Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối tại Đông Anh

STT Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1   Nhà thuốc Hoa Trung Số 44 tổ 28 TT Đông Anh, Hà Nội
2   Nhà thuốc Thi Vẻ Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội