Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối tại Đông Anh

STT Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1   Quầy thuốc Hà Anh Thôn Nhuế, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội
2   Nhà thuốc Quỳnh Thơ Chợ Kim, Xuân Nộn, Đông Anh, HN
3   Nhà thuốc Yến Trang Tổ 37 thị trấn Đông Anh, HN
4   Nhà thuốc Thúy Hạnh Cạnh Trạm Y tế Uy Nỗ, Đông Anh
5   Nhà thuốc Phúc Linh Tổ 13 Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội
6   Nhà thuốc Hoàng Long Chợ Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội
7   Hoàng Thị Thuần Hải Bối – Đông Anh – HN
8   Nhà thuốc Chị Hoa Số 40 tổ 28 TT Đông Anh, Hà Nội
9   Quầy thuốc Thanh Bình Thôn Nhuế, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội
10   Nhà thuốc Thu Hương Chợ ống, Thiết ứng, Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội
11   Nhà thuốc Thanh Vân 87 Cầu Lớn, Nam Hồng, Đông Anh, HN
12   Nhà thuốc Trung Hiếu chợ Dục Nội, Đông Anh, Hà Nội
13   Nhà thuốc Tiến Nhung Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội
14   Quầy thuốc Minh Sơn Thôn Hà, Nam Hồng, Đông Anh
15   Nhà thuốc Thúy Bích Tổ 13 Thị Trấn Đông Anh – Hà Nội
16   Nhà thuốc Trung Nhạn 90 Cao Lỗ – Đông Anh – Hà Nội
17   Nhà thuốc Dung Thịnh 99 tổ 6 TT Đông Anh, HN 04.39653281
18   Nhà thuốc Bình Nguyên Đội 7 thôn Bầu, Kim Trung, Đông Anh, Hà Nội
19   Nhà thuốc Chị Yến – Anh Bảy Chợ Kim, Xuân Nộn, Thị trấn Đông Anh
20   Nhà thuốc Thùy Châm Số 270  Vân Trì, Đông Anh, Hà Nội
21   Quầy thuốc 24/7 Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh
22   Quầy thuốc Phạm Thị  Minh Hà Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội
23   Nhà thuốc số 7 tổ 4 Số 7 tổ 4, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội
24   Nhà thuốc Nguyễn Vinh Cao Nỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội
25   Nhà thuốc Kiều Anh Thụy Hà, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội
26   Đại lý số 1 Kim Chung Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 01234716468
27   Nhà thuốc Hà My 51 tổ 4 thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh, HN
28   Quầy thuốc Cô Lanh Tổ 6 Thị trấn Đông Anh, Hà Nội
29   Nhà thuốc Hạnh Sáng Số 41 Liên Hà, Đông Anh
30   Nhà thuốc Minh Trang Số 20 tổ 55 Thị trấn Đông Anh
31   Nhà thuốc Chị Hằng Số 44, Tổ 29, Đông Anh, Hà Nội  ĐT: 04.3968.2594
32   Nhà thuốc Kim Nga Thôn Châu Phong, xã Liên Hà, Đông Anh 0906033314
33   Nhà thuốc Việt Tiến Kính Nỗ, Uy Nỗ,Đông Anh
34   Quầy thuốc Thúy Mạnh Thôn Bắc, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội
35   Nhà thuốc Hồng Liên 129B tổ 13 TT Đông Anh, HN