Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối tại Sơn La

Để mua sản phẩm ở các tỉnh thành khác, vui lòng click: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC
Các nhà thuốc được in đậm là các nhà thuốc chắc chắn còn hàng. Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline ( miễn cước ) 1800 1506 để được hướng dẫn hoặc muốn mua hàng online thì xem “TẠI ĐÂY“

Quận (Huyện) Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
Mộc Châu Nhà Thuốc Lan Cơ Thị Trấn Nông Trường Mộc Châu 0977586546
Nhà Thuốc Hương Huynh TK9 Thị Trấn Mộc Châu 01863328971
QT Hải Hà Thị Trấn Nông Trường Mộc Châu 0912936946
QT Thiên Đức Ngã Ba Ba Háng Thị Trấn Mộc Châu 0987574586
QT Chu Hiền Thị Trấn Nông Trường Mộc Châu 0974643668
QT Thành Mạnh Thị Trấn Nông Trường Mộc Châu 0986969335
Yên Châu QT Phương Bảo Thị Trấn Yên Châu 0223502297
QT Hoàng Thủy Thị Trấn Yên Châu 0987631100
Mai Sơn QT Thu Trang TK19 Thị Trân Hát Lót 0982826833
Nhà Thuốc Bệnh Viện TK17 Thị Trấn Hát Lót 0223843312
Mùi Thị Bức TK17 Thị Trấn Hát Lót 01668169872
HT Thùy Linh Thị Trấn Hát Lót 0978977282
QTSố 25 TK10 Thị Trấn Hát Lót 0982306807
Ht Hồng Hạnh TK10 Thị Trấn Hát Lót 0987730339
QT Số 30 Nà Sản Mai Sơn 0976940770
QT Phạm Hương Cò Nòi Mai Sơn Sơn La 0979578212
QT Phạm Hiền Tiểu Khu Tiền Phong Mai Sơn 01656379989
QT Quý Khương Nà Sản Mai Sơn Sơn La 01696991679
Thành Phố Minh Sáu Đường Điện Biên 0223852095
Vì Tươi Trần Đăng Linh 0223550486
Hoàng Hữu Đệ 36 Trường Chinh 01696389423
Thu Hồng 34 Nguyễn  Lương Bằng 0977128504
Doan Đình 45 Nguyễn Lương Bằng 0974640284
Cô Luyến Ngã ba Mai Sơn 0987131786
Thuận Châu Cô Hồng Tt Tông Lạnh 0976262604
Khánh Vân Tt Tông Lạnh 0223849104
Cà Văn Chương Tt Tông Lạnh 01672526989
Sông Mã QT Mai Lan Chiềng Khương Sông Mã 01668406632
QT Cô Hằng TK1 Tt Sông Mã 0945432774
QT Cô Dinh TK1 Tt Sông Mã 0223837000
QT Vân Anh TT Sông Ma 0917007726
QT A Chủ TT Sông Ma 01626335094
Phù Yên QT Cô Nhũ Thị Trấn Phù Yên 0987331458
QT Thanh Vân Thị Trấn Phù Yên 0982107467
QT Huyền Chang Ngã ba Gia Phù 0975368992
Mường La QT Tuấn Hiền TK3 Thị Trấn Mường La 0223831498
QT Cà Văn Thương TK3 Thị Trấn Mường La 01635564503
QT Cù Hà Chợ Trung Tâm Tt Mường La 01662100021
QT Đức Thắng TK2 TT Mường La 0223831404

 

Ý kiến của bạn