 101/168 Ngọc Khánh 0437715372
18 Ba Đình NT Pháp Việt 1 102/168 Ngọc Khánh 0912981734
19 Ba Đình NT Minh Tâm 105/168 Ngọc Khánh 0978650481
20 Ba Đình NT Số 5 5 Ngọc Khánh 0942697666
21 Ba Đình NT Ngọc Trang 3 18A/20 Nguyễn Công Hoan 0462539108
22 Ba Đình NT Hiền Anh 18B/20 Nguyễn Công Hoan 0912556336
23 Ba Đình NT 327 Kim Mã 327 Kim Mã 01663922988
24 Ba Đình Trung tâm Dược Mỹ Phẩm 138B Giảng Võ 0438443154
25 Ba Đình NT Đức Long 107D1 Trần Huy Liệu 0438351406
26 Ba Đình NT Hà Nguyễn 85 Linh Lang 0437606088
27 Ba Đình NT Mai Hiên 102A Ngõ 35 Kim Mã Thượng 0989211272
28 Ba Đình NT Thái Long 19E1 Ngõ 35 Kim Mã Thượng 0982100058
29 Ba Đình NT Trung Hà 37E Kim Mã Thượng 0437621828
30 Ba Đình NT Nghĩa Hằng 37/97 Văn Cao 01626799799
31 Ba Đình NT Hải Hòa 1 Vạn Bảo 0988303338
32 Ba Đình NT Hoa Hiên 23 Vạn Bảo 0466861260
33 Ba Đình NT Minh Tâm 72 Đội Cấn 0934828668
34 Ba Đình NT Đức Phương 249 Đội Cấn 0985397821
35 Ba Đình NT Thu Hằng 218 Đội Cấn 0989979646
36 Ba Đình NT Vĩnh Phúc 182 Đội Cấn 01229222484
37 Ba Đình NT Nghĩa Hưng 367 Đội Cấn 0466848060
38 Ba Đình NT Thanh Lan 369 Đội Cấn 0438326969
39 Ba Đình NT Trung Hà 111 Đốc Ngữ 0973995995
40 Ba Đình Cty CP Dược phẩm Tây Hồ 12/33 Đốc Ngữ 0438328075
41 Ba Đình NT Lê Hiếu 28A Khu 7.2Ha Vĩnh Phúc 0916383303
42 Ba Đình NT An Tâm Khu 7,2Ha  Nhà C, Vĩnh Phúc 0422667878
43 Ba Đình NT TN 59 Hoàng Hoa Thám 0437223370
44 Ba Đình NTTN 589 Hoàng Hoa Thám 0438329422
45 Ba Đình NT Hải Anh 105/158 Ngọc Hà 0963828762
46 Ba Đình NTTN 11B Ngọc Hà 0904781109
47 Ba Đình NT Cuộc Sống 38a Trần Phú 0986317386
48 Ba Đình NT Hải Linh 61 Cửa Bắc 0438294874
49 Ba Đình NT Nhân Dân 42 Cửa Bắc 0912503363
50 Ba Đình NTTN 14 Ngũ Xá 0969959151
51 Ba Đình NT Huệ Hà 22 Phúc Xá 0988846895
52 Ba Đình NT Gia Đức 80 Phúc Xá 0947165392
53 Ba Đình NT Thu Hương 81 Nghĩa Dũng
54 Ba Đình NT Phước An 112D1 Thành Công 0979424586
55 Ba Đình NT An Trường Sinh 6 A6a Thành Công 0916214890
56 Ba Đình NTTN 111K7 Thành Công 01262371646
57 Ba Đình NT Hạnh Phúc 120 H2 Thành Công 0975890759

Ý kiến của bạn