Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối tại Cà Mau

Để mua sản phẩm ở các tỉnh thành khác, vui lòng click: ĐIỂM BÁN TOÀN QUỐC
Các nhà thuốc được in đậm là các nhà thuốc chắc chắn còn hàng. Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline ( miễn cước ) 1800 1506 để được hướng dẫn hoặc muốn mua hàng online thì xem “TẠI ĐÂY“

STT Quận (Huyện) Nhà Thuốc Địa Chỉ SĐT
1 Cà Mau NT Vĩnh Thuận- LY. Trần Hớn Cơ Số 6C Trưng Nhị- Phường2- TP.Cà Mau 0947779396
2 Cà Mau NT Minh Tinh Đường- LY. Sơn 10C, Trưng Nhị, P.2, TP. Cà Mau 0907864709
3 Cà Mau NT Đức An Đường- LY. Lâm Thị Lệ 36- Đề Thám- Phường2- TPCà Mau 0918661616
4 Cà Mau NT Việt Hùng-DS .Trần Thị Thu Số 8- Phan Đình Phùng- P4- TPCà Mau 07803834236
5 Cà Mau QT Nguyễn Trãi- DS.Trần Thị Huệ Lâm 50- Nguyễn Trãi- P9- TPCà Mau 07803834471
6 Cà Mau NT Hùng Vương- DS. Phạm Quốc Hùng Nguyễn Trãi- P9- TPCà Mau 07803837600
7 Cà Mau NT Hoà Hoà- LY. Trần Văn Nghị 81-Phạm Văn Ký- P2- TPCà Mau 07803832366
8 Huyện Đầm Dơi ĐL Số1- DSTH. Nguyễn Mỹ Thố 122A- Huyện Đầm Dơi- Cà Mau 07803858206
9 Huyện Đầm Dơi QT Hùng Vương- DSTH. Phạm Hồng Diễm 12C- Huyện Đầm Dơi- Cà Mau 07803246560
10 Huyện Đầm Dơi QT Minh Tân- DSTH .Trần Minh Tân 117C- Huyện Đầm Dơi- Cà Mau 07803858581
11 Huyện Đầm Dơi YHCT Mỹ Châu- LY. Lâm Mỹ Châu 25C- Huyện Đầm Dơi- Cà Mau 0946432953
12 Huyện Cái Nước QT Bảo Ngọc- DSTH. Trần Bảo Ngọc 521- Huyện Cái Nước- Cà Mau 0907361613
13 Huyện Cái Nước QT Nhã- DSTH. Nguyễn Thị Đính 322-Huyện Cái Nước- Cà Mau 07803883552
14 Huyện Cái Nước QT Thu Hương- DSTH. Phạm Thị Thu Hương 524- Huyện Cái Nước- Cà Mau 07803883848
15 Huyện Thới Bình QT Vương Kim Thu TT Thới Bình, huyện Thới Bình 0918111786

Ý kiến của bạn